Akademik Personel - Kişisel Sayfa 
En

UZM.DR. SADETTİN USLU TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ROMATOLOJİ BİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2015
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastaliklari Anabilim Dali Romatoloji Bilim Dalı, 2016  
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of periostin and factors associated with new bone formation in ankylosing spondylitis: Pe...  2017
  2  Varfarin kullanan hastada travma olmaksızın gelişen alt ekstremite kas hematomu ve VKORC1, CYP2C9...  2015
 • NO AD TARİH
  1  The efficacy and drug survival of the biosimilar infliximab (CT-P13) compared to the original refere... 13/06/2018 - 16/06/2018
  2  Nadir Bir Kriyopirinopati:Erişkin Ailesel Soğuk Otoinflamatuvar Sendrom Olgusu... 02/05/2018 - 06/05/2018
  3  Sakroiliitin eşlik ettiği sarkoidoz olgusu... 26/04/2018 - 28/04/2018
  4  Geleneksel immünosüpresiflere dirençli Üveitte İnterferon Alfa-2a deneyimi... 07/03/2018 - 10/03/2018
  5  Comparison of Long Term Anti-Tnf Survival in Patients with Ankylosing Spondylitis and Non-Radiograph... 03/11/2017 -
  6  Metabolic Syndrome Is Associated with Active Disease in Psoriatic Arthritis and May Contribute to De... 03/11/2017 -
  7  Psöriatik artritli hastalarda metabolik sendrom varlığı hastalık aktivitesiyle ve sindesmofit o... 18/10/2017 -
  8  Ankilozan Spondilit ve Non-Radyografik Axial Spondiloartrit Hastalarında Uzun Dönem Anti -TNF Kul... 18/10/2017 -
  9  Günlük Romatoloji Pratiğinde Biyolojik Tedavi Alan Hastaların Değerlendirilmesi; TÜRKBİO Veri... 18/10/2017 -
  10  Akut monoartrit ve kronik tofus ile basvuran olgu... 27/09/2017 - 01/10/2017
  11  Fulminan hepatit ile prezente olan Still hastalığı... 24/10/2016 - 30/10/2016
  12  Behçet hastasında salmonella enteritdise bağlı miyozit, kas absesi... 24/10/2016 - 30/10/2016
  13  Periostin May Have a Role in Ankylosing Spondylitis and It Is Associated with Wnt Signalling Pathway... 06/11/2015 - 11/11/2015
  14  Serum vasküler endotelyal büyüme faktörü seviyesi ankilozan spondilitte yükselmiştir ve osteo... 29/10/2014 - 02/11/2014
  15  Periostin; ankilozan spondilitte rol oynuyor olabilir ve Wnt sinyal yolağı düzenlenmesi ile iliş... 29/10/2014 - 02/11/2014