En

UZM.DR. CEYHUN AÇARI TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ROMATOLOJİSİ BİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2007
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı, 2016  
 • NO AD YIL
  1  Clinical and histopathological prognostic factors affecting the renal outcomes in childhood ANCA-ass...  2019
  2  Current information about vaccination practice in pediatric rheumatic diseases and recommendations f...  2017
  3  Sliding Hernias in Female Children...  2016
  4  Çocuklarda İdrar İnkontinansı ve Nöropatik olmayan mesane sfinkter disfonksiyonu...  2008
  5  Artrit tanısıyla yatan hastaların etiyolojik sınıflaması...  2008
 • NO AD TARİH
  1  Sistemik JİA'da biyolojiklerden önce mtx etkinliği: tek merkez deneyimi... 26/09/2018 - 30/09/2018
  2  Pediatrik behçet hastalığında nadir bir klinik: intrakardiyak trombüse sekonder pulmoner emboli... 26/09/2018 - 30/09/2018
  3  Effectiveness of mtx before biologics in systemic jia: single center experience... 05/09/2018 - 08/09/2018
  4  Experience of biological agents: evaluation of 80 cases... 05/09/2018 - 08/09/2018
  5  Colchicine resistance in fmf: possible risk factors and use of anti-IL-1... 05/09/2018 - 08/09/2018
  6  Familial cold autoinflammatory syndrome-2 (fcas-2), presenting only with recurrent arthritis... 05/09/2018 - 08/09/2018
  7  Pediatric neurobehçet disease; single center experıence... 05/09/2018 - 08/09/2018
  8  Pediatric mesenteric panniculitis: three cases... 05/09/2018 - 08/09/2018
  9  Chronic recurrent multifocal osteomyelitis: single center experience... 05/09/2018 - 08/09/2018
  10  Clinical and histopathological prognostic factors affecting the renal outcomes in childhood anca ass... 05/09/2018 - 09/09/2018
  11  FMF cases presenting only with arthritis: is there any difference?... 05/09/2018 - 08/09/2018
  12  Juvenil dermatomiyozitli 2 vakada erken gelişen kalsinozis ve güncel tedavi... 25/04/2018 - 29/04/2018
  13  Ağır mukokutanöz tutulum ve tekrarlayab enfeksiyonlarla seyreden diskoid lupus olgusu CASP1 mutas... 25/04/2018 - 29/04/2018
  14  Erken yaşta işitme kaybı gelişen caps olgusu; muckle wells? FCAS?... 25/04/2018 - 29/04/2018
  15  Kronik Multifokal Osteomyelit Hastalarımızın Değerlendirilmesi... 04/04/2018 - 07/04/2018
  16  Ailevi Akdeniz Ateşi Olgularında Kolşisin Direnci ve Anti IL-1 Kullanımı... 04/04/2018 - 07/04/2018
  17  Tekrarlayan livedoid vaskülit: ailesel akdeniz ateşinde ilk bulgu olabilir mi?... 04/04/2018 - 07/04/2018
  18  MEFV gen analizinde M694V ve diğer ekzon 10 mutasyonlarının AAA kliniğine etkisi... 04/04/2018 - 07/04/2018
  19  Ailevi akdeniz ateşi'nın Ege bölgesi profili... 04/04/2018 - 07/04/2018
  20  Pediatrik nörobehçet olguları... 04/04/2018 - 07/04/2018
  21  Sekiz yaşında amyotik sklerodermatomyozit olgusu... 04/04/2018 - 07/04/2018
  22  Sadece artrit ile prezente olan FMF olguları: fark var mı?... 04/04/2018 - 07/04/2018
  23  Akut perikardit atağı ile tanı konan TNF-reseptör ilişkili periyodik sendrom (TRAPS)... 04/04/2018 - 07/04/2018
  24  Pediatrik mezenterik pannikülit 3 olgu... 04/04/2018 - 07/04/2018
  25  Tekrarlayan artritle seyreden ailesel soğuk otoinflamatuar sendrom-2 (FCAS-2)... 04/04/2018 - 07/04/2018
  26  Villonodüler sinovit: monoartiküler JİA'da ayırıcı tanı... 04/04/2018 - 07/04/2018
  27  Sistemik juvenil idiopatik artrit: alt grup analizi ve tedavi algoritmi... 04/04/2018 - 07/04/2018
  28  Biyolojik ajan deneyimlerimiz: 80 olgunun değerlendirilmesi... 04/04/2018 - 07/04/2018
  29  Tedaviye yanıtsız Kawasaki hastalığı... 18/10/2017 - 22/10/2017
  30  Entezitle ilişkili artritte barsak bulguları: CMV koliti İBH ilk bulgusu olabilir mi?... 18/10/2017 - 22/10/2017
  31  JİA lı hastaların yıllık maliyeti... 18/10/2017 - 22/10/2017
  32  The annual costs of patients with JIA... 14/06/2017 - 17/06/2017
  33  Treatment of MKD with MEFV mutation: Timing for anti IL-1... 04/05/2017 - 07/05/2017
  34  Co-occurrence of atypical onset sacroiliitis and FMF... 04/05/2017 - 07/05/2017
  35  Entezit ilişkili artritte barsak bulguları... 12/03/2017 - 15/03/2017
  36  Dirençli cilt ülserleri olan dirençli skleroderma olgusu... 12/03/2017 - 15/03/2017
  37  IgA vasculitis with resistant gastrointestinal findings... 09/03/2017 - 11/03/2017
 • NO AD YIL
  1  Sözel sunum birincilik ödülü...  2018
  2  Sözel sunum ikincilik ödülü...  2007