En

UZM.DR. SİNEM KAHVECİ ÇELİK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ BİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
  • Eğitim / Akademik Bilgisi
    Lisans  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
    Tıpta Uzmanlık  İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hast ve Cerrahisi EAH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
    Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı, 2016  
  • NO AD TARİH
    1  Entezitle ilişkili artritte barsak bulguları: CMV koliti İBH ilk bulgusu olabilir mi?... 18/10/2017 - 22/10/2017