DERECE PROGRAMLARI

: Psikiyatri Hemşire. Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Psikiyatri Hemşireliği YL programı 1999 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir

Kazanılan Derece

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; ALES sınavından sayısal bölümden en az 45 almak, UDS sınavından en az 60 almak ya da Enstitünün yaptığı yabancı dil sınavından 60 ile 100 arası puan almak ve bilim sınavından başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 30 ECTS karşılığı 25/26 kredilik ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programda öğrencinin psikiyatri hemşireliği alanında derin bilgi kazanması, psikiyatri hemşireliği bilgisini uygulama alanına aktarması, alanındaki bilgilere erişmesi, bilgiyi eleştirel değerlendirmesi, bilimsel araştırma yaparak alanına katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Program her dönem 3-4 zorunlu ders ile birlikte hemşirelik ve sağlık bilimlerinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Birey, aile ve toplumun birincil, ikincil ve üçüncü düzeydeki sağlık bakımı gereksinimlerinin karşılanmasında psikiyatri hemşireliğiyle ilgili işlevlerini yerine getirebilecek uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olmak.
2   Araştırma planlama, yürütme, rapor haline getirmeye yönelik temel araştırma bilgisine sahip olmak
3   Psikiyatri hemşireliğindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma
4   Psikiyatri hemşireliği ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma sürecini kullanarak çözümleyebilmek
5   Alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
6   Birey, aile ve toplumun birincil, ikincil ve üçüncü düzeydeki sağlık bakımı gereksinimlerine müdahale edebilmek
7   Meslektaşlarına hasta bakımı ve kendi bakımlarına yönelik danışmanlık yapabilmek
8   Meslek üyelerini motive edebilme ve disiplinin savunuculuğunu yapabilmek
9   Disiplinler arası ekip çalışmasına katkı vermek ve sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
10   Psikiyatri hemşireliği bilgisi ve uygulamasına katkı veren araştırmaları yapabilmek ve uygulama alanına aktarabilmek
11   Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayımlama ya da bilimsel bir toplantıda sunmak
12   Uygulamalarında bilimsel ve etik değerleri kullanabilmesine rehberlik etmek
13   Psikiyatri hemşireliği ile ilgili strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlayabilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilmek
14   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilmek

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar psikiyatri hemşireliği doktora programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda her dönem kendi ADmızın 1 dersi, sinirbilimlerinin 2 dersi Hemşirelik Fakültesi Yüksek Lisans Programının 2 dersi zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Programda yer alan 1 ders ön koşulludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSH 5003 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ I ZORUNLU 2 8 0 13
G 2 HEM 5029 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA I ZORUNLU 2 2 0 6
G 3 SBI 5009 KOGNİSYON-DAVRANIŞ NÖROBİYOLOJİSİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEM 5097 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 HEM 5093 HEMŞİRELİKTE KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 3 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 4 SBE 5041 UZUN YAŞAM VE UZLAŞMA KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 HEM 5095 FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI I SEÇMELİ 2 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSH 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 PSH 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 3 PSH 5006 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ II ZORUNLU 2 8 0 12
B 4 HEM 5098 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 HEM 5030 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA II ZORUNLU 2 2 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBİ 5005 ÖĞRENME VE BELLEK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 HEM 5008 HEMŞİRELİKTE KLİNİK ÖĞRETİM İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 SBI 5012 KOGNİSYON, İLETİŞİM VE DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 4 HEM 5038 FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI II SEÇMELİ 2 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 ara sınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. Her dönem 30 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
30 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını ,toplamda da 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Besti Üstün
Tel: 90.232.4124779