En

EMİNE ZAHİDE ÖZDEMİR HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  2011
  Yüksek Lisans  Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2015
 • NO AD YIL
  1  -Factors Affecting Daytime Sleepiness in Adolescents...  2018
  2  The Effect of Problematic Internet Use, Social Appearance Anxiety, and Social Media Use on Nursing S...  2018
  3  The impact of the difficult vascular access, fear, and anxiety level in children on the success of f...  2018
  4  Çocuk Anksiyete Skalası-Durumluluk ve Çocuk Korku Ölçeğinin Türk Diline Kazandırılması...  2018
 • NO AD TARİH
  1  5-12 Yaş Çocuklarda Kan Alımında Sanal Gerçekliğin Korku, Anksiyete Ve Ağrıya Etkisi: Random... 13/12/2018 - 15/12/2018
  2  Çocuklarda Zor Damar Yolunun, Korku ve Anksiyete Düzeyinin Flebotomi Başarısı Üzerine Etkisi... 02/05/2018 - 05/05/2018
  3  Adölesanlarda Gündüz Uykululuk Durumunu Etkileyen Faktörler... 29/11/2017 - 02/12/2017
  4  Hemşirelik Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı, Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Sosyal... 29/06/2017 - 01/07/2017
  5  Adölesanların Benlik Saygısı ve Anne Baba Tutumunun Problemli İnternet Kullanımına Etkisi... 15/11/2015 - 18/11/2015
  6  Hasta Çocuk, Terapötik Oyun ve Hemşire... 14/06/2015 - 17/06/2015
  7  Hastane Ortamında Oyun... 14/05/2015 - 17/05/2015
  8  Adölesanlarda Problemli İnternet Kullanımı... 10/06/2014 - 13/06/2014