DERECE PROGRAMLARI

: Farmakoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı, mezunları akademik alanda, özel sektörde çalışmaya ve günlük yaşama hazırlamaktır

Temel Program Kazanımları

1   Farmakokinetik, farmakodinamik, farmakovijilans ile ilgili temel tanımları bilme ve meslek yaşantısında kullanabilme
2   Farmakoloji ile ilgili laboratuar ilkeleri ile ilgili bilgi sahibi olma, deney planlayabilme, yapabilme ve yorumlayabilme
3   Literatür okuma, yorumlama, bilimdeki değişikliklere adapte olabilme yeteneği kazanma
4   Yenilik ve değişime açık olma, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma, meslekdaşlarla iletişim kurabilme.
5   Hastanelerde, ilaçlar ve yan etkilerinin bildirimi ile ilgili merkezler kurabilme ve bunu devam ettirebilme yeteneği kazanma.
6   Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, yurtdışı kongrelerde mesleği ile ilgili sözlü sunum yapabilme, poster sunabilme ve makale yazabilme.
7   Farmakolojide özel konular ile ilgili bilgi sahibi olma ve gerektiği yerde bu bilgileri kullanarak sorunlara çözüm getirebilme
8   Grup içinde çalışabilme, etik sorumluluk sahibi olma yeteneği kazanma.
9   Farmakoloji ile ilişkili farmakogenetik, biyokimya gibi özel konularda bilgi sahibi olmak ve bu konulardaki bilgisinden yararlanarak çözümler üretebilme yeteneği kazanma.
10   Kendi yeterliliklerinin farkında olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Üst Derece Programlarına Geçiş

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6059 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 7
G 2 FAR 6054 OTAKOIDLER SEÇMELİ 1 0 0 6
G 3 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 4 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 5 FAR 6049 FARMAKOLOJI VE TOKSIKOLOJIDE DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 12
G 6 FAR 6057 KLINIK FARMAKOLOJI İLKELERI SEÇMELİ 1 0 0 8
G 7 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 FAR 6056 PSIKOFARMAKOLOJI SEÇMELİ 1 0 0 6
G 9 SBE 6053 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITSIZLIĞI VE KADINA YÖNELIK AILE İÇI ŞIDDET SEÇMELİ 1 2 0 3
G 10 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 11 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 12 BİO 6053 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 2 0 10
G 13 BİO 6056 HASTALIKLARIN MOLEKÜLER MEKANIZMALARI SEÇMELİ 2 2 0 15
G 14 FAR 6051 SANTRAL SINIR SISTEMI FARMAKOLOJISI SEÇMELİ 2 0 0 16
B 15 FAR 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 16 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 17 FAR 6048 GENEL FARMAKOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 16
B 18 FAR 6058 KLINIK TOKSIKOLOJI İLKELERI SEÇMELİ 1 2 0 12
B 19 FAR 6053 ENDOKRIN SISTEM FARMAKOLOJISI SEÇMELİ 1 0 0 6
B 20 FAR 6050 OTONOM SINIR SISTEMI FARMAKOLOJISI SEÇMELİ 2 0 0 16
B 21 FAR 6040 KARDIYOVASKÜLER SISTEM FARMAKOLOJISI SEÇMELİ 2 0 0 12
B 22 SBE 6060 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 23 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 24 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 25 SBE 6052 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 26 BİO 6052 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 1 2 0 10
B 27 FAR 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 28 FAR 6059 LITERATÜR DEĞERLENDIRME SEÇMELİ 1 0 0 8
B 29 MOT 6018 MOLEKÜLER PATOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 30 TBG 6091 MOLEKÜLER HÜCRE BIYOLOJISI SEÇMELİ 4 0 0 12
B 31 FAR 6055 İLAÇ ETKI MEKANIZMALARI SEÇMELİ 1 0 0 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)