En

UZM.DR. AHU PAKETÇİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
  Tıpta Uzmanlık  İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğt ve Araş Hast Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2012
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, 2016  
 • NO AD YIL
  1  Presentation of central precocious puberty in two patients with Tay-Sachs disease...  2018
  2  Comparison of the effects of the L-dopa and insulin tolerance tests on cortisol secretion....  2018
  3  Positive correlation of galanin with insulin resistance and triglyceride levels in obese children...  2018
  4  Hemanjiyom İçin Propranolol Tedavisi Alan Bir İnfantta Gelişen Semptomatik Hipoglisemi: Olgu Rap...  2018
  5  Graves' disease following allogenic hematopoietic stem cell transplantation for severe aplastic anem...  2018
  6  46, XY cinsiyet gelişim bozukluğunun nadir bir nedeni: Persistan müller kanalı sendromu...  2017
  7  Tip 1 Diyabetes Mellitus Olgularının Tanı Anındaki Demografik, Klinik ve Laboratuvar Özellikler...  2017
  8  Serum galectin-1 levels are positively correlated with body fat and negatively with fasting glucose ...  2017
  9  Tip I Diabetes Mellitus Olgularının Tanı Anındaki Diyabetik Ketoasidoz Sıklığının Değişim...  2017
  10  Serum Endocan Levels in Children with Community-Acquired Pneumonia...  2017
  11  İki Yaş Altı Çocuklarda Sigara Mâruziyeti ve Tekrarlayan Bronşiyolit Atakları Arasındaki İl...  2016
  12  Evaluation of Risk Factors for Recurrent Wheezing Episodes...  2013
  13  A Rare Cause of a Relatively Common Neonatal Emergency...  2012
 • NO AD TARİH
  1  Çocukluk Dönemi Hipertiroidizmin Nadir Bir Nedeni: Tiroid Papiller Karsinom... 13/12/2018 - 15/12/2018
  2  KAL-1 Gen Mutasyonuna Bağlı Normosmik Hipogonodatotropik Hipogonadizm: Olgu Raporu... 13/12/2018 - 15/12/2018
  3  Growth Hormone Deficiency Due to Whole-gene Deletion of GHRHR... 27/09/2018 - 29/09/2018
  4  Galanin is Positively Correlated with Insulin Resistance and Triglyceride Levels in Obese Children... 27/09/2018 - 29/09/2018
  5  Serum Level of Biotin Rather Than the Daily Dose Is the Main Determinant of the Interference on Thyr... 27/09/2018 - 29/09/2018
  6  A Novel Compound Heterozygous Mutation in CYP19A1 Resulting in Aromatase Deficiency with Normal Gona... 27/09/2018 - 29/09/2018
  7  Normal Gonadotropin Düzeyleri ve Over Yapısı Bulunan Virilize Bir Kız Olguda Aromataz Eksikliği... 18/04/2018 - 22/04/2018
  8  Çocukluk Çağı Obezitesinde Serum Galanin Düzeyinin Klinik ve Metabolik Parametreler ile Olan İ... 18/04/2018 - 22/04/2018
  9  Büyüme Hormonu Tedavisi ile İlişkili Psoriasis Tanısı Alan Bir Olgu... 18/04/2018 - 22/04/2018
  10  İzole Büyüme Hormonu Eksikliği Tip 1B Olgusunda GHRHR Geninin Tamamının Homozigot Delesyonu... 18/04/2018 - 22/04/2018
  11  Geç Belirti Veren Bir Tuz Kaybettiren 21 Hidroksilaz Eksikliği Olgusu... 18/04/2018 - 22/04/2018
  12  Biyotin Tedavisiyle İlişkili sT3 ve sT4 Yüksekliğine Neden Olan Faktörler ve Bu İnterferansı ... 18/04/2018 - 22/04/2018
  13  Comparison of The Effects of L-Dopa and Insulın Tolerance Tests On Cortısol Secretion... 14/09/2017 - 17/09/2017
  14  Acute Kidney Injury According to PRIFLE Criteria in Children with Diabetic Ketoacidosis... 14/09/2017 - 17/09/2017
  15  The Relation of Serum Galectin-1 Level with Clinical and Metabolic Parameters in Obese Children... 14/09/2017 - 17/09/2017
  16  Nöronal Migrasyon Defekti (Şizensefali) ve Çoklu Ön Hipofiz Hormon Eksikliğinin Eşlik Ettiği ... 26/04/2017 - 30/04/2017
  17  Obez Çocuklarda Serum Galektin-1 Düzeyinin, Klinik ve Metabolic Parametreler ile Olan İlişkisi... 26/04/2017 - 30/04/2017
  18  Diyabetik Ketoasidoz Tanısı Konan Çocuklarda Akut Böbrek Hasarının pRIFLE Kriterleri ile Değe... 26/04/2017 - 30/04/2017
  19  Düşük Dereceli Gliyal Tümör Tedavisi Sonrası Gelişen Serebral Tuz Kaybı Sendromunda Fludroko... 26/04/2017 - 30/04/2017
  20  46, XY cinsiyet gelişim bozukluğunun nadir bir nedeni; Persistan (Kalıcı) Müller Kanalı Sendro... 26/04/2017 - 30/04/2017
  21  İnfant Döneminde Ağır Büyüme Geriliğine Yol Açan Hipofiz Sapı Kesilme Sendromu (Pituitary S... 26/04/2017 - 30/04/2017
  22  Edinsel Aplastik Anemili bir olguda allojeneik kök hücre nakli sonrası gelişen Graves Hastalığ... 26/04/2017 - 30/04/2017
  23  PROP1-Related Combined Pituitary Hormone Deficiency: Case Report... 23/02/2017 - 25/02/2017
 • NO AD TARIH
  1  Akut Bronşiyolit Tanısı Alan Hastalarda SRAGE HMGB1 Aksının Değerlendirilmesi ve Diğer İnflamatuvar Belirteçler ile İlişkisinin Araştırılması...  5/2015 - 6/2016