En

UZM.DR. CANAN ÖZLÜ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI BİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  Ankara Dr Sami Ulus Kadın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğ ve Araş Has Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, 2016  
 • NO AD YIL
  1  Konjenital Sifilis Olgusu ve Prozon Fenomeni...  2019
  2  Antifungal consumption, indications and selection of antifungal drugs in paediatric tertiary hospita...  2018
 • NO AD TARİH
  1  Yalnızca Cilt Lezyonları ile Prozon Fenomenine Rağmen Tanı Alan Bir Konjenital Sifiliz Olgusu... 27/03/2019 - 31/03/2019
  2  Sağlıklı Çocukta Herpetik Dolama ve Kandidemi... 27/03/2019 - 31/03/2019
  3  Kardiyak Cerrahi Sonrası Kandidemi, Endokardit, Mediastinit ve Ampiyem Gelişen İnvazif Kandidiyaz... 27/03/2019 - 31/03/2019
  4  Neonatal Herpes Simpleks Enfeksiyonu... 27/03/2019 - 31/03/2019
  5  Aksiller Lenfadenopati, Hepatosplenik ve Renal Mikroabseler ile Tanı Alan Sistemik Kedi Tırmığı... 27/03/2019 - 31/03/2019
  6  Küf Etkin Profilaksi Altında Gelişen Pulmoner Aspergilloz ve Tedavi Yönetiminde Güçlükler... 27/03/2019 - 31/03/2019
  7  Biyolojik Ajanlar ve Tüberküloz, Sadece Anti TNF' ler mi?... 27/03/2019 - 31/03/2019
  8  Ektima Gangrenozumlu Beş Pediatrik Olgu: İmmün yetmezlik ya da Bakteriyemi şart mı?... 27/03/2019 - 31/03/2019
  9  Bir konjenital sifiliz olgusu ve prozon fenomeni... 04/11/2018 - 08/11/2018
  10  Herpes Simplex Virus Tip1 serebelliti: olgu sunumu... 04/04/2018 - 08/04/2018
  11  Kandidaya bağlı Kateter İlişkili Kan Yayımı Enfeksiyonunda Antifungal Kilit Tedavisi: İki olg... 05/04/2017 - 09/04/2017
  12  Streptococcus Constellatus'a Bağlı Dissemine Enfeksiyon: Olgu Sunumu... 05/04/2017 - 09/04/2017
  13  Streptoccus piyogenes bakteriyemisi... 02/12/2016 - 04/12/2016