En

UZM.DR. AHU PAKETÇİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
  Tıpta Uzmanlık  İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğt ve Araş Hast Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2012
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, 2016  
 • NO AD YIL
  1  Positive correlation of galanin with insulin resistance and triglyceride levels in obese children...  2018
  2  46, XY cinsiyet gelişim bozukluğunun nadir bir nedeni: Persistan müller kanalı sendromu...  2017
  3  Tip 1 Diyabetes Mellitus Olgularının Tanı Anındaki Demografik, Klinik ve Laboratuvar Özellikler...  2017
  4  Tip I Diabetes Mellitus Olgularının Tanı Anındaki Diyabetik Ketoasidoz Sıklığının Değişim...  2017
  5  Serum galectin-1 levels are positively correlated with body fat and negatively with fasting glucose ...  2017
  6  Serum Endocan Levels in Children with Community-Acquired Pneumonia...  2017
  7  İki Yaş Altı Çocuklarda Sigara Mâruziyeti ve Tekrarlayan Bronşiyolit Atakları Arasındaki İl...  2016
  8  Evaluation of Risk Factors for Recurrent Wheezing Episodes...  2013
  9  A Rare Cause of a Relatively Common Neonatal Emergency...  2012
 • NO AD TARİH
  1  Biyotin Tedavisiyle İlişkili sT3 ve sT4 Yüksekliğine Neden Olan Faktörler ve Bu İnterferansı ... 18/04/2018 - 22/04/2018
  2  Acute Kidney Injury According to PRIFLE Criteria in Children with Diabetic Ketoacidosis... 14/09/2017 - 17/09/2017
  3  Comparison of The Effects of L-Dopa and Insulın Tolerance Tests On Cortısol Secretion... 14/09/2017 - 17/09/2017
  4  The Relation of Serum Galectin-1 Level with Clinical and Metabolic Parameters in Obese Children... 14/09/2017 - 17/09/2017
  5  İnfant Döneminde Ağır Büyüme Geriliğine Yol Açan Hipofiz Sapı Kesilme Sendromu (Pituitary S... 26/04/2017 - 30/04/2017
  6  Edinsel Aplastik Anemili bir olguda allojeneik kök hücre nakli sonrası gelişen Graves Hastalığ... 26/04/2017 - 30/04/2017
  7  46, XY cinsiyet gelişim bozukluğunun nadir bir nedeni; Persistan (Kalıcı) Müller Kanalı Sendro... 26/04/2017 - 30/04/2017
  8  Düşük Dereceli Gliyal Tümör Tedavisi Sonrası Gelişen Serebral Tuz Kaybı Sendromunda Fludroko... 26/04/2017 - 30/04/2017
  9  Diyabetik Ketoasidoz Tanısı Konan Çocuklarda Akut Böbrek Hasarının pRIFLE Kriterleri ile Değe... 26/04/2017 - 30/04/2017
  10  Obez Çocuklarda Serum Galektin-1 Düzeyinin, Klinik ve Metabolic Parametreler ile Olan İlişkisi... 26/04/2017 - 30/04/2017
  11  Nöronal Migrasyon Defekti (Şizensefali) ve Çoklu Ön Hipofiz Hormon Eksikliğinin Eşlik Ettiği ... 26/04/2017 - 30/04/2017
  12  PROP1-Related Combined Pituitary Hormone Deficiency: Case Report... 23/02/2017 - 25/02/2017
 • NO AD TARIH
  1  Akut Bronşiyolit Tanısı Alan Hastalarda SRAGE HMGB1 Aksının Değerlendirilmesi ve Diğer İnflamatuvar Belirteçler ile İlişkisinin Araştırılması...  5/2015 - 6/2016