En

DOÇ.DR. DİLEK BİLGİÇ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  1994
  Yüksek Lisans  Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  1998
  Doktora  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalığı Hemşireliği Bilim Dalı  2012
  Yardımcı Doçent  Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  2013
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği  2019
 • NO AD YIL
  1  An investigation of vitamin and mineral supplement recommendation among first-trimester pregnancies...  2019
  2  Üniversitede yurtta kalan kız öğrencilerin genital hijyen davranışları ve sağlık sonuçlar...  2019
  3  Jinekolojik cerrahide ameliyat öncesi ve sonrası kanıta dayalı bakım uygulamaları...  2019
  4  Gebelikte Beslenme Desteğine İlişkin Güncel Rehberlerin İncelenmesi...  2019
  5  Türkiye de hemsirelik alanında ürinerinkontinansla ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenm...  2019
  6  Gebelerin stresle başa çıkma tarzları ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2019
  7  Factors affecting the quality of life among pregnant women during third trimester of pregnancy...  2019
  8  Sexual function and urinary incontinence complaints and other urinary tract symptoms of perimenopaus...  2019
  9  The effect of primiparous pregnant women's preferences for mode of delivery on their fear of childbi...  2019
  10  Quality of life and sexual function in obese women with pelvic floor dysfunction...  2019
  11  Ebelik ögrencilerinin gebelikte şiddete yönelik mesleki rollerine iliskin tutumları...  2019
  12  Depression, anxiety and quality of life of mothers in the early postpartum period....  2018
  13  Ebelik ögrencilerinin mizah duygusunun stresle bas etme yaklasımlarına etkisi...  2018
  14  What women think about their spouses' participation to the arrangement of fertility?...  2018
  15  The relationship between self-efficacy-sufficiency and professional motivation of the midwifery stud...  2018
  16  Attitudes of midwifery and nursing students in a Turkish university toward lesbians and gay men and ...  2018
  17  Effects of Transobturator Midurethral Sling Surgery on Sexual Functions: One-Year Follow-Up....  2018
  18  Gebelerin gebelik dönemine ve doguma iliskin mitlerinin belirlenmesi...  2018
  19  Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları....  2017
  20  Approaches to Cope with Stress and Depression in Individuals with Urinary Incontinence...  2017
  21  Investigation of the relationship between fear of childbirth and social supports of pregnant women i...  2017
  22  Saglık alanlarında okuyan üniversite ögrencilerinin tükenmişlik ve yaşam doyumları arasında...  2015
  23  Postpartum depresyonda tamamlayıcı ve alternatif tedaviler...  2015
  24  Dogum öncesi ev ziyareti hizmeti verilen gebelerin memnuniyet düzeyleri...  2015
  25  Sexual function in women after urinary incontinence and/or pelvic organ prolapse surgery....  2014
  26  Dogal doğuma müdahale sentetik oksitosin kullanımı....  2013
  27  Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri...  2013
  28  Turkish Adaptation Of The Short Form Of The Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Functi...  2013
  29  Assessment of sexual function in patients urogynecology....  2012
  30  Kadında cinsel fonksiyon değerlendirmesi...  2012
  31  Pelvik taban fonksiyon bozuklukları ve yaşam kalitesi....  2012
  32  Is Sexual Dysfunction Associated with Diabetes Control and Related Factors in Women with Diabete...  2011
  33  Attitudes and Barries of Diabetes Health Care Professionals on Sexual Health....  2011
  34  Does Early Breastfeeding Decrease the Duration of Third Stage of Labor and Enhance the İnfant Mot...  2004
 • NO AD TARİH
  1  HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: TERS YÜZ SINIF... 06/12/2019 - 08/12/2019
  2  INNOVATIVE APPROACHES TO URINARY INCONTINENCE: LITERATURE REVIEW... 01/11/2019 -
  3  Travayda Kullanılacak Besin ve Sıvılar Doğal Doğumda İndüksiyon Etkisi Sağlayabilir mi? Lite... 28/06/2019 - 30/06/2019
  4  Gebelerin Kişilik Özellikleri, Stres ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişki... 20/11/2018 - 23/11/2018
  5  Lezbiyen Kadınlarda Doğuma Hazırlık Süreci... 18/10/2018 - 21/10/2018
  6  Birinci Trimester Gebelerin Vitamin ve Mineral Desteği Alma Durumlarının Retrospektif Olarak İnc... 18/10/2018 - 21/10/2018
  7  Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitiminin Gebelerin Doğum Tutumları Üzerine Etkisi ... 18/10/2018 - 21/10/2018
  8  Relationship Between Prenatal Attachment Levels and Stress Coping Styles in Healthy and Risky Pregna... 12/10/2018 - 16/10/2018
  9  Ebelik Ögrencileri ile Ebe ve Hemsirelerin Intörn Egitim Programına Iliskin Degerlendirmeleri... 03/05/2018 - 05/05/2018
  10  Ebelik Ögrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri Ile Maneviyat ve Manevi Bakım Algıları Arasında... 03/05/2018 - 05/05/2018
  11  Vejetaryen Beslenme ve Gebelik... 03/05/2018 - 05/05/2018
  12  Insan Genom Projesi ve Ebelik... 03/05/2018 - 05/05/2018
  13  Ebelik Ögrencilerinin Maneviyat ve Manevi Bakım Algıları ile Problem Çözme Becerileri Arasınd... 03/05/2018 - 05/05/2018
  14  Fertilite Farkındalıgı Gelistirmede Bireysellestirilmis Bakım Olmalı mı?.... 03/05/2018 - 05/05/2018
  15  Ailesel Akdeniz Atesi ve Gebelik... 03/05/2018 - 05/05/2018
  16  Daha Saglıklı Bir Gebelik, Daha Rahat Bir Dogum ve Daha Zinde Bir Vücut Için Gebelikte Fitness... 24/04/2018 - 26/04/2018
  17  Uterin Faktör İnfertilitesinde Yeni Bir Yöntem: Uterus Nakli.... 24/04/2018 - 26/04/2018
  18  Ebelik Ögrencilerinin Sorunlarla Baş Etmede Mizahı Kullanma Durumlarının Psikolojik Dayanıklı... 24/04/2018 - 26/04/2018
  19  Kafa Karışıklığı: Gebelikte Oral Glikoz Tarama Testi Yaptırılmalı mı? Yaptırılmamalı m... 24/04/2018 - 26/04/2018
  20  Gebelikte Beslenme Desteğine İlişkin Kanıta Dayalı Güncel Uygulamalar... 23/03/2018 - 24/03/2018
  21  Merak Edilen Bir Konu Yardımcı Üreme Teknikleri Sonucu Doğan Çocukların Saglık Sonuçları.... 22/03/2018 - 24/03/2018
  22  Infertilite Tedavi Sürecinde Hasta Güvenliği.... 22/03/2018 - 24/03/2018
  23  Çocuk Gelinler ve Kadın Sağlığı: Sonuçlar ve Stratejiler Üzerine Küresel Bir Perspektif.... 22/03/2018 - 24/03/2018
  24  Fiziksel /Duyusal Engelli Anneler de Basarılı Emzirme Gerçeklestirebilir Sadece Motivasyon ve Des... 22/03/2018 - 24/03/2014
  25  Tartışmalı Bir Konu: Anne-Bebeğin Aynı Yatağı Paylaşmasının Etik Yönü.... 05/11/2017 - 08/11/2017
  26  Perınatal Educatıon Methods: Doctoral Course Experience Sharing... 12/10/2017 - 13/10/2017
  27  Gebelikle İlişkili Bel Ağrısı Prevalansı ve Bel Ağrısının Günlük Aktiviteleri Etkileme D... 22/09/2017 - 24/09/2017
  28  Vajinal Doğum Oranlarını Arttırmak İçin Multidisipliner Eylem Planı: Bir Üniversite Hastanes... 29/06/2017 - 01/07/2017
  29  Jinekolojik Operasyonlarda Geleneksel Preop ve Postop Bakım Uygulamalarına Karşılık Kanıta Day... 29/06/2017 - 01/07/2017
  30  The Relationship Between Female University Students? Acceptance of Violence between Couples and Leve... 10/06/2017 - 11/06/2017
  31  Ebelik Ögrencilerinin Stres Yaratan Gündelik Olaylarla Mizah Yoluyla Bas Etme Durumlarının Belir... 11/05/2017 - 14/05/2017
  32  Üçüncü Trimester Gebelerin Yaşam Kalitesinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi... 11/05/2017 - 14/05/2017
  33  Ebelik Öğrencilerinin Mizah Duygusunun Stresle Baş Etme Yaklaşımlarına Etkisi... 20/04/2017 - 22/04/2017
  34  Sağlık Bakım Alanlarında Yeni Bir Yaklaşım:Terapötik Hastane Palyaçoluğu... 20/04/2017 - 22/04/2017
  35  Doğum Ağrısıyla Baş Etmede Yeni Bir Yöntem: Emotional Freedom Techniques... 20/04/2017 - 22/04/2017
  36  Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Karşılaştıkları Şiddet ve Boyun Eğici Davranış... 20/04/2017 - 22/04/2017
  37  Ebelik ve Hemşirelik Ögrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları... 26/04/2016 - 29/04/2016
  38  Antepartum ve Intrapartum Dönemde Prenatal Tanımlamada Algoritmalar.... 26/04/2016 - 29/04/2016
  39  Bebeğin Perspektifinden Doğum ve Ağrı... 26/04/2016 - 29/04/2016
  40  The Relationship Between Midwifery Students Acceptance of Violence Between Couples and Level of Agre... 04/02/2016 - 06/02/2016
  41  Effects of Midwifery Education on Professional Self Esteem and Problem Solving Skills... 04/02/2016 - 06/02/2016
  42  Complementary and Alternative Aproaches to Sexual Problems in the Menopausal Period... 17/09/2015 - 19/09/2015
  43  Roles and Responsibilities of Midwives in Decreasing Maternal Mortality in Postoartum Hemorrhage... 17/09/2015 - 19/09/2015
  44  Quality of Life and Sexual Function in Obese Women With Pelvic Floor Dysfunction... 09/06/2015 - 13/06/2015
  45  Complementary And Alternatıve Medıcıne For Chronıc Pelvıc Paın... 09/06/2015 - 13/06/2015
  46  Üniversitede Yurtta Kalan Kız Ögrencilerin Genital Hijyen Davranışları ve Saglık Sonuçların... 27/04/2015 - 30/04/2015
  47  Onkofertilite ve Etik: Kanserli Kadınlarda Fertilite Prezervasyonu... 09/04/2015 - 12/04/2015
  48  Kadın Saglıgını Gelistirmede Medyanın Etkisi.... 09/04/2015 - 11/04/2015
  49  Satisfaction Level of Pregnant Women Visited at The House in Prenatal Period... 04/02/2015 - 06/02/2015
  50  The Comparison Of The Electronic Fetal Monitoring Results With The Apgar Score System.... 04/02/2015 - 06/02/2015
  51  Anxiety Depression Levels Of Women in Antepartum and Early Postpartum Periods and Affecting Factors... 04/02/2015 - 06/02/2015
  52  Determination of Relation Between Life Quality and Level of Mother - İnfant Attachment in Pregnancy... 04/12/2014 - 07/12/2014
  53  Frequency of Pregnancy- Induced Symptoms Among Pregnant Women and Effects on Activities... 04/12/2014 - 07/12/2014
  54  Saglık Bilimleri Son Sınıf Ögrencilerinin Tükenmişlik Düzeyleri ve Yaşam Doyumları Arasınd... 24/04/2014 - 26/04/2014
  55  Saglık Bilimleri Son Sınıf Ögrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Karar Verme Stratejileriyle ... 24/04/2014 - 26/04/2014
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Tıbbın Güncelliginde Yenilik: Prenatal Algoritmalar Saglık Bilimlerinde Akademik Arastırmalar...  2018
  2  Üreme Sistemi Infeksiyonları Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları...  2017
  3  Infertilite Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları...  2017
  4  Cinsel Sorunların Yönetimi-Sıcak Basması Onkoloji Hemsireliginde Kanıttan Uygulamaya...  2015
  5  Over Kanseri Onkoloji Hemşireliği...  2014
  6  Sexual Health for Older Women Implications for Nurses A Current Perspective On Health Sciences...  2014
  7  A Hidden Truth: The Elderly Abuse A Current Perspective On Health Sciences...  2014