En

UZM.DR. OZAN CENGİZ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastaliklari Anabilim Dali Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2016  
 • NO AD TARİH
  1  HCC li hastalarda karaciğer nakli dokuz eylül üniversitesi verileri... 22/11/2016 -
  2  Komplikasyonlarla seyreden kronik pankreatit ve akciğer tüberkülozu birlikteliği... 22/11/2016 -
  3  Nadir gözlenen intraperitoneal kist hidatik: Olgu sunumu... 22/11/2016 -
  4  ERCP ile safra yollarında hepatosellüler karsinom tümor trombüsü gösterilen bir olgu... 22/11/2016 -
  5  BOERHAAVE SENDROMLU HASTANIN SERMS İLE BAŞARILI TEDAVİSİ... 22/11/2016 -
  6  Çift balon enteroskopi ile tanı konulan gastrointestinal melanom metastazı... 22/11/2016 -
  7  Çift balon enteroskopla tanısı konulan şiddetli eozinofilik gastroenterit olgusu... 22/11/2016 -
  8  Peutzh jegher sendromu olan hastada ince barsak invajinasyonu... 25/11/2015 - 29/11/2015