DERECE PROGRAMLARI

: Tıp Eğitimi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tıp Eğitimi Yüksek Lisans Programı, YÖK tarafından 16.09.2005 tarihinde kabul edilmiştir. Programda DEÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalından dört öğretim üyesi görev almıştır. Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir. Programa kaydolan öğrencilerden birisi mezuniyetini almış, diğer öğrenci tez aşamasındadır.

Kazanılan Derece

Tıp Eğitimi Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; ALES sınavından en az 55 almış olmak ya da TUS sınavından 50 almış olmak; ÜDS ya da KPDS dil sınavından 60 almış olmak ya da bu puana eşdeğer TOEFL ya da IELTS puanı almış olmak ya da enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavından minimum 65 alarak başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 AKTS karşılığı ders alması, 2 AKTS seminer ve 4 AKTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 / 4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Tıp Eğitimi YL programına 2008 yılında öğrenci alımına başlanmıştır. Bu programın amacı program tıp eğitimi alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen tıp doktorlarına yönelik hazırlanmış olup eğitim biliminin temel kavram ve kuramları hakkında bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmasını ve tıp eğitimi alanına uyarlanması hakkında bilgi sahibi olunmasını ve tıp eğitimindeki gelişmelerin izlenmesi açısından yeterlik kazanılmasını amaçlamaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Eğitimde temel kavramlar, ilkeler, kuramlara ilişkin bilgi sahibidir.
2   Eğitimde program geliştirme alanında bilgi sahibidir.
3   Eğitim-öğretim yöntemleri konusunda bilgi ve beceri sahibidir.
4   Eğitimde program değerlendirme alanında bilgi sahibidir.
5   Eğitimde ölçme değerlendirme alanında bilgi sahibidir.
6   Eğitimde araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve beceri sahibidir.
7   İletişim becerileri alanında bilgi ve beceri sahibidir.
8   Tıp Eğitiminde Akreditasyon konusunda bilgi sahibidir.
9   Topluma dayalı/yönelik tıp eğitimi konusunda bilgi sahibidir.
10   Eğitim felsefesi konusunda bilgi sahibidir.
11   Eğitim teknolojisi konusunda bilgi sahibidir.
12   Tıp eğitiminde profesyonalizm ve etik değerler konusunda bilgi sahibidir.
13   Eğitim yönetimi konusunda bilgi sahibidir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda Tıp Eğitimi Anabilim Dalının altı adet zorunlu dersi bulunmaktadır. İlk yarıyılda üç, ikinci yarıyılda üç zorunlu ders yer almaktadır. Öğrenciler her yarıyılda 30 AKTS kredisini tamamlayacak şekilde seçmeli derslerini Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından açılan ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kodlu ortak derslerden alabilmektedir. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TEG 5009 BLOK 1 (EĞİTİM TEMEL KAVRAMLAR, İLKELER, KURAMLAR) ZORUNLU 2 0 0 6
G 2 TEG 5013 BLOK 3 (PROGRAM GELİŞTİRME) ZORUNLU 2 2 0 8
G 3 TEG 5011 BLOK 2 (EĞİTİM YÖNTEMLERİ) ZORUNLU 2 2 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5041 UZUN YAŞAM VE UZLAŞMA KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 3 TEG 5015 TOPLUMA DAYALI EĞİTİM SEÇMELİ 2 2 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TEG 5018 BLOK 6 (PROGRAM DEĞERLENDİRME) ZORUNLU 2 0 0 6
B 2 TEG 5016 BLOK 5 (EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ) ZORUNLU 2 2 0 8
B 3 TEG 5014 BLOK 4 (ÖLÇME DEĞERLENDİRME) ZORUNLU 2 2 0 8
B 4 TEG 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 TEG 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TEG 5022 İLETİŞİM BECERİLERİ SEÇMELİ 1 0 0 4
B 2 TEG 5020 EĞİTİM PROGRAMLARININ YÖNETİMİ SEÇMELİ 1 0 0 4
B 3 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TEG 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TEG 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 2 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 2.50/4.00 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. 60 AKTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 / 4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Berna Musal
e-mail: berna.musal@deu.edu.tr
Tel: 90 232 4124680/81