En

DR. SİBEL OĞUZLAR REKTÖRLÜK

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü  2004
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı  2006
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı  2010
 • NO AD YIL
  1  Usage of thiocyanate-based ionic liquid as new optical sensor reagent: Absorption and emission based...  2020
  2  Comparison of structural and optical properties of CeO2 and CeO2:Eu3+ nanoparticles synthesized via ...  2019
  3  pH-Driven Fluorescent Switch Behavior of Azometine Dyes in Solid Matrix Materials...  2010
  4  Photophysical and optical oxygen sensing properties of tris(bipyridine)ruthenium(II) in ionic liquid...  2009
  5  Ratiometric Sensing of CO2 in Ionic Liquid Modified Ethyl Cellulose Matrix...  2008
  6  Emission based fiber optic pH sensing with Schiff bases bearing dimethylamino groups...  2008
  7  Fiber Optic pH sensing With Long Wavelength Excitable Schiff Bases in the pH range of 7.0?12.0...  2007
 • NO AD TARİH
  1  Enhancement of optical oxygen sensing properties of [Ru(bpy)3]2+- based composites along with maghem... 28/06/2019 - 29/06/2019
  2  Production and Characterization of Fe2O3 Nanoparticles Doped Piezoelectric Nanocomposite... 08/12/2018 - 09/12/2018
  3  Enhancement of CO2 Gas Sensitive HPTS Dye Response by Adding Coordination Polymers (CPs)... 08/12/2018 - 09/12/2018
  4  Characterization of undoped and Eu3+ doped CeO2 synthesized by Sol-Gel and Flame Spray Pyrolysis Met... 22/11/2018 - 23/11/2018
  5  Structural and Luminescence Properties of Zinc Stannate Nanoparticles Synthesized via Sol-gel and Fl... 14/11/2018 - 15/11/2018
  6  Fabrication and Characterization of High Sensitive Flexible ß-PVDF Based Piezoelectric Nanogenerat... 17/09/2018 - 20/09/2018
  7  DISSOLVED CO2 SENSING WITH FLUORESCENT Ph PROBES IN NEW MATRIX MATERIALS: IONIC LIQUIDS... 30/03/2008 - 02/04/2008
  8  İyonik Sıvı Modifiye etil selüloz matrikste 8-hidroksipiren 1,3,6-trisülfonikasit'in CO2'e yan... 04/07/2007 - 07/07/2007
  9  İyonik Sıvı Modifiye sol-jel matrikste Tris(bipiridin)rutenyum(II)'nin oksijene yanıtının spek... 04/07/2007 - 07/07/2007
  10  HDDA, DAMB ve MBDA Schiff bazlarının pH 11,0-6,0 aralığında optik sensör özelliklerinin spekt... 04/07/2007 - 07/07/2007
  11  [N,N?-bis(salisiliden)-1,2-Bis-(O-aminofenoksi)etan], (H2L) Ligandı İle [W(Co)4(H2l)] Kompleksinin... 04/09/2006 - 08/09/2006
  12  Fluoresans özellik gösteren Schiff Bazlarının iki Farklı İyonik Sıvıda Fotokarakterizasyonu... 04/09/2006 - 08/09/2006
  13  Uzun Dalga Boylarında uyarılabilen Schiff Bazlarının Farklı İyonik Sıvılarda Fotokarakteriza... 04/09/2006 - 08/09/2006
  14  N,N-Dimetil?4-{(1e,3e)-3-[(4-Nitrofenil)Imino]-1-Propenil}Anilin İndikatörü İle Etil Selüloz Ma... 05/07/2006 - 07/07/2006
  15  Emission Based Fiber Optic pH Sensing With Newly Synthesized Symmetric Schiff Bases... 02/04/2006 - 05/04/2006
  16  Fiber Optic pH sensing With Long Wavelength Excitable Schiff Bases in the pH range of 7.0?12.0... 02/04/2006 - 05/04/2006
  17  Etil Selüloz Matrikse İmmobilize Edilmiş Modifiye Brom Timol Blue İndikatörü İle Gaz Haldeki ... 30/09/2005 - 04/10/2005
 • NO AD TARIH
  1  Yeni Nesil Perovskit Güneş Hücrelerinde Boşluk Taşıyıcı Malzemelerin Üretilmesi ve Geliştirilmesi...  6/2019 - /
  2  Gaz haldeki ve çözünmüş CO2'in kantitatif tayinine yönelik kimyasal optik sensör geliştirilmesi...  4/2005 - 4/2009