En

DR.ÖĞR.ÜYESİ CEM PAKETÇİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK NÖROLOJİSİ BİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  2003
  Tıpta Uzmanlık  SB İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hast EAH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2008
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, 2016  
 • NO AD YIL
  1  Serum Endocan Levels in Children with Community-Acquired Pneumonia...  2017
  2  İki Yaş Altı Çocuklarda Sigara Mâruziyeti ve Tekrarlayan Bronşiyolit Atakları Arasındaki İl...  2016
  3  Effects of leukemia inhibitory receptor gene mutations on human hypothalamo pituitary adrenal functi...  2014
  4  Evaluation of Risk Factors for Recurrent Wheezing Episodes...  2013
  5  Paediatricians' awareness of children's oral health: Knowledge, training, attitudes and practices am...  2013
  6  Jacobsen syndrome without thrombocytopenia: a case report and review of the literature...  2013
  7  Comparison of oral alendronate versus prednisolone in treatment of infants with vitamin D intoxicati...  2012
 • NO AD TARİH
  1  Childhood Onset Limb Girdle Muscular Dystrophies in Aegean Part of Turkey... 15/11/2018 - 18/11/2018
  2  Exercise induced muscle stiffnes: brody myopathy... 27/06/2018 - 29/06/2018
  3  A rare cause of neuropathy: Andermann syndrome... 27/06/2018 - 29/06/2018
  4  Çocukluk Çağı Nöropatileri: Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Deneyimi... 02/06/2018 - 06/06/2018
  5  Çocuklarda Primer Başağrısı ile İlişkili Beyaz Cevher Lezyonlarının 2 Yıllık İzlem Sonu... 02/06/2018 - 06/06/2018
  6  Rotavirüs İlişkili Ensefalopati ve Serebellit... 02/06/2018 - 02/06/2018
  7  NDUFS3 Gen Mutasyonu İlişkili Atipik Bir Leigh Sendromu... 02/06/2018 - 06/06/2018
  8  Tip 1 Diyabetli Olguların Sinir İletim Çalışmalarının Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 02/06/2018 - 06/06/2018
  9  Anti-NMDA Ensefaliti... 02/06/2018 - 06/06/2018
  10  NDUFA12 Gen Mutasyonu Saptanan İki Kardeşte Farklı Fenotipik Prezentasyon... 02/06/2018 - 06/06/2018
  11  Clinical characteristics and electroencephalographical evaluation of pediatric patients with autisti... 02/09/2017 - 06/09/2017
  12  Anti-MOG positive pediatric casesa with diverse clinical spectrum in demyelinating disorders... 20/06/2017 - 24/06/2017
  13  Nerve conduction study findings in children with cystic fibrosis... 20/06/2017 - 24/06/2017
  14  Nerve conduction studies in type 1 diabetes mellitus... 20/06/2017 - 24/06/2017
  15  Riboflavin responsive neuromuculary disorders; broad phenotypic spectrum and importance of genetic a... 20/06/2017 - 24/06/2017
  16  Alternative medications for epilepsy of infamcy with migrating focal seizures; Potassium bromide and... 20/06/2017 - 24/06/2017
  17  İskemik İnme Olgularında Epilepsi Gelişimi Açısından Risk Faktörlerinin Tanımlanması... 19/04/2017 - 23/04/2017
  18  Herediter Aksonal Polinöropati Tanısında Yeni Jenerasyon Sekanslama Tekniklerinin Önemi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  19  ESES tanılı olgularımızın değerlendirilmesi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  20  İnfantil Dönemde Epileptik Ensefalopati ile Prezente Olan Bileşik Heterozigot MTHFR Mutasyonu Sap... 19/04/2017 - 23/04/2017
  21  Ciddi Diffüzyon Kısıtlılığı Gözlenen Bir LTBL Olgusu... 19/04/2017 - 23/04/2017
  22  Antikoagülan ve/veya antiplatelet tercihlerinin iskemik inme seyrindeki etkileri... 19/04/2017 - 23/04/2017
  23  Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Çocuklarda Basit İnflamasyon Belirteçleri Ve Genotip İle İlişki... 16/03/2016 - 20/03/2016
 • NO AD TARIH
  1  Akut Bronşiyolit Tanısı Alan Hastalarda SRAGE HMGB1 Aksının Değerlendirilmesi ve Diğer İnflamatuvar Belirteçler ile İlişkisinin Araştırılması...  5/2015 - 6/2016
  2  Hiperoksi ilişkili apoptoz oluşturulan rat beyinlerinde Olesoxime (TRO19622) tedavisinin nöroprotektif etkisinin araştırılması...  1/2009 - /
 • NO AD YIL
  1  "Çocukluk Çağı Polinöropatileri: Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Deneyimi" başl...  2018