En

SELMA KOZAK GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü  2011
  Yüksek Lisans  Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik  2015
 • NO AD YIL
  1  Grafik Tasarımda Feminist Yaklaşımlar; Sheila Levrant De Bretteville ve Woman's Building, Women's...  2016
 • NO AD TARİH
  1  The Usage of Sustainable Design in The Field of Graphic Design in the Period of Forming Green Image.... 31/10/2017 - 01/11/2017
  2  Posthumanist Distopya da Gerçeklik ve Olasılık: Patricia Piccinini ve Graham Örneği... 05/10/2017 - 07/10/2017
  3  Savaslar Arası Dönemde Göç Sorununun Polonya Grafik Tasarımı Üzerine Etkileri ve Teresa Zarno... 19/10/2016 - 21/10/2016
  4  Implementation of Green Marketing Strategy towards Women Consumer and Its Opportunities for Companie... 14/11/2012 - 17/11/2012
  5  Reklam ve Tanıtım Araçlarında Kadın Imgesinin Kullanılması ve Kadına Yüklenen Anlam... 06/03/2012 - 08/03/2012
 • NO AD TARIH
  1  FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA...  4/2015 - 10/2015
  2  Türk Tarihindeki Efsanelerin Kısa Animasyonların Yapımı...  1/2015 - 7/2015
  3  Yesil Pazarlama Aracılıgıyla Kurumsal Kimlik Olusturmada Sürdürülebilir Tasarım Yesil Üniversite Örnegi DPÜ...  7/2014 - 6/2015
 • NO AD TARIH
  1  Mezun Akademisyenler ve Bölüm Ögretim Elemanları Karma Sergisi, Karma Sergi...  23/12/2018 - 30/12/2018
  2  Karnaval Ve Argüman, Toplu(Grup) Sergi...  10/12/2018 - 15/12/2018
  3  Grafik Bölümü Ögretim Elemanları 35. Yıl Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  04/12/2018 - 14/12/2018
  4  Women And Things: The Language of Things, Bireysel(Kişisel) Sergi...  29/11/2018 - 20/12/2018
  5  Spirit Of The Time, Toplu(Grup) Sergi...  24/10/2018 - 22/11/2018
  6  Women And Things, Bireysel(Kişisel) Sergi...  20/11/2017 - 30/11/2017
  7  7. Egeart Uluslararası Sanat Günleri DEÜ Grafik Anasanat Dalı Öğretim Elemanları Sergisi, Kar...  17/10/2017 - 03/11/2017
  8  Hand in Hand We Will Bring Hope, Yarışmalı Sergi...  18/04/2017 - 28/04/2017
  9  Genç Beyin Fırtınası Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  06/12/2016 - 16/12/2016
  10  Farklı ve Birlikte III, Karma Sergi...  13/05/2015 - 16/05/2015
  11  8 MArt Dünya Kadınlar Günü Karma, Karma Sergi...  08/03/2015 - 15/03/2015
  12  Posters about the Soma Mine Accident in Turkey, Karma Sergi...  25/05/2014 - 23/06/2014
  13  32nd Miniprint International of Cadaques, Yarışmalı Sergi...  19/05/2012 - 19/07/2012
  14  Materyal Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  08/05/2011 - 13/05/2011
 • NO AD YIL
  1  Hand in Hand We Will Bring Hope / International Cancer Week Poster Competition and Exhibition Sergil...  2017