En

GÜLSÜM ZEKİYE TUNCER HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğretim Programı  2015
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans  2018
 • NO AD YIL
  1  Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerin Gereksinimleri: Sistematik Derleme....  2020
  2  Investigation of Psychometric Properties to Camberwell Assessment of Need Short Apprasial Schedule a...  2019
 • NO AD TARİH
  1  Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerin Gereksinimleri: Sistematik Derleme... 29/06/2019 - 30/06/2019
  2  KRONİK RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİN GEREKSİNİMLERİ... 20/11/2018 - 23/11/2018
  3  KRONİK RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE CAMBERWELL GEREKSİNİM DEĞERLENDİRME KISA FORMU VE ÖZ... 20/11/2018 - 23/11/2018
  4  TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE YENİ BİR MODEL: "ORTAK KARAR ALMA" (OKA) / A NEW MODEL IN... 15/11/2018 - 17/11/2018