DERECE PROGRAMLARI

: Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Estitüsü (SBE) bünyesinde 22.06.2006 tarihinde YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıp Fakültesinin Temel Bilimler Bölümünün Tıbbi Mikrobiyoloji, Anatomi, Tıbbi Parazitoloji ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı ndan öğretim üyeleri yer almaktadır. Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Yüksek Lisans programı 2006 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; ALES sınavından en az 55 almış olmak ya da TUS sınavından 50 almış olmak; ÜDS yada KPDS dil sınavından 60 almış olmak yada bu puana eşdeğer TOEFL yada IELTS puanı almış olmak yada enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı 22 Haziran 2006 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı, sağlıkta kaliteyi geliştirme ve akreditasyon koşulları hakkında bilgi sahibi olunması ve uygulama yetisinin kazandırılması, sunum becerisinin geliştirilmesi, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve alanında araştırma bilgi ve becerisine sahip olmasını sağlamaktır. Program her dönem zorunlu dersler ile birlikte farklı alanlardaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer anabilim dalları ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Konu edilen kavram ile ilgili kalite, sertifikasyon, standardizasyon ve akreditasyon kavramlarına ulusal ve uluslararası çerçevede anlama ve kalitenin tarihçesini benimseme, kalite temel fonksiyonlarını sağlık hizmetleri alanında algılayabilme
2   Sağlık hizmeti sunan kurumlarda kalite sistemlerinin anlaşılması, planlanması ve uygulanması, kalite standartlarında gerçekleştirilen uygulamaların devamlılığının sağlanması ve kurumların akredite edilebilir hale getirilmesi süreçlerinde etkin olarak çalışabilecek bilgide olması
3   Uluslar arası standartların kapsamları ve şartları, kalite geliştirme tekniklerinin temel kriterleri, ulusal ve uluslararası kapsamı, kalite geliştirme yönetiminin tüm süreçleri, bu konudaki yaklaşımlar ve kalite geliştirme sürecinin denetimi ve belgelendirilmesi konularında bilgi sahibi olma
4   Disiplin içi ve disiplinler arası çalışanlar ile işbirliği içinde olan, yenilenmeye ve olası değişime açık, bilimsel bakış açısı ile eleştirel bakıp sorgulayabilen, yorumlayıp ifade edebilen, alanındaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve saygısına sahip bireyler yetiştirmek.
5   Öznel ve nesnel verilerin analiz sonuçlarına göre geliştirilecek olan istatistiksel çözümlemeler ile daha etkin kararlar alabilme, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve sebep-sonuç ilişkisi kurarak genel ve sağlık alanında stratejik yaklaşımlar geliştirebilme.
6   Sağlıkta kalite geliştirme alanında sürekli geliştirme teknikleri ile projeler üreterek, inovasyon sağlayabilmek ve örgüt kültürünü buna paralel geliştirebilmek
7   Sağlık kuruluşlarında insan kaynakları görev tanımlarını, iş tanımlarını ve iş akışlarını oluşturabilmek, hasta hakları, hasta güvenliği ve risk yönetimi konusunda analiz ve sentez yapabilmek, tüm bu verileri doküman haline getirip, yenilenmesini yapabilmek, kalite el kitabını oluşturabilmek, iç tetkik konularında bilgi sahibi olmak ve tüm bu süreçleri takip edip analiz edebilecek yetide olmak
8   Kişilerin özel ilgi alanına göre; laboratuvar, hemşirelik, bilişim sistemleri alanlarında kaliteye yönelik araştırmalar, ölçümler ve denetlemeler yapabilmek.
9   Sağlık kuruluşlarında kullanılan cihazların teknik takiplerinin, kuruluşun yapısının ve gerekli yasal bilgilerin değerlendirmesini yapabilmek. Ve değerlendirme sonuçlarını ilgili standartın usul ve esaslarına göre düzenleyip, işleyişin sürekliliğini sağlayabilmek
10   Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinir ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda güz ve bahar dönemlerinde kendi anabilim dalımızın açtığı 6 ders zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Seçmeli derslerimizden 5 dersimiz ön koşulludur. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SKA 5033 SAĞLIK KURULUŞLARINDA BİLGİ VE VERİTABANI SİSTEMLERİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 4
G 2 SKA 5031 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE ESASLAR ZORUNLU 2 2 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5039 TIP BİLİMLERİNDE VE TIP TERMİNOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 SKA 5071 SAĞLIKTA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 3 SKA 5073 TIBBİ CİHAZLAR STANDARDI I SEÇMELİ 1 2 0 3
G 4 SKA 5077 SAĞLIK ALANINDA KANIT ARAŞTIRMA, DEĞERLENDİRME VE SUNUM YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
G 5 SKA 5063 PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DENETİM I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 6 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 7 SKA 5065 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
G 8 SKA 5075 TIBBİ LABORATUVAR STANDARDI I SEÇMELİ 1 2 0 3
G 9 SKA 5069 GIDA GÜVENLİĞİ STANDARDI I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 10 SKA 5067 DENEY LABORATUVARLARI STANDARDI I SEÇMELİ 1 2 0 3
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SKA 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 2 SKA 5054 SAĞLIK KURULUŞLARINDA AMAÇLAR ÜZERİNDE BELİRSİZLİKLERİN ETKİSİ ZORUNLU 3 2 0 8
B 3 SKA 5034 SAĞLIK KURULUŞLARINDA BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 SKA 5056 ULUSAL VE ULUSLARARASI KALİTE KURULUŞLARI ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 SKA 5032 TIBBİ LABORATUVARLARDA GÜVENLİK ZORUNLU 2 0 0 4
B 6 SKA 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SKA 5058 GIDA GÜVENLİĞİ STANDARDI II SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 SKA 5062 TIBBİ LABORATUVAR STANDARDI II SEÇMELİ 1 2 0 3
B 3 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 4 SKA 5066 HASTANE KALİTE STANDARTLARI SEÇMELİ 2 2 0 4
B 5 SKA 5068 DENEY LABORATUVARLARI STANDARDI II SEÇMELİ 1 2 0 3
B 6 SBE 5040 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 7 SKA 5060 TIBBİ CİHAZLAR STANDARDI II SEÇMELİ 1 2 0 3
B 8 SKA 5064 PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DENETİM II SEÇMELİ 2 2 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SKA 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SKA 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. A. Hüseyin BASKIN
e-mail: huseyin.baskin@gmail.com
Tel: 90.232.4122607