DERECE PROGRAMLARI

: Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı; Tıp fakültesi bünyesinde 1994 yılında YÖK onayı ile kurulmuştur. Histoloji ve Embriyoloji YL programı, 1997 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi; 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Histoloji-Embriyoloji Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; ALES sınavından en az 55 almış olmak ya da TUS sınavından 50 almış olmak; ÜDS yada KPDS dil sınavından 60 almış olmak yada bu puana eşdeğer TOEFL yada IELTS puanı almış olmak yada enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı; Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında Yüksek Lisans düzeyinde teorik ve laboratuar bilgi ve becerisine sahip olmaktır. Program; her dönem için zorunlu ve seçmeli dersleri içerir.

Temel Program Kazanımları

1   Mikroskobik düzeyde hücre yapısı ve işlevi ile ilgili detaylı bilgiye sahiptir
2   İnsan vücudunu oluşturan doku tiplerini ve bu dokuların histolojik özelliklerini tanır ve değerlendirir
3   İnsan embriyolojisinin genel özellikleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir
4   Vücut sistemlerine ait organların mikroskobik yapısının ve organizasyonunu tanımlar, değerlendirir ve uygular
5   Fertilizasyon ve yardımlı üremede kullanılan laboratuvar yöntemleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir
6   Mikroskop çeşitlerini, yapısını, çalışma prensiplerini, kullanım alanlarını ve uygulama yöntemlerini bilir ve uygular
7   Işık mikroskobu için, doku hazırlar. Işık mikroskobunda değerlendirmek üzere, preparat hazırlanmasındaki tüm basamakları bilir ve uygular
8   Elektron Mikroskobunda değerlendirilmek üzere, preparat hazırlanmasındaki tüm basamakları bilir ve uygular
9   Sunum hazırlayabilir, sunum tekniklerini uygulayarak sunum yapabilir
10   Alanı ile ilgili araştırma projelerini planlar, yürütme, sonuçlandırma ve yazabilme becerisine sahiptir

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda; 1. dönem kendi Anabilim Dalımızın 3 dersi, 2. Dönem 4 dersi zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HİS 5021 GENEL İNSAN EMBRİYOLOJİSİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 6
G 2 HİS 5023 GENEL HİSTOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 2 2 0 8
G 3 HİS 5017 IŞIK MİKROSKOBU İÇİN LABARATUVAR TEKNİKLERİ ZORUNLU 1 4 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 2 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 3 HİS 5019 HÜCRE SEÇMELİ 1 0 0 2
G 4 TBG 5035 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 5 TBG 5033 HÜCREYE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HİS 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 HİS 5020 MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ VE KULLANIM ALANLARI ZORUNLU 1 2 0 6
B 3 HİS 5018 ÖZEL HİSTOLOJİ ZORUNLU 2 4 0 9
B 4 HİS 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HİS 5024 ELEKTRON MİKROSKOBU İÇİN LABORATUVAR TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 4 0 9
B 2 ANA 5002 ORGANLAR SEÇMELİ 5 4 0 7
B 3 SBE 5040 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 4 HİS 5022 YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİNDE TEMEL PRENSİPLER SEÇMELİ 1 2 0 4
B 5 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HİS 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HİS 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi ; 1 ara sınav ve 1 final sınavı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Işıl Tekmen
e-mail:isil.tekmen@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124554