En

DOÇ.DR. GÜLÇİN ÖZALP GERÇEKER HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2008
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı  2015
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2016
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2019
 • NO AD YIL
  1  Central Line Associated Bloodstream Infections in Children With Hematologic and Oncologic Diseases: ...  2019
  2  Comparison of the Effectiveness of Two Different Methods of Decreasing Pain During Phlebotomy in Chi...  2019
  3  Effects of Virtual Reality and External Cold and Vibration on Pain in 7- to 12-Year-Old Children Dur...  2018
  4  The Effect of Problematic Internet Use, Social Appearance Anxiety, and Social Media Use on Nursing S...  2018
  5  A Qualitative Study Exploring the Needs of Turkish Mothers in the Pediatric Intensive Care Unit...  2018
  6  -Factors Affecting Daytime Sleepiness in Adolescents...  2018
  7  The impact of the difficult vascular access, fear, and anxiety level in children on the success of f...  2018
  8  Cultural adaptation of the Adolescent Pediatric Pain Tool in Turkish children with cancer...  2018
  9  Impact of flushing with aseptic non-touch technique using pre-filled flush or manually prepared syri...  2018
  10  Çocuk Anksiyete Skalası-Durumluluk ve Çocuk Korku Ölçeğinin Türk Diline Kazandırılması...  2018
  11  Çocukluk Çağı Kanserlerinde Uyku Bozukluğu...  2018
  12  Çocuklar İçin Zorlu İntravenöz Girişim Skorunun Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri...  2017
  13  Randomized Controlled Trial of Care Bundles with Chlorhexidine Dressing and Advanced Dressings to Pr...  2017
  14  A study of the relationship between the study process, motivation resources, and motivation problems...  2017
  15  Yanıklar...  2016
  16  Children's postoperative symptoms at home through nurse-led telephone counseling and its effects on ...  2016
  17  Evaluating the cancer related fatigue by children, mothers, and nurses in Turkish pediatric oncology...  2016
  18  Vinkristin Uygulamasında Gelişen Ektravazasyon: Bir Olgu Sunumu....  2016
  19  Kısa Bağırsak ve Waardenburg Sendromlu Çocuğun Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu...  2016
  20  Pediatri Hemşirelerinin İlaç Hataları ve Eşdeğer İlaç Kullanımına İlişkin Deneyimlerinin...  2015
  21  The Association between Perceived Social Support and Self-Efficacy in Turkish Elemantary School Chil...  2015
  22  Pediyatri hemşirelerinin sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri ve depresyon düzeyleri arasın...  2015
  23  İlköğretim Öğrencilerinin Geleneksel Çocuk Oyunlarını Oynama Durumlarının Ve Etkileyen Etm...  2014
  24  Çocuklarda poliarteritis nodosa'nın hemşirelik yönetiminde sinerji modelinin uygulanması: Olgu ...  2013
  25  Çocuk Hastalarda Kanıta Dayalı Klinik Uygulamalar...  2012
  26  Reliability and Validity of Turkish Versions of the Child Fatigue Scale-24 Hours, Parent Fatigue Sca...  2012
  27  Aydın ilinde Okul Çağı Çocuklarında Obezite ve Aşırı Kiloluk Prevelansı...  2012
  28  Olgu sunumu: orem'in öz bakım teorisine göre juvenil Dermatomiyozitli hastanın değerlendirilmes...  2012
  29  Doğurgan Yaştaki Kadınların Aile Hayatı, Çocuk Yetiştirme Tutumları ve Etkileyen Etmenler...  2008
 • NO AD TARİH
  1  Çocuk Acil Servislerinde Invaziv Girişimler Sirasinda Nonfarmakolojik Ağri Yönetimi: Sistematik ... 02/05/2019 - 04/05/2019
  2  5-12 Yaş Çocuklarda Kan Alımında Sanal Gerçekliğin Korku, Anksiyete Ve Ağrıya Etkisi: Random... 13/12/2018 - 15/12/2018
  3  Çocuklarda Kan Alma Sirasinda Uygulanan Ari Buzzy ve Köpük Balon Üfletme Uygulamasinin Ağriya E... 15/11/2018 - 17/11/2018
  4  Bir Kalite Geliştirme Çalışması: Çocuklarda Periferal İntravenöz Kateter Uygulama Başarıs... 24/10/2018 - 27/10/2018
  5  Acemilikten Ustalığa: Kateter ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliğinde Teorinin Uygulamaya Aktarılm... 19/09/2018 - 21/09/2018
  6  Pediatri Hemşireliğinde Liderlik... 19/09/2018 - 21/09/2018
  7  Çocuklarda Zor Damar Yolunun, Korku ve Anksiyete Düzeyinin Flebotomi Başarısı Üzerine Etkisi... 02/05/2018 - 05/05/2018
  8  Çocuklarda Obezite Farkındalığı ve Duygusal Yeme Durumunun Beden Kitle İndeksine Etkisi... 02/05/2018 - 05/05/2018
  9  Adölesanlarda Gündüz Uykululuk Durumunu Etkileyen Faktörler... 29/11/2017 - 02/12/2017
  10  Investigation of Medication Errors in Oncology Patients Who is Outpatient Treatment at Home: A Preli... 23/08/2017 - 25/08/2017
  11  Hemşirelik Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı, Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Sosyal... 29/06/2017 - 01/07/2017
  12  Effects Of Pediatric Surgery Nurses' Peripheral Intravenous Catheterization Success On Catheter Rela... 04/05/2017 - 07/05/2017
  13  Infiltration and extravasation in pediatric patients: a prevalence study in a children's hospital in... 16/03/2017 - 18/03/2017
  14  Çocuklar İçin Zorlu İntravenöz Girişim Skorunun Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri... 26/10/2016 - 30/10/2016
  15  0-6 Ay Arası Bebeklerde İnfantil Kolik Durumunun ve Annelerin Koliğe Yönelik Geleneksel Uygulama... 15/11/2015 - 18/11/2015
  16  Gözlem Yönteminin Pediatrik Hematoloji Hemşirelerinin Santral Venöz Kateter Girişimlerine Etkis... 15/11/2015 - 18/11/2015
  17  Santral Venöz Kateteri Olan Pediatrik Hematoloji Hastalarında Kateterle İlişkili Kan Dolaşımı... 04/11/2015 - 08/11/2015
  18  Santral Venöz Kateteri Olan Pediatrik Hematoloji Hastalarında CHG-Tegaderm Ve IV-Tegaderm İçeren... 04/11/2015 - 08/11/2015
  19  Sessizlikten Sese... 18/06/2014 - 21/06/2014
  20  Çocuğu Yoğun Bakımda Yatan Annelerin İhtiyaçlarının Niteliksel Bir Çalışma İle İncelenm... 04/05/2014 - 07/05/2014
  21  Gastrostomisi Olan Çocuğun Evde Bakımına Yönelik Hazırlanmış Olan Eğitim Kitapçığının ... 30/10/2013 - 02/11/2013
  22  Çocuk Hastaların ve Ebeveynlerinin Hemşire Üniformalarına İlişkin Tercihleri ve Ebeveynlerin ... 22/05/2013 - 25/05/2013
  23  Çocuk Cerrahisi Hemşirelerinin Hasta Bakımında Yaşadıkları Deneyimler... 17/10/2012 - 20/10/2012
  24  Aydın İlinde Okul Çağı Çocuklarda Obezite Ve Aşırı Kiloluluk Prevelansı... 01/12/2011 - 02/12/2011
  25  Perceived social support and self-efficacy on the primary school students is related?... 01/12/2011 - 02/12/2011
  26  Olgu Sunumu: Yenidoğan Cerrahisi Ünitesinde Yatan Vacterl-H Tanısı Alan Ve Ek Anomalilere Sahip ... 17/05/2011 - 19/05/2011
  27  Cerrahi Problemi Olan Yenidoğanlarda Total Parenteral Beslenme Durumu Ve Katater Enfeksiyonu Geliş... 17/05/2011 - 19/05/2011
  28  Çocuğu Yanığa Maruz Kamış Annelerde Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelen... 17/05/2011 - 19/05/2011
  29  Çocukların Televizyon Reklamlarına Reklamlarla Sağlık Hastalık Kavramlarının İlişkisine Y... 10/05/2011 - 14/05/2011
  30  Çocuk Cerrahisi Servisinde İzlenmekte Olan Hastaların Endişe Kaynakları İle Ebeveyn Etkileşim... 22/09/2010 - 25/09/2010
  31  Self-Esteem And Submissive Acts Of The Undergraduates Being Educated Through Different Education Sys... 15/10/2009 - 17/10/2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çocuklarda Santral Yolun Sürdürülmesinde Bakım Paketi Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı 2018: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hem...  2018
  2  Akut Lenfoblastik Lösemide Port Kateter Bakımı Olgularla Pediatrik Bakım...  2018
  3  Child Health and Culture Culture and Society...  2018
  4  Emme Becerilerinde Anatomik ve Yapısal Durumların Etkisi Anne Sütü Alan Bebeklerde Emme Becerilerini Destekleme...  2017
  5  Pediatrik Cerrahi Hastaları İçin Özel Durumlar Çocuk Cerrahisi Hemşireliği...  2015
 • NO AD YIL
  1  SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ...  2018
  2  SÖZEL BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ...  2018
  3  SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ...  2015
  4  Mary Hanna Memoria Journalism Award...  2018
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Prof.Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri Yürütme Kurulu Üyesi, Şubat 2019-Devam ediyor