DERECE PROGRAMLARI

: Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1993 yılında YÖK onayı ile kurulmuştur. Program süresi dört yarıyıl olup iki yarıyıl ders süresi, diğer iki yarıyıl tez çalışması süresidir.

Kazanılan Derece

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; ALES sınavından en az 55 almış olmak; YDS dil sınavından 60 almış olmak yada bu puana eşdeğer TOEFL puanı almış olmak ya da enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 AKTS karşılığı ders alması, 2 AKTS seminer ve 4 AKTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans programı 1993 yılında açılmıştır. Bu programın amacı fizyoterapi alanında teorik bilgi ve klinik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma, sunum becerisini geliştirme, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve alanında araştırma bilgi ve becerisine sahip fizyoterapistler yetiştirmektir

Temel Program Kazanımları

1   Vücut sistemlerine ait anatomi ve fizyoloji bilgisini tanımlayabilir
2   Vücut sistemleri ile ilgili hastalıklar ve patofizyolojilerini açıklayabilir
3   Vücut sistemlerinin egzersize olan cevaplarını yorumlayabilir
4   Vücut sistemlerine yönelik fizyoterapi değerlendirme yöntemlerini tanımlar ve uygulayabilir
5   Fizyoterapi değerlendirme sonuçlarını analiz edip yorumlayabilir.
6   Uygun fizyoterapi programını planlayabilir ve uygulayabilir
7   Bilişim teknolojilerini kullanabilme ve etkili sunum yapabilir
8   Bilim alanında evrensel etik kurallarını ifade edebilir ve uygular
9   Ekip olarak çalışabilir

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda güz döneminde 2, bahar döneminde 3 adet ders zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTR 5059 KANITA DAYALI EGZERSİZ TEDAVİSİ ZORUNLU 3 2 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTR 5073 HAREKET BİLİMİ VE ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 FTR 5061 ERGOTERAPİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 FTR 5065 KARDİYOPULMONER FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 2 0 8
G 4 FTR 5067 KADIN SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 FTR 5063 REKREASYONEL TEDAVİ SEÇMELİ 2 2 0 7
G 6 FTR 5071 KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 2 0 8
G 7 FTR 5075 DEĞERLENDİRME VE ANALİZ SEÇMELİ 3 2 0 8
G 8 FTR 5069 NÖROMUSKULER FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 2 0 8
G 9 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTR 5052 FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA ZORUNLU 2 4 0 8
B 2 FTR 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 3 FTR 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTR 5054 GERİATRİK FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 2 FTR 5060 PEDİATRİK HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 3 FTR 5062 ONKOLOJİK HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 4 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 FTR 5036 KORUYUCU FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 6 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 7 FTR 5064 KANITA DAYALI ISI VE ELEKTRO TERAPİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 2 0 8
B 8 FTR 5056 UYGULAMALI ORTEZ SEÇMELİ 2 2 0 8
B 9 FTR 5058 EV REHABİLİTASYONU SEÇMELİ 2 2 0 7
B 10 FTR 5066 BALNEOLOJİ VE SU İÇİ TEDAVİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTR 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTR 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi öğretim üyesinin seçtiği değerlendirme kriteri esas alınarak yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. 60 AKTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Sema SAVCI
sema.savci@deu.edu.tr
+90232 4124934