En

UMUT ERDEM FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planma Bölümü  2011
  Yüksek Lisans  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir Planlama Programı  2015
 • NO AD YIL
  1  Mekansal Gelişim Sürecinde Farklılaşan Konut Sunum Biçimleri...  2018
  2  Regional human capital distribution and disparities in Turkey...  2016
  3  Flooding and Earthquake Risk Interpretation for Kutahya Province, Turkey, Using ASTER DEM...  2014
  4  Determining scenario based highway routes using geographic informatıon systems; a case study of Sim...  2014
  5  Regional Effects of Monetary Policy: Turkish Case...  2014
  6  Yerleşimlerin Taşıdığı Deniz Taşkını, Sel ve Deprem Afet Tehlikelerinin CBS Kullanılarak Y...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Afet ve Acil Durumlarda Erişilebilirlik... 11/10/2017 - 13/10/2017
  2  Afet Yönetimi İçerisinde Kentsel Mekan İhtiyacı ve Kentsel Arazi Kullanımları... 12/05/2017 - 13/05/2017
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Afet Yönetimi İçerisinde Kentsel Mekan İhtiyacı ve Kentsel Arazi Kullanımları Disiplinlerarası Afet Yönetimi Araştırmaları...  2017