En

DR.ÖĞR.ÜYESİ SİBEL COŞKUN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu  1995
  Yüksek Lisans  Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Bilim Dalı  1998
  Doktora  Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Bilim Dalı  2006
  Yardımcı Doçent  Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu  2009
 • NO AD YIL
  1  Bir Turizm Bölgesindeki Üniversite Öğrencilerinde Risk Alma Davranışlarının İncelenmesi...  2018
  2  Rehabilitasyon programının şizofreni hastalarının kliniği, sosyal işlevselliği ve yaşam kal...  2018
  3  The Family Burdens and Hopelessness of Turkish Parents of Adolescents With Intellectual Disabilities...  2018
  4  The Effectiveness of Structured Supported Education Programs for FamiliesWith Intellectually Disable...  2016
  5  Cognitive Behavioral Therapy-Based Brief Intervention for Volatile Substance Misusers During Adolesc...  2011
  6  Bakırköy Kronik Ruhsal Hasta Rehabilitasyon Formu`nun Yapılandırılması...  2010
 • NO AD TARİH
  1  HEMŞİRELERİN BAKIM ODAKLI HASTA ETKİLEŞİMİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ... 21/11/2018 - 23/11/2018
  2  Genç hemşirelerde sağlık sorunlarının ve ruhsal sağlığı koruma durumlarının incelenmesi... 21/11/2018 - 23/11/2018
  3  HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ... 21/11/2018 - 23/11/2018
  4  Nursing and Reform in Bakırköy... 19/09/2018 - 21/09/2018
  5  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ CEP TELEFONU KULLANIMI... 02/05/2018 - 05/05/2018