En

DOÇ.DR. GÜLENDAM KARADAĞ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik  1992
  Yüksek Lisans  Cumhuriyet Üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  1995
  Doktora  Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  2011
  Yardımcı Doçent  Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2014
  Doçent  Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği  2016
 • NO AD YIL
  1  Meslek Hastalığının Boyutları ve Meslek Hastalıklarından Korunmada İş Sağlığı Hemşires...  2019
  2  Turkish teachers' self-efficacy to manage food allergy and anaphylaxis: A psychometric testing study...  2019
  3  Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Etik Duyarlılıkları ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin ...  2019
  4  Workers Information and Opinions on Worker Health and Work Safety...  2018
  5  An examination of the relationship between hypertension and healthy lifestyle behaviors in adults...  2018
  6  Experiences and Problems Encountered by Families of Children with Sickle Cell Anemia...  2018
  7  YaşlılardaEvde Bakım...  2018
  8  Demographic Characteristics and Health Problems Related to Disability of Children with a Disability ...  2016
  9  Malpractic in nursing: The experience in Turkey....  2015
  10  Aile İçi Şiddet, Çocuğa Yansımaları....  2015
  11  Böbrek Yetmezliğinde Tamamlayıcı Tedaviler...  2015
  12  Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Ve Mesleğe Yönelik Düşünce ve Beklentileri....  2015
  13  Effect of music on pain, anxiety and patient satisfaction in patients who present to the emergency d...  2015
  14  Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçme Durumları Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları...  2015
  15  Özel Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Yaşadığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri...  2014
  16  An analysis of the cultural problems encountered during caregiving by the nurses working in two diff...  2014
  17  Effect of Nutrition Training on Dietary Behavior of Turkish Seventh Grade Students and Their Mothers...  2014
  18  Workplace Bullying in Nursing...  2014
  19  Engelliliğin Toplumsal Yaşamdaki Güçlükleri ....  2014
  20  Does ramadan fasting alter body weight and blood lipids and fasting blood glucose in a healthy popul...  2014
  21  Awareness and Practices Regarding Breast and Cervical Cancer among Turkish Women in Gaziantep...  2014
  22  Kadınların Evrensel Sorunu: Şiddet....  2014
  23  Investigation of The Old Age Perceptions With The Loneliness and Depression Levels of The Elderly Li...  2014
  24  Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamada Karşılaştıkları Güçlükler ve Klinik Hemşireler Ha...  2013
  25  Determination of some Nutritional Habits and Healthy Life- Style Behaviours of Workers...  2013
  26  Symptoms and quality of life before and after stem cell transplantation in cancer. Pak J Med. Sci. 2...  2013
  27  Kadınların Gebeliği Önleyici Yöntemleri Kullanma ve Tercih Etme Nedenleri....  2013
  28  İşçilerin İşyeri Memnuniyetinin ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi...  2012
  29  Gaziantep Üniversitesi Tıp ve Hemşirelik Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Besin Güvenliğine ...  2012
  30  The relationship between self-care agency, disability levels and factors regarding these situations ...  2012
  31  Health-related quality of life in ankylosing spondylitis, fibromyalgia syndrome, and rheumatoid arth...  2011
  32  Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Des...  2009
  33  Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygıları...  2008
  34  Erkek Öğrenci Hemşireler Hemşirelik Mesleğini Nasıl Algılıyor...  2008
  35  Ortopedi Polikliniğine Başvuran Menopoza Girmiş Kadınların Bazı Özellikleri ile Kemik Mineral...  2007
  36  Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Üriner Kateter Uygulamalarının Belirlenmesi...  2007
  37  Hemodiyaliz Hastalarının Verilen Bakımdan Memnun Olma Durumları...  2007
  38  Kanser Ağrısının Azaltılmasında Hemşirelik Yaklaşımlarının Önemi...  2007
  39  Koroner Anjiografi Uygulanacak Hasta ve Yakınlarının Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi...  2006
  40  Hemşirelik Eğitimi ve Kalite...  2006
  41  Santral Venöz Kateter Uygulanan Hastalarda Uygulama Öncesi ve Sonrası Alınan Önlemlerin Belirle...  2006
  42  Hemşirelerin Periferik İntravenöz Kateter Uygulamaya İlişkin Durumlarının Belirlenmesi...  2005
  43  Hemşirelerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri ile Bunları Etkileyen Bazı Değişkenlerin ...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Yetişkinlerin Kolorektal Kanserden Korunmaya Yönelik Sağlık İnançlarının Belirlenmesi... 29/11/2018 - 01/12/2018
  2  Göç Eden Mültecilerde Yaşanan Dil Engeli ve Sağlık Bakım Sonuçları.... 28/09/2017 - 30/09/2017
  3  Yabancı Uyruklu Göçmen Öğrencilerin Hemşirelik Uygulamalarında Yaşadıkları Güçlükler ve... 28/09/2017 - 30/09/2018
  4  Analyzing the Moral Sensivity and Critical Thinking Tendency of Nursing and Medical Students.... 11/09/2017 - 12/09/2017
  5  Examining the Relation between the Predisposition to Ethical Values and Devotion to Nursing Professi... 11/09/2017 - 12/09/2017
  6  Are Nursing Students Sensitive towards Social Problems?... 29/06/2017 - 01/07/2017
  7  Investigation of Healthy Life Style Behaviors, the Awareness of Hypertension and Hypertension Rates ... 22/06/2016 - 25/06/2016
  8  Workers? Status Regarding Work Accidents, Receiving in Service Training, Workers Health and Work Saf... 04/02/2016 - 06/02/2016
  9  The Experiences and Problems of Children with Sickle Cell Anemia and Their Families... 04/02/2016 - 06/02/2016
  10  Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimden ve Meslekten Memnuniyetleri ve Beklentileri... 01/05/2014 - 03/05/2014
  11  Hemşirelerin Çalışma Ortamı Nedeniyle Yaşadıkları Sorunlar ve Aldıkları Önlemler.... 02/10/2013 - 06/10/2013
  12  Meme Kanserli Hastalarda Post-op Ağrının Değerlendirilmesinde Körleme Yöntemlerinin Etkinliği... 20/08/2013 - 23/08/2013
  13  Hemşirelerin Tıbbi Hataya İlişkin Düşünce ve Uygulamaları ve Tıbbi hataya Eğilimleri.... 03/06/2013 - 05/06/2013
  14  Kadınların Meme ve Serviks Kanseri ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları.... 03/06/2013 - 05/06/2013
  15  Acil Servise Başvuran Hastalarda Müzik Terapinin Ağrı, Anksiyete ve Hasta Memnuniyeti Üzerine E... 23/05/2013 - 26/05/2013
  16  Çocuk Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Ağrılı Çocuğa Yaklaşımları ve Bilgi Düzeyleri.... 22/05/2013 - 25/05/2013
  17  Engelli Çocukların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinden Yararlanma ve Ailelerinin Beklent... 22/05/2013 - 25/05/2013
  18  Engelli Çocukların Sosyodemografik Özellikleri İle Engelliğe Bağlı Sağlık Problemlerinin Be... 22/05/2013 - 25/05/2013
  19  Bilgisayar Destekli Eğitimin Kanser Hastalarının Tanı ve Tedavileri Üzerine Etkileri... 15/11/2012 - 17/11/2012
  20  Öğrenci ve Asker Gözüyle Organ ve Kan Bağışı... 19/10/2011 - 21/10/2011
  21  Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamada Yaşadıkları Deneyimler ve Klinik Hemşireler Hakkındak... 19/10/2011 - 21/10/2011
  22  İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerine ve Annelerine Verilen Beslenme Eğitiminin Beslenme Bi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  23  İşçilerin Bazı Beslenme Alışkanlıkları İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının B... 04/10/2011 - 07/10/2011
  24  İşçilerin İşyeri Memnuniyeti ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  25  Gaziantep Üniversitesi Tıp ve Hemşirelik Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Besin Güvenliğine ... 18/10/2010 - 22/10/2010
  26  6. ve 7. Sınıf Öğrencileri Arasında Tütün, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı: Gaziantep... 24/06/2010 - 26/06/2010
  27  Gaziantep'te Bir İlköğretim Okulunda okuyan Öğrencilerin Çevreye Yönelik Tutumları... 21/05/2010 - 22/05/2010
  28  Gaziantep'te Bir İlköğretim Okulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Diş Sağlığı Uygulamalar... 21/05/2010 - 22/05/2010
  29  Gaziantep Çıraklık Eğitim Merkezi ve Sağlık Meslek Lisesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin ... 01/04/2010 - 03/04/2010
  30  Üniversite Gençliğinin Toplumun Geleceği İle İlgili Duyarlılıkları... 01/04/2010 - 03/01/2010
  31  Gaziantep İli Bir İlköğretim Okulunda Öğrenim Gören 5., 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerin Mentr... 20/10/2009 - 24/10/2009
  32  Erkek Öğrenci Hemşireler Hemşirelik Mesleğini Nasıl Algılıyor... 20/10/2009 - 24/10/2009
  33  Gaziantep İli I Nolu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezine Başvuran 15-49 Yaş Kad... 07/10/2009 - 09/10/2009
  34  Gaziantep İli 60. Yıl Sağlık Ocağına Başvuran Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemleri ... 07/10/2009 - 09/10/2009
  35  Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçme Durumları ve Sağlıkl... 27/04/2009 - 01/05/2009
  36  Aile İçi Şiddete Uğramış Evli Kadınların Bazı Özellikleri İle Şiddet Türleri Arasındak... 23/10/2007 - 26/10/2007
  37  İlköğretimde Okuyan Çocukların Beslenme Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler... 27/06/2007 - 29/06/2007
  38  Yurtta Kalan Kız Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler... 27/06/2007 - 29/06/2007
  39  Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 Yaş arası Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kulla... 26/06/2007 - 29/06/2007
  40  Çocuk İstismarı ve Hemşirelik... 24/05/2007 - 27/05/2007
  41  Kreş Çalışanlarına Göre Kreşe Gelen Çocukların Davranışları... 24/05/2007 - 27/05/2007
  42  Kadınların Menstruasyon Dönemine İlişkin Uygulamaları... 09/11/2006 - 12/11/2006
  43  Ortopedi Polikliniğine Başvuran Menopoza Girmiş Kadınların Bazı Özellikleri İle Kemik Minera... 09/11/2006 - 12/11/2006
  44  Hemodiyaliz Hastalarının Aileden Algıladıkları Destek ve Anksiyete Arasındaki İlişki... 28/10/2006 - 01/11/2006
  45  Hemodiyaliz Hastalarının Verilen Bakımdan Memnun Olma Durumları... 28/10/2006 - 01/11/2006
  46  Perine Hijyeni İle Üriner Sistem Şikayetleri Arasındaki İlişki... 13/09/2006 - 17/09/2006
  47  Ergenlerde Patolojik Yeme Yemek Tutumlarını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi... 06/09/2006 - 07/09/2006
  48  Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Beden İmgesi İle Bazı Sosyodemografik Özelliklerinin Karş... 20/04/2006 - 21/04/2006
  49  Çocuklarda Postoperatif Ağrının Değerlendirilmesinde Hemşirenin Rolü... 21/09/2005 - 24/09/2005
  50  Kanser Ağrısının Azaltılmasında Hemşirelik Yaklaşımlarının Önemi... 25/05/2005 - 27/05/2005
  51  Santral Venöz Kateter Uygulanan Hastalarda Uygulama Öncesi ve Sonrası Alınan Önlemlerin Belirle... 22/10/2003 - 26/10/2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kültürel Farklılıkların Kronik Hastalıklara Yansımaları Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar Kitabı....  2016
  2  Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar Kitabı....  2016
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2018-Devam ediyor