DERECE PROGRAMLARI

: Medikal Fizik Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Medikal Fizik Anabilim Dalı Sağlık Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2006 yılında YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıp Fakültesinin Radyasyon Onkoloji, Nükleer Tıp ve Radyoloji anabilim dallarıyla birlikte Fen Fakültesi Fizik bölümü öğretim üyeleri yer almaktadır. Medikal Fizik YL programı 2006 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Medikal Fizik Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; ALES sınavından en az 55 almış olmak yada TUS sınavından 50 almış olmak; ÜDS yada KPDS dil sınavından 60 almış olmak yada bu puana eşdeğer TOEFL yada IELTS puanı almış olmak yada enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Medikal Fizik Anabilim Dalı 2006 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı, tanı ve tedavi cihazlarının temel çalışma prensiplerini bilmek, karmaşık yöntemlerin ve gereçlerin geliştirilmesi ve kullanılmasını, tanı ve tedavi cihazlarının optimizasyon, kalite kontrol ve kalite güvenliğini, hasta dozimetrisi ve ışınlama ile ilgili radyasyondan korunma konularında bilgi ve becerilere ve medikal fizik konularında araştırma yapabilme bilgi ve yeteneğine sahip nitelikli Medikal Fizik uzmanı yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Tanı ve tedavi amacı ile kullanılan cihazların çalışma ilkelerinin bilme ve kullanma
2   Tanısal görüntülemede kullanılan cihazların kabul testleri, kalite kontrol ve kalibrasyonlarını yapma
3   Radyasyon onkolojisinde kullanılan tedavi ve tedavi planlama cihazlarının kabul testleri, kalite kontrol ve kalibrasyonlarını yapma
4   Radyasyon doz ölçümünü ve hesaplamasını yapma
5   Manuel veya bilgisayar destekli rapyoterapi planlaması yapma
6   Tanı ve tedavide kullanılan aygıt ve gereçleri tasarlama, yapma ve geliştirme
7   Nitelik güvencesi ve radyasyon güvenliğini sağlama
8   Tıbbi görüntülerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarımı yapma ve niteliğini geliştirme
9   Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi alanında çalışan fizikçi, araştırma görevlileri, tekniker/ teknisyen ve diğer sağlık çalışanlarına eğitim verme
10   Radyasyonun etkileri konusunda, diğer sağlık çalışanlarını ve halkı bilgilendirme
11   Disiplinlerarası ekip çalışması yapabilme
12   Evrensel etik ve kültürel değerleri konularında yeterli bilince sahip olma
13   Bilimsel araştırma tasarlama, projelendirme ve sunma
14   Mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatları bilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda her dönem kendi Anabili Dalımızda seçmeli ve zorunlu dersler vardır. Derslerin en az %25i seçmeli derslerden oluşmaktadır. Staj zorunluluğu yoktur, ancak uygulamalı dersler bulunmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MDF 5049 RADYASYONDAN KORUNMA VE RADYASYON GÜVENLİĞİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 MDF 5043 RADYASYON FİZİĞİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 MDF 5053 RADYOLOJİ FİZİĞİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 MDF 5057 RADYOLOJİK ANATOMİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 MDF 5047 NÜKLEER TIP FİZİĞİ ZORUNLU 3 2 0 4
G 6 MDF 5045 RADYOTERAPİ FİZİĞİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 7 SBE 5037 İNSAN VÜCUDUNUN YAPI VE FONKSİYONU ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MDF 5035 RADYOLOJİ UYGULAMALARI I SEÇMELİ 0 10 0 6
G 2 MDF 5059 RADYOTERAPİ UYGULAMALARI I SEÇMELİ 0 16 0 9
G 3 ERS 5019 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
G 4 MDF 5033 NÜKLEER TIP UYGULAMALARI I SEÇMELİ 0 10 0 6
G 5 ERS 5020 MEDİKAL FİZİKTE SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 2 0 6
G 6 MDF 5061 RADYOBİYOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 ERS 5018 RADYASYON FİZİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 MDF 5051 MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MDF 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 2 MDF 5056 RADYOLOJİ FİZİĞİ II ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 MDF 5050 RADYOTERAPİ FİZİĞİ II ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 MDF 5066 MEDİKAL FİZİKTE SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ ZORUNLU 1 2 0 4
B 5 MDF 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MDF 5060 RADYOTERAPİDE DOZİMETRİ SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 BİO 5024 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 3 MDF 5054 NÜKLEER TIP SEÇMELİ 2 2 0 5
B 4 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 5 MDF 5038 RADYOLOJİ UYGULAMALARI II SEÇMELİ 0 10 0 6
B 6 MDF 5068 RADYASYON ONKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 2 0 4
B 7 SBE 5040 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 8 MDF 5052 BRAKİTERAPİ SEÇMELİ 2 2 0 3
B 9 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 MDF 5040 NÜKLEER TIP UYGULAMALARI II SEÇMELİ 0 10 0 6
B 11 MDF 5070 RADYOTERAPİ UYGULAMALARI II SEÇMELİ 0 16 0 9
B 12 MDF 5064 MEDİKAL FİZİKTE RADYOFARMASİ SEÇMELİ 1 2 0 3
B 13 MDF 5058 RADYONÜKLİD TERAPİ SEÇMELİ 1 2 0 3
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MDF 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MDF 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 2 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Emel ADA
e-mail:emel.ada@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4125905