En

BİLGEHAN ÖZKAYA HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2016
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği  2019
 • NO AD YIL
  1  Investigation of Health Literacy Levels of Nursing Students and Affecting Factors...  2018
 • NO AD TARİH
  1  Hemşirelik Öğrencilerinin Yoğun Bakım Deneyimleri: Kalitatif Bir Çalışma... 19/12/2019 - 21/12/2019
  2  YAŞLI MALİGNİTELİ HASTALARDA KIRILGANLIK VE SARKOPENİ İLİŞKİSİ... 27/09/2019 - 29/09/2019
  3  Investigation of Health Literacy Levels of Nursing Students and Affecting Factors... 25/11/2018 - 27/11/2018
 • NO AD TARIH
  1  Yeni Tanı Almış 65 Yaş Üzeri Maligniteli Hastalarda Kırılganlık ve Sarkopeni Oranlarının Belirlenmesi ve Arasındaki İlişkinin İncelenmesi...  9/2018 - 9/2019
 • NO AD YIL
  1  Poster Bildiri İkincilik Ödülü...  2019