En

ABDURRAHMAN YAKIŞIR HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  2013
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans  2018
 • NO AD TARİH
  1  Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerin İnternet... 20/11/2018 - 23/11/2018
  2  Care Burden Of Individuals Providing Care To Oncology Patients Applied To Inpatient Treatment Instit... 24/06/2015 - 27/06/2015
  3  KRONİK HASTALIĞA SAHİP OLAN BİREYLERİN KENDİNİ DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ... 17/06/2015 - 20/06/2015
 • NO AD YIL
  1  Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2018