En

UZM.DR. AHU PAKETÇİTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
  Tıpta Uzmanlık  İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğt ve Araş Hast Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2012
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, 2016  
 • NO AD YIL
  1  İki Yaş Altı Çocuklarda Sigara Mâruziyeti ve Tekrarlayan Bronşiyolit Atakları Arasındaki İl...  2016
  2  Evaluation of Risk Factors for Recurrent Wheezing Episodes...  2013
  3  A Rare Cause of a Relatively Common Neonatal Emergency...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Akut Bronşiyolit Tanısı Alan Hastalarda SRAGE HMGB1 Aksının Değerlendirilmesi ve Diğer İnflamatuvar Belirteçler ile İlişkisinin Araştırılması...  5/2015 - 6/2016