DERECE PROGRAMLARI

: Temel Onkoloji Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji AD Temel Onkoloji yüksek lisans programı 1997 yılında YÖK onayı ile kurulmuş anabilim dalıdır. 2010 yılından beri mezun vermektedir. Tıp Doktoru, Genetik ve Moleküler Genetik, Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Eczacılık, Veteriner Hekimler, Diş Hekimleri ve Biyomühendislik bölümü mezunu olan kişiler Temel Onkoloji alanında yüksek lisans yapma olanağına sahiptir.
Translasyonel bakış açısıyla eğitim, araştırma ve laboratuar hizmeti veren bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Onkoloji Enstitüsü ve Tıp Fakültesinin temel bilimlerine (Patoloji) ve klinik dallara (Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Pediatrik Onkoloji, Preventif Onkoloji, Hematoloji, Biyoinformatik, Laboratuar Hayvanları) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Temel Onkoloji Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması, son üç yıllık ALES sınavından en az 55 almış olmak ya da TUS sınavından 50 almış olmak; ÜDS ya da KPDS dil sınavından 60 almış olmak ya da bu puana eşdeğer TOEFL ya da IELTS puanı almış olmak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Temel Onkoloji Anabilim Dalı 1997 yılında yüksek lisans programına başlamıştır. Bu programın amacı Temel onkoloji bilgisi ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi olma, sunum becerisini geliştirme, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve alanında araştırma bilgi ve becerisine sahip olmadır. Program bölüm zorunlu dersleri ile birlikte temel onkolojinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer Anabilim Dalı ve Enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Temel ve klinik kanser bilgisine ve temel onkoloji laboratuarı uygulama becerisine sahiptir.
2   Onkoloji alanında sözlü ve yazılı sunum hazırlayıp sunar.
3   Onkoloji alanında çalışmaları etik kurallar çerçevesinde yapar.
4   Onkoloji alanındaki araştırmaların gerektirdiği bilgileri kullanır.*Kanseri moleküler düzeyde anlar.*Kanser biyolojisi ve genetiğini ve normal süreçlerden farklılığını bilir.*Kanser hücre ve doku özelliklerini normalden farklılıklarını bilir..* *.
5   Temel kanser araştırmalarına yönelik laboratuar yöntemlerini uygular. *Uygun koşullarda biyolojik örnek elde eder ve saklar.*Temel PCR tekniğini uygular.*Temel kanser hücre kültürü yapar.
6   Kanserle ilgili çalışmalarda epidemiyolojik ve istatistik bilgileri kavrar. *Kanser araştırmalarına özgü istatistik yöntemleri bilir.*İstatistik analize uygun nesnel veri kaydı yapar.
7   Kanser ilişkili diğer konularda bilgi edinme becerisi kazanır.*Kanser immunolojisi ve biyokimyasının temel bilgilerine sahiptir. *Deneysel onkoloji alanında bir araştırma ekibinde çalışır.
8   Tez çalışmasını uygulama ve yazma, sunma ve yayına dönüştürme becerisini kazanır.
9   Kanıta dayalı temel onkolojik bilgilerin bilimsel temellerini eleştirel olarak değerlendirir. *Araştırmalarında veri kayıtlarını doğru ve eksiksiz olarak tutar.* Onkoloji alanında yayınlanmış literatürü eleştirel olarak değerlendirir.
10   Temel onkoloji araştırmalarını uygularken, etkili iletişim kurar.*Onkoloji alanında çalışanlarla ekip çalışması yapar.*Araştırma alanının gerektirdiği yazışmalara katılır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda 1 yıllık ders döneminde her dönem 60 AKTS kredisi eş değeri ders almak zorundadır. Programda kendi Anabilim Dalımızın zorunlu dersleri ve seçmeli dersler yer almaktadır. Temel Onkoloji YL tezinden 60 AKTS ile birlikte en az 120 AKTS almaları gerekmektedir. Seçmeli derslerin oranı %25in üzerindedir. Staj zorunluluğu yoktur. Programda her dönem kendi Anabilim Dalımızın 13 dersi zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ONK 5021 TEMEL ONKOLOJİ ZORUNLU 2 2 0 7
G 2 ONK 5023 KANSER HÜCRESİNİN ÖZELLİKLERİ ZORUNLU 1 0 0 2
G 3 ONK 5033 KANSER ARAŞTIRMALARINDA LABORATUVAR I ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 ONK 5027 ONKOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 ONK 5031 ONKOLOJİDE ARAŞTIRMA İLKELERİ ZORUNLU 1 0 0 3
G 6 ONK 5025 KANSER HÜCRE KÜLTÜRÜ ZORUNLU 1 2 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TBG 5033 HÜCREYE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 BİO 5019 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 2 0 10
G 3 ONK 5041 KANSER ETYOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 1 0 0 2
G 4 SBE 5039 TIP BİLİMLERİNDE VE TIP TERMİNOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 6 TBG 5009 GENETİK SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 ONK 5037 DENEYSEL HAYVAN MODELLERİ VE KANSER SEÇMELİ 1 2 0 4
G 8 ONK 5019 KANSER VE MOLEKÜLER BESLENME I SEÇMELİ 2 0 0 3
G 9 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 10 ONK 5035 KÖK HÜCRE KAVRAMI VE KANSER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 ONK 5039 KARSİNOGENEZE GİRİŞ SEÇMELİ 1 0 0 2
G 12 TBG 5035 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 13 TBG 5032 KANSERİN MOLEKÜLER TEMELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ONK 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 2 ONK 5042 KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ ZORUNLU 1 0 0 3
B 3 ONK 5038 KLİNİK ONKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 8
B 4 ONK 5034 KANSER BİYOKİMYASINA GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 ONK 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 ONK 5036 TÜMÖR İMMUNOLOJİSİNE GİRİŞ ZORUNLU 1 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ONK 5044 KANSER ARAŞTIRMALARINA ÖZEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 ONK 5052 KANSERDE MUTAJENİTE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 MİK 5010 TEMEL İMMUNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 ONK 5032 KANSER VE MOLEKÜLER BESLENME II SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 7 ONK 5050 METASTAZ BİYOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 8 ONK 5048 ANTİKANSER TEDAVİLERİN MOLEKÜLER MEKANİZMALARINA GİRİŞ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 9 TBG 5030 MOLEKÜLER GENETİK SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 TBG 5038 SİTOGENETİK SEÇMELİ 2 4 0 12
B 11 ONK 5046 KANSER ARAŞTIRMALARINDA LABORATUVAR II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 12 BİO 5024 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 13 SBE 5040 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ SEÇMELİ 1 0 0 2
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ONK 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ONK 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Nur Olgun
e-mail:nur.olgun@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4125801