DERS ADI

: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR 1105 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Tarih Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ERDAL ASLAN

Dersi Alan Birimler

Tarih Öğretmenliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencileri tarihin tanımları, amaçları, toplum açısından taşıdığı önemi ve bu önemi ile bağlantılı olarak karşılaşılan temel sorunlar üzerinde düşündürmek ve öğrencilerde tarihsel bir bakış açısı geliştirmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   "Tarih"in ne olduğuna ilişkin farklı tanımları yazabilme
2   Tarihin amaçlarını sıralayabilme
3   Tarihin faydalarını açıklayabilme
4   Tarih ile tarihçi ve toplum arasındaki ilişkilerin tarihçilik üzerindeki etkilerini analiz edebilme
5   Tarihsel bilginin niteliğini tartışabilme
6   Tarihçiliğin ahlaki temellerini ve "objektifliğini" bir değer olarak kazanabilme
7   Dünyada ve Türkiye'de tarihçilikteki çağdaş gelişmeleri yorumlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrencilerle Tanışma, Dersin Tanımı, Amacı, İçeriği, Yöntemi ve Okuma Listesinin Verilmesi
2 Öğrencilere, Tarihi Nasıl Tanımladıkları, Neden Tarih Öğretmenliğini ve Buca Eğitim Fakültesi'ni Seçtikleri ve Orta Öğretimdeki Verilen Tarih Programları ve Kitapları Hakkındaki Düşüncelerini İçeren Kısa Bir Yazılı Yoklama
3 Tarih Tanımı ve Amacı Hakkında Dünya'nın Ünlü Tarihçilerinin Düşünceleri
4 Tarih Tanımı ve Amacı Hakkında Türkiye'nin Ünlü Tarihçilerinin Düşünceleri
5 Birey ve Toplumlar İçin Tarihin Faydası ve Değeri
6 Tarih, Tarihçi ve Olgular Arasındaki İlişki
7 Tarih, Toplum, Birey ve Tarihçi
8 Ara Sınav
9 Tarih ve Sosyal Bilimler
10 Tarihsel Bilginin Niteliği ve Etkisi
11 Tarih, Bilim ve Ahlak
12 Tarihte Nedensellik
13 Tarihte Nesnellik ve Sınırları
14 Dünyada ve Türkiye'de Tarihçilikteki Çağdaş Gelişmeler
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1- Özbaran, Salih (2003). Güdümlü Tarih. İstanbul: Cem Yayınevi
2- Braudel, Fernand (1992). Tarih Üzerine Yazılar. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları
3- Carr, Edward Hallet (1980). Tarih Nedir İstanbul: Birikim Yayınları
4- Carr, Edward Hallet; Fontana, J. (1992). Tarih Yazımında Nesnellik ve Yanlılık. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları
5- Durant, Ariel; Durant, Will (1983). Tarih Üzerine. İstanbul: Hülbe Yayınları
6- Evans, Richard J. (1999). Tarihin Savunusu. Ankara: İmge Kitabevi
7- Hobsbawm, Eric J. (1999). Tarih Üzerine. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
8- Özbaran, Salih (1992). Tarih ve Öğretimi. İstanbul: Cem Yayınevi
9- Özlem, Doğan (1984). Tarih Felsefesi. İzmir: E.Ü.E.F. Yayınları
10- Tekeli, İlhan (1998). Tarihyazımı Üzerine Düşünmek. Ankara: Dost Kitabevi
11- Thomson, David (1983). Tarihin Amacı. İzmir: E.Ü.E.F. Yayınları
12- Tosh, John (1997). Tarihin Peşinde. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, soru-cevap, tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN BBN VZ * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

erdal.aslan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 122

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.122
ÖK.22
ÖK.32
ÖK.43
ÖK.52
ÖK.63
ÖK.7322