DERECE PROGRAMLARI

: Farmakoloji Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Farmakoloji AD 1987 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımızda Farmakoloji Anabilim Dalı na ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Farmakoloji YL programı 2000 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir

Kazanılan Derece

Farmakoloji Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması , ALES sınavından en az 50 almış olmak ya da TUS sınavından 50 almış olmak; ÜDS ya da KPDS sınavından 60 almış olmak ya da bu puana eşdeğer TOEFL yada IELTS puanı almış olmak ya da enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Farmakoloji Anabilim Dalı 2000 yılında Farmakoloji YL programına başlamıştır. Bu programın amacı temel farmakoloji konusunda bilgi sahibi olma, sunum becerisini geliştirme, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve alanında araştırma bilgi ve becerisine sahip olmadır. Öğrenciler diğer anabilim dallarından ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Farmakokinetik, farmakodinamik ile ilgili temel tanımları bilme ve meslek yaşantısında kullanabilme.
2   Farmakoloji ile ilgili laboratuar ilkeleri ile ilgili bilgi sahibi olma, deney planlayabilme, yapabilme ve yorumlayabilme
3   Literatür okuma, yorumlama, bilimdeki değişikliklere adapte olabilme yeteneği kazanma
4   Yenilik ve değişime açık olma, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma, meslekdaşlarla iletişim kurabilme.
5   Hastanelerde, ilaçlar ve yan etkilerinin bildirimi ile ilgili merkezlerde çalışabilme yeteneği kazanma
6   Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, yurtdışı kongrelerde mesleği ile ilgili poster sunabilme ve makale yazabilme becerisi kazanma.
7   Grup içinde çalışabilme, etik sorumluluk sahibi olma yeteneği kazanma
8   Kendi yeterliliklerinin farkında olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda zorunlu ve seçmeli dersler vardır. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FAR 5009 GENEL FARMAKOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 6
G 2 FAR 5005 OTONOM SİNİR SİSTEMİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TOK 5013 KLİNİK TOKSİKOLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 3 BİO 5019 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 2 0 10
G 4 ANA 5005 PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 5 TBG 5033 HÜCREYE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FAR 5004 OTONOM SİNİR SİSTEMİNDE ÖZEL KONULAR ZORUNLU 2 0 0 5
B 2 FAR 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 FAR 5008 FARMAKOLOJİDE DENEYSEL YÖNTEMLER ZORUNLU 2 8 0 12
B 4 FAR 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5040 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 2 TBG 5034 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 MİK 5010 TEMEL İMMUNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 BİO 5024 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 5 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 6 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 TBG 5030 MOLEKÜLER GENETİK SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 FAR 5006 KLİNİK FARMAKOLOJİNİN TEMELLERİ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 9 TBG 5032 KANSERİN MOLEKÜLER TEMELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FAR 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FAR 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi derse göre değişmektedir. Bazı derslerde sunum ve final, bazı derslerde sadece final, bazı derslerde de proje ve laboratuvardaki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Sedef Gidener
e-mail:sedef.gidener@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4123900