DERECE PROGRAMLARI

: Temel Onkoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji AD Temel Onkoloji doktora programı 1997 yılında YÖK onayı ile kurulmuş anabilim dalıdır. 2000 yılından beri mezun vermektedir. Temel Onkoloji YL mezunları ve tıp doktorları Temel Onkoloji alanında doktora yapma olanağına sahiptir.
Translasyonel bakış açısıyla eğitim, araştırma ve laboratuar hizmeti veren bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Onkoloji enstitüsü ve Tıp Fakültesinin temel bilimlerine (Patoloji) ve klinik dallara (Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Pediatrik Onkoloji, Preventif Onkoloji, Hematoloji, Biyoinformatik, Laboratuar Hayvanları) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir

Kazanılan Derece

Temel Onkoloji Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan,YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

TTemel Onkoloji AD 1997 yılında doktora programına başlamıştır. Bu programın amacı Temel ve klinik kanser bilgisine ve temel onkoloji laboratuarı uygulama becerisine sahip olma, onkoloji araştırmaları için bilgi ve beceri sahibi olma, araştırma planlayabilme, deneysel veri toplayıp sonuçlarını istatistiksel metodlarla analiz edebilme ve rapor edebilmedir.
Program enstitü zorunlu dersleri, bölüm zorunlu dersleri ile birlikte temel onkolojinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Temel ve klinik kanser bilgisine ve temel onkoloji laboratuarı uygulama becerisine sahiptir.
2   Onkoloji alanında sözlü ve yazılı sunum hazırlayıp sunar.
3   Onkoloji alanında çalışmaları etik kurallar çerçevesinde yapar.
4   Onkoloji alanındaki araştırmaların gerektirdiği bilgileri kullanır.
5   Temel kanser araştırmalarına yönelik laboratuar yöntemlerini uygular.
6   Kanserle ilgili çalışmalarda epidemiyolojik ve istatistik bilgisine sahiptir.
7   Kanser ilişkili diğer konularda da bilgi edinme becerisi kazanır.
8   Tez çalışmasını ve de onkoloji ile ilişkili diğer çalışmaları planlar, uygular ve yazar, sunar ve yayına dönüştürür.
9   Kanıta dayalı temel onkolojik bilgilerin bilimsel temellerini eleştirel olarak değerlendirir.
10   Temel onkoloji araştırmalarını uygularken, etkili iletişim kurar.
11   Lisansüstü eğitime yönelik akademik ve felsefi bilgiler hakkında bilgi sahibidir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 2 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 3 ONK 6071 ONKOLOJIDE HÜCRESEL VE GEN TEDAVILERI SEÇMELİ 1 0 0 6
G 4 ONK 6057 KANSER KÖK HÜCRE BIYOLOJISI SEÇMELİ 1 0 0 6
G 5 ONK 6049 KANSER BIYOKIMYASI SEÇMELİ 2 0 0 12
G 6 ONK 6047 KLINIK ONKOLOJI SEÇMELİ 3 0 0 15
G 7 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 8 ONK 6062 KANSERDE İLERI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI II SEÇMELİ 1 2 0 15
G 9 ONK 6043 ONKOLOJIDE DENEYSEL HAYVAN MODELLERI SEÇMELİ 1 0 0 6
G 10 BİO 6053 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 2 0 10
G 11 ONK 6051 KANSER ETYOLOJISI SEÇMELİ 2 0 0 12
G 12 KRS 5001 SERBEST RADIKALLER, DNA HASARI, DNA ONARIMI VE HASTALIKLARLA İLIŞKISI SEÇMELİ 1 0 0 2
G 13 ONK 6069 KARSINOGENEZ MEKANIZMALARI SEÇMELİ 1 0 0 6
G 14 ONK 6059 PROTEOMIKLER SEÇMELİ 1 0 0 6
G 15 ONK 6065 KANSER EPIDEMIYOLOJISI SEÇMELİ 2 0 0 12
G 16 ONK 6041 KANSER HÜCRE SINYAL İLETIM MEKANIZMALARI SEÇMELİ 1 0 0 6
G 17 SBE 6059 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 7
G 18 BİO 6056 HASTALIKLARIN MOLEKÜLER MEKANIZMALARI SEÇMELİ 2 2 0 15
G 19 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 20 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
B 21 ONK 6061 KANSERDE İLERI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 2 0 15
B 22 KRS 5003 DNA HASARI, DNA ONARIMI VE HASTALIKLARLA İLIŞKISI SEÇMELİ 1 0 0 2
B 23 MOT 6018 MOLEKÜLER PATOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 24 ONK 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 25 ONK 6054 ANTIKANSER KEMOTERAPI VE YENI TEDAVI YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 0 0 12
B 26 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 27 TBG 6084 TIBBI GENETIK SEÇMELİ 1 0 0 5
B 28 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 29 ONK 6058 ONKOLOJIDE ARAŞTIRMA İLKELERI SEÇMELİ 1 0 0 6
B 30 ONK 6048 TEMEL ONKOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 18
B 31 ONK 6044 ONKOLOJIDE MULTIDISIPLINER YAKLAŞIM SEÇMELİ 1 0 0 6
B 32 SBE 6060 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 33 ONK 6066 TRANSLASYONEL ONKOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 12
B 34 ONK 6052 TÜMÖR VE METASTAZ BIYOLOJISI SEÇMELİ 1 0 0 6
B 35 ONK 6064 KANSER BIYOLOJISI VE GENETIĞI SEÇMELİ 2 0 0 12
B 36 ONK 6046 KANSER HISTOPATOLOJISI VE SITOPATOLOJISI SEÇMELİ 2 2 0 18
B 37 ONK 6050 TÜMÖR İMMUNOLOJISI VE KANSERDE İMMUNOTERAPI SEÇMELİ 2 2 0 18
B 38 ONK 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 39 ONK 6055 KANSERDE BIREYSELLEŞTIRILMIŞ TIP VE TEDAVI YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 2 0 15
B 40 SBE 6052 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 41 ONK 6060 KANSER ARAŞTIRMALARINDA BIYOINFORMATIK SEÇMELİ 1 0 0 6
B 42 ONK 6053 RADYASYON ONKOLOJISI SEÇMELİ 1 2 0 12
B 43 ONK 6042 HÜCRE ÖLÜMÜ VE KANSER BIYOLOJISI SEÇMELİ 1 0 0 6
B 44 TBG 6092 METASTAZ BIYOLOJISI SEÇMELİ 1 0 0 5
B 45 BİO 6052 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 1 2 0 10
B 46 ONK 6070 KANSERDE DNA HASARI VE ONARIM MEKANIZMALARI SEÇMELİ 1 0 0 6
B 47 TBG 6080 HÜCRE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE ÖLÜMÜ SEÇMELİ 1 0 0 5
B 48 ONK 6056 KANSER ARAŞTIRMALARINA ÖZEL İLERI İSTATISTIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 2 0 0 12
B 49 ONK 6068 İLERI KANSER HÜCRE KÜLTÜRÜ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 1 2 0 12

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 108 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Nur Olgun
e-mail: nur.olgun@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4125801