En

YRD.DOÇ.DR. CEM PAKETÇİTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK NÖROLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  2003
  Tıpta Uzmanlık  Diğer SB İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hast EAH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2008
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, 2016  
 • NO AD YIL
  1  İki Yaş Altı Çocuklarda Sigara Mâruziyeti ve Tekrarlayan Bronşiyolit Atakları Arasındaki İl...  2016
  2  Effects of leukemia inhibitory receptor gene mutations on human hypothalamo pituitary adrenal functi...  2014
  3  Evaluation of Risk Factors for Recurrent Wheezing Episodes...  2013
  4  Paediatricians' awareness of children's oral health: Knowledge, training, attitudes and practices am...  2013
  5  Jacobsen syndrome without thrombocytopenia: a case report and review of the literature...  2013
  6  Comparison of oral alendronate versus prednisolone in treatment of infants with vitamin D intoxicati...  2012
 • NO AD TARİH
  1  Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Çocuklarda Basit İnflamasyon Belirteçleri Ve Genotip İle İlişki... 16/03/2016 - 20/03/2016
 • NO AD TARIH
  1  Akut Bronşiyolit Tanısı Alan Hastalarda SRAGE HMGB1 Aksının Değerlendirilmesi ve Diğer İnflamatuvar Belirteçler ile İlişkisinin Araştırılması...  5/2015 - 6/2016