En

PROF.DR. AHMET OKAY ÇAĞLAYAN SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Tıpta Uzmanlık  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  2007
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Tıbbi Genetik  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  2019
 • NO AD YIL
  1  COQ4 Mutation Leads to Childhood-Onset Ataxia Improved by CoQ10 Administration...  2019
  2  MAB21L1 loss of function causes a syndromic neurodevelopmental disorder with distinctive cerebellar,...  2019
  3  Loss of Protocadherin-12 Leads to Diencephalic-Mesencephalic Junction Dysplasia Syndrome....  2018
  4  Biallelic loss of human CTNNA2, encoding ?N-catenin, leads to ARP2/3 complex overactivity and disord...  2018
  5  Homozygous CAPN1 mutations causing a spastic-ataxia phenotype in 2 families....  2018
 • NO AD TARİH
  1  Identifying Common Pathogenesis of Diseases Using Literature Mined Gene Interactions... 17/10/2019 - 19/10/2019
  2  MACROD2 gene expression profile in autism spectrum disorder: a case-control study... 18/04/2019 - 21/04/2019
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Anne Sütü ve Epigenetik Aile Hekimliğinde Anne Sütünün Anne ve Bebek Sağlığı Açısından Önemi - 2019...  2019
  2  Çoklu Konjenital Anomalisi Bulunan Hastalarda Güncel Tanı Yöntemleri: Laboratuvardan Kliniğe Sitogenetik...  2018
 • NO AD TARIH
  1  Obezite ve Metabolik Sendromun Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi ve FTO rs9939609 gen Polimorfizm İlişkisi...  10/2019 - /
  2  Nörogenetik hastalıklarda yeni nesil dizileme teknolojisi ile genetik etyolojinin araştırılması ve bilinmeyen genlerin tanılanması...  7/2019 - /
  3  Kawasaki hastalığının epidemiyolojik karakteristiği, sorumlu genlerin tüm ekzom ve genom dizileme yöntemleriyle tesbit edilmesi...  4/2019 - /
  4  Otizm Spektrum Bozukluğu Hastalarında Adenosin Reseptörü 2A (ADORA 2A) geni ekspresyonunun İncelenmesi...  9/2018 - 9/2019
  5  Otizm Spektrum Bozukluğu Hastalarında Hedef Gen TMLHE Ekspresyon Profilinin İncelenmesi...  9/2017 - 9/2019