DERECE PROGRAMLARI

: Doğ.Ve Kadın H.Hemş. Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı 1994 yılında başlamıştır.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı öğrencilerin, Dünyada ve Türkiyede kadın sağlığı hemşireliğin hemşireliğinin rol ve sorumluluklarını anlamaları, kadın sağlığı sorunlarını kavrayabilmelerini, sorunlara yönelik hemşirelik bakış acısını geliştirmeleri ve çözümler üretebilmelerini, kadın sağlığı ile ilgili farklı uygulama alanlarını gözlemlemelerini, alana özgü klinik deneyimini geliştirmeyi ve alanında bilimsel bir boşluğu kapatacak uzmanlık tezlerini yürütmelerini sağlamaktadır.

Kazanılan Derece

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik programından mezun olmak
ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) en az 55 puan alma, baraj niteliğinde yabancı dil sınavından ÜDS (100 üzerinden minimum 55 almak) ve anabilim dalımızın düzenlediği bilim sınavından başarılı olma koşulu vardır. Anabilim dalımızın düzenlediği sınav başarısının %25, lisans ortalamanın %25 ve ALES puanın %50si alınarak, 100 üzerinden 70 ve üstü olan öğrenciler başarılı sayılarak bu programa dahil edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ders geçme koşulları:dersten geçebilmek için öğrencinin en az 75-79(CB)2.5 başarı notunu alması gerekir
Notlandırma sistemi: 90-100 (AA)4.0, 85-89(BA)3.5, 80-84(BB)3.0, 75-79(CB)2.5, 70-74 (CC)2.0, 65-69(DC)1.5, 60-64(DD)1.0, 50-59 (FD)0.5, 49 ve aşağısı (FF)0
Dörtlük not hesaplaması sisteminde 3.75 üzeri ortalaması olan öğrenciler mezuniyetlerinde onur derecesi alırlar. Not hesaplaması bağıl sisteme göre yapılmaktadır.


Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Master programın amacı hasta merkezli bakım verecek hemşireleri yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, DKH hemşiresinin rol ve işlevlerini yerine getirebilmek için, uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahip olmak, bu geliştirmek ve derinleştirmek.
2   DKH alanının ilişkili olduğu disiplinlerden edindiği kapsamlı bilgiyi bütünleştirebilmek.
3   DKH alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
4   DKH alanında sorunların tanılanmasına ve çözümüne yönelik planlanan bir araştırmayı yürütebilmek.
5   Araştırma sonuçlarını bakım alanına yansıtabilmek.
6   DKH alanındaki saptadığı sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
7   DKH alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda çözüm önerileri geliştirebilmek.
8   DKH alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek ve kendi öğrenmesini yönlendirebilmek.
9   Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da bilimsel bir toplantıda sunabilmek.
10   DKH alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde paylaşabilmek.
11   Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek.
12   DKH alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
13   DKH alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek.
14   En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
15   Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilerek, etik davranabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar uzman hemşire olarak birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında, eğitici olarak hemşirelik ve ebelik eğitimi veren lisans programlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doğum ve Kadın Hastalıkları Yüksek Lisans programından mezun olan ve 80-84(BB)3.0 üzerinde ortalaması olan öğrenci Doğum ve Kadın Hastalıkları Doktora Programına devam edebilmektedir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Birinci Yarıyıl: DKH 5003 Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği I -zorunlu teorik ders 2 kredi DKH 5007 Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği I- zorunlu uygulamalı ders 4 kredi DKH 5096 Seminer Dersi zorunlu teorik ders 2 kredi İkinci Yarıyıl: DKH 5004 Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği II zorunlu teorik ders 2 kredi DKH 5006 doğum ve kadın hastalıkları hemş. Uyg. II- zorunlu uygulamalı ders 2 kredi DKH 5006 doğum ve kadın hastalıkları hemş. Uyg. III- seçmeli uygulamalı ders 4 kredi DKH 5096 Seminer Dersi zorunlu teorik ders 2 kredi Üçüncü Yarıyıl: DKH 5096 Seminer Dersi zorunlu teorik ders 2 kredi DKH 5098 Uzmanlık Alanı- zorunlu teorik ders 2 kredi Dördüncü Yarıyıl: DKH 5096 Seminer Dersi zorunlu teorik ders 2 kredi DKH 5098 Uzmanlık Alanı- zorunlu teorik ders 2 kredi
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEM 5095 FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI I ZORUNLU 2 0 0 6
G 2 DHK 5011 DOĞUM KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I ZORUNLU 0 8 0 6
G 3 HEM 5029 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA I ZORUNLU 2 2 0 6
G 4 DKH 5009 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEM 5097 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 3 HEM 5093 HEMŞİRELİKTE KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 4 SBE 5041 UZUN YAŞAM VE UZLAŞMA KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEM 5030 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA II ZORUNLU 2 2 0 6
B 2 HEM 5098 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 DKH 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 DKH 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 5 DKH 5010 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 6
B 6 HEM 5038 FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI II ZORUNLU 2 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DKH 5008 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI III SEÇMELİ 0 4 0 4
B 2 DKH 5012 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II SEÇMELİ 0 2 0 2
B 3 HEM 5008 HEMŞİRELİKTE KLİNİK ÖĞRETİM İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DKH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DKH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Teorik dersler:
-ders sırasında katılım
-hazırlanan ödevlerin niteliği ve niceliği
-ara sınav ve
-final sınavıyla değerlendirilmektedir.
Uygulamalı dersler:
Uygulamada öğrencinin gösterdiği başarı ve
Uygulamaya ilişkin hazırladığı vaka raporu

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için programın dersleri başarılı olarak tamamlaması gerekmektedir.Bir öğrencinin mezun olabilmesi için minimum 21 kredi (120 ACTS) alması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç.Dr.Samiye Mete