DERECE PROGRAMLARI

: Laboratuvar Hayvanları Bilimi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Laboratuvar Hayvanları Bilimi AD, DEÜ SBE Enstitüsü bünyesinde 2003 yılında YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıp Fakültesinin temel bilimlerine (Mikrobiyoloji, Biyokimya, Histoloji ve Embriyoloji) ve klinik dallara (Anestezi ve Reanimasyon) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Laboratuvar Hayvanları Bilimi YL programı 2004 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Laboratuvar Hayvanları Bilimi Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; ALES sınavından eşit ağırlık puanı en az 55 almış olmak, ÜDS yada KPDS dil sınavından 60 almış olmak yada bu puana eşdeğer TOEFL yada IELTS puanı almış olmak yada enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Laboratuvar Hayvanları Bilimi AD 2004 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı laboratuvar hayvanları bilimi alanında temel bilgi ve becerilere sahip olma, temel terminolojiyi öğrenme, sunum becerisini geliştirme, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve alanında araştırma bilgi ve becerisine sahip olmadır. Program her dönem bir zorunlu ders ile birlikte laboratuvar hayvanları biliminin farklı alanlarındaki seçmeli derslerini içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Laboratuvar Hayvanları Bilimi uzmanlığının bilinçli, dikkatli, özverili, sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu kavrayabilmiş olmak,
2   Mesleki etik bilincine sahip olmak,
3   Bu bilim dalı yüksek lisans mezunlarının alanı ile ilgili temel bilgi (laboratuvar hayvanı biyolojisi, yetiştirmesi, barındırması) ve becerileri edinmiş olmak, temel teknikleri uygulama becerisi edinmiş olmak,
4   Alanıyla ilgili ve ilişkili diğer alanlarda bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını öğrenmiş olmak,
5   Mesleğiyle ilgili edindiği bilgileri analiz edip değerlendirerek bilgi dağarcığına ekleyebilmek ve yeni bilgileri uygulayabilme özelliklerini kazanmış olmak.
6   Grup çalışmaları ve ortak projeleri yürütebilme ve sorumluluk alma özelliklerini edinmiş olmak,
7   Biyomedikal çalışmalarda temel düzeyde araştırma planlayabilmek,
8   İyi laboratuvar uygulamaları konusunda temel bilgi ve becerileri edinmiş olmak,
9   Bilimsel toplantılar ve kongrelerde konu ile ilgili fikirlerini anlaşılır biçimde ifade edebiliyor olmak,
10   Kendisini ve çevresini eleştirel gözle görebilme, değerlendirme özelliğini kazanmış olmak
11   Laboratuvar hayvan tesislerini yönetme ve işletme becerisini kazanmış olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek lisans programımızda her dönem kendi Anabilim Dalımızın 4 ders bloğu zorunlu derstir. Diğer dersler seçmelidir. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LHB 5009 BLOK 1 (DENEYSEL HAYVAN ÇALIŞMALARINDA GENEL İLKELER) ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 LHB 5013 BLOK 3 (SIÇAN) ZORUNLU 1 2 0 4
G 3 LHB 5011 BLOK 2 (FARE) ZORUNLU 1 2 0 4
G 4 LHB 5015 BLOK 4 (HAMSTER) ZORUNLU 1 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5039 TIP BİLİMLERİNDE VE TIP TERMİNOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 ERS 5009 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 3 SBE 5037 İNSAN VÜCUDUNUN YAPI VE FONKSİYONU SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 5 SBE 5031 DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMALARINDA ETİK İLKELER SEÇMELİ 2 0 0 4
G 6 BİO 5019 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 2 0 10
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 LHB 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 2 LHB 5006 BLOK 7 (DİĞER HAYVANLAR) ZORUNLU 1 2 0 4
B 3 LHB 5008 BLOK 8 (LABORATUAR HAYVANLARINDA ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI) ZORUNLU 1 2 0 4
B 4 LHB 5002 BLOK 5 (KOBAY) ZORUNLU 1 2 0 4
B 5 LHB 5004 BLOK 6 (TAVŞAN) ZORUNLU 1 2 0 4
B 6 LHB 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HİS 5023 GENEL HİSTOLOJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 8
B 2 SBE 5040 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 3 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 LHB 5010 LABORATUVAR HAYVANLARINDA DAVRANIŞSAL SİNİR BİLİM ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 2 2 0 8
B 5 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LHB 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 LHB 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 2 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 puan almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Osman Yılmaz
e-mail:osman.yilmaz@deu.edu.tr
Tel: 90.232.412 4650