En

DR.ÖĞR.ÜYESİ CEM PAKETÇİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK NÖROLOJİSİ BİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  2003
  Tıpta Uzmanlık  SB İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hast EAH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2008
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, 2016  
 • NO AD YIL
  1  Serum Endocan Levels in Children with Community-Acquired Pneumonia...  2017
  2  İki Yaş Altı Çocuklarda Sigara Mâruziyeti ve Tekrarlayan Bronşiyolit Atakları Arasındaki İl...  2016
  3  Effects of leukemia inhibitory receptor gene mutations on human hypothalamo pituitary adrenal functi...  2014
  4  Evaluation of Risk Factors for Recurrent Wheezing Episodes...  2013
  5  Paediatricians' awareness of children's oral health: Knowledge, training, attitudes and practices am...  2013
  6  Jacobsen syndrome without thrombocytopenia: a case report and review of the literature...  2013
  7  Comparison of oral alendronate versus prednisolone in treatment of infants with vitamin D intoxicati...  2012
 • NO AD TARİH
  1  Clinical characteristics and electroencephalographical evaluation of pediatric patients with autisti... 02/09/2017 - 06/09/2017
  2  Alternative medications for epilepsy of infamcy with migrating focal seizures; Potassium bromide and... 20/06/2017 - 24/06/2017
  3  Nerve conduction studies in type 1 diabetes mellitus... 20/06/2017 - 24/06/2017
  4  Riboflavin responsive neuromuculary disorders; broad phenotypic spectrum and importance of genetic a... 20/06/2017 - 24/06/2017
  5  Nerve conduction study findings in children with cystic fibrosis... 20/06/2017 - 24/06/2017
  6  Anti-MOG positive pediatric casesa with diverse clinical spectrum in demyelinating disorders... 20/06/2017 - 24/06/2017
  7  Ciddi Diffüzyon Kısıtlılığı Gözlenen Bir LTBL Olgusu... 19/04/2017 - 23/04/2017
  8  Antikoagülan ve/veya antiplatelet tercihlerinin iskemik inme seyrindeki etkileri... 19/04/2017 - 23/04/2017
  9  ESES tanılı olgularımızın değerlendirilmesi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  10  Herediter Aksonal Polinöropati Tanısında Yeni Jenerasyon Sekanslama Tekniklerinin Önemi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  11  İskemik İnme Olgularında Epilepsi Gelişimi Açısından Risk Faktörlerinin Tanımlanması... 19/04/2017 - 23/04/2017
  12  İnfantil Dönemde Epileptik Ensefalopati ile Prezente Olan Bileşik Heterozigot MTHFR Mutasyonu Sap... 19/04/2017 - 23/04/2017
  13  Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Çocuklarda Basit İnflamasyon Belirteçleri Ve Genotip İle İlişki... 16/03/2016 - 20/03/2016
 • NO AD TARIH
  1  Akut Bronşiyolit Tanısı Alan Hastalarda SRAGE HMGB1 Aksının Değerlendirilmesi ve Diğer İnflamatuvar Belirteçler ile İlişkisinin Araştırılması...  5/2015 - 6/2016