En

UZM.DR. CANAN ÖZLÜ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI BİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  Ankara Dr Sami Ulus Kadın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğ ve Araş Has Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, 2016  
 • NO AD YIL
  1  Antifungal consumption, indications and selection of antifungal drugs in paediatric tertiary hospita...  2018
 • NO AD TARİH
  1  Bir konjenital sifiliz olgusu ve prozon fenomeni... 04/11/2018 - 08/11/2018
  2  Herpes Simplex Virus Tip1 serebelliti: olgu sunumu... 04/04/2018 - 08/04/2018
  3  Streptococcus Constellatus'a Bağlı Dissemine Enfeksiyon: Olgu Sunumu... 05/04/2017 - 09/04/2017
  4  Kandidaya bağlı Kateter İlişkili Kan Yayımı Enfeksiyonunda Antifungal Kilit Tedavisi: İki olg... 05/04/2017 - 09/04/2017
  5  Streptoccus piyogenes bakteriyemisi... 02/12/2016 - 04/12/2016