En

DOÇ.DR. OSMAN TOLGA İNCE TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SOSYAL PEDİATRİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
  Doktora  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Pediatri Doktora  2017
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2018
 • NO AD YIL
  1  Prevalence of Febrile Seizures in School-Aged Children: A Community Based Survey in Izmir, Turkey...  2018
  2  Sociodemographic Risk Factors for Febrile Seizures: A School-based Study from Izmir, Turkey...  2018
  3  Urinary Bisphenol-A Levels in Children with Type 1 Diabetes Mellitus...  2018
  4  What Are The Important Risk Factors For The Obesity In The Children Three to Six Age Years: A Cross-...  2018
  5  Sosyodemografik özellikler ve beslenme örüntüsünün ishalli hastalıklara etkisi: olgu-kontrol ...  2018
  6  Recent Developments in School - Based Health Services in Turkey...  2018
  7  The role of melatonin and cortisol circadian rhythms in the pathogenesis of infantile colic...  2018
  8  Annelerin emzirme özyeterlilikleri ve emzirme başarılarını etkileyen özelliklerin değerlendir...  2017
  9  Parents' Attitudes and Adherence to Unintentional Injury Prevention Measures in Ankara, Turkey...  2017
  10  Masaj sonrası gelişen neonatal mastit: Olgu sunumu...  2016
  11  Sağlıklı Bebekte Sitomegalovirüse Bağlı Gelişen Ağır Trombositopeni Olgusu ve Gansiklovir T...  2016
  12  Bacterial Agents Causing Meningitis During 2013-2014 In Turkey: A Multi-Center Hospital-Based Prospe...  2016
  13  İnfantil kolik patogenezinde kortizolün rolü...  2016
  14  Hastanede Yatan Akut Bronşiolit Tanılı Süt Çocuklarında Viral Etiyoloji ve Klinik Seyre Etkisi...  2016
  15  İnfluenza aşısı sonrası Guillain-Barre Sendromu: Bir vaka takdimi...  2016
  16  The subclinical effect of celiac disease on the heart and the effect of gluten-free diet on cardiac ...  2016
  17  Parental perception and child's nutritional status...  2016
  18  Yineleyen nöbeti olan çocuklarda hastane dışı nöbet yönetiminde ebeveyn bilgi, tutum ve davra...  2015
  19  Abusive head trauma: Two case reports...  2015
  20  Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen alkaptonüri vakası...  2015
  21  Munchausen by Proxy Syndrome: A Case Series Study from Turkey...  2015
  22  Munchausen by proxy sendromu: Ağır bir çocuk istismarı formu...  2014
  23  Cervical lymphadenitis due to nodular fasciitis in a child...  2014
  24  Nörolojik sorunu olan hastalarda beslenme...  2014
  25  Çocukluk çağında ciddi kaza sıklığı ve risk faktörleri...  2014
  26  Salmonella gastroenteritis in children (clinical characteristics and antibiotic susceptibility): com...  2012
  27  İnfantil Kolik ve Probiyotikler...  2012
  28  Immunogenicity and Safety of an Inactivated Hepatitis A Vaccine Given with Measles-Mumps-Rubella Vac...  2012
  29  Clinical characteristics and antibiotic resistance of Shigella gastroenteritis in Ankara, Turkey bet...  2011
  30  Büyümenin İzlenmesi ve Büyüme Duraklaması...  2011
  31  Behavioral correlates of television viewing in young adolescents in Turkey...  2011
  32  Hepatitis A seroprevalence among infants aged 12 months in Ankara...  2011
  33  Çocuk ve adolesanlarda başağrısı...  2010
  34  Cep telefonları ve çocuk...  2010
  35  Annelerin Emzirme Danışmanlığı Alma Durumları...  2010
  36  Duygusal İstismar ve İhmal...  2010
  37  Munchausen by Proxy Sendromu...  2010
  38  Çocuklarda demir eksikliği anemisini önleme yaklaşımları...  2009
  39  Elektromanyetik Kirlilik ve Çocuk Sağlığı...  2008
  40  Su Kirliliği ve Çocuk Sağlığı...  2008
  41  Aşı Adjuvanları...  2008
  42  Noncardiac malformations in congenital heart disease: A retrospective analysis of 305 pediatric auto...  2005
  43  Fatal necrotizing pneumonia caused by group A Streptococcus...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Children with Disabilities: Experiences from The Health Board of University Hospital... 28/11/2018 - 01/12/2018
  2  Tip I Diyabetli Çocuklarda İdrar Bisfenol-A Düzeyleri ve Maruziyet Yolları... 06/05/2018 - 09/05/2018
  3  Streptococcus Constellatus: 2 Olgu ile Çocuklarda Nadir Dissemine Enfeksiyon Ajanı. 6. Puader Kong... 23/10/2017 - 25/10/2017
  4  Neonatal herpetik keratit izleminde herpes ensefaliti gelişen olgu... 23/10/2017 - 25/10/2017
  5  İnfluenza aşısı sonrası görülen Guillain-Barre Sendromu olgusu... 09/11/2016 - 13/11/2016
  6  Masaj sonrası gelişen neonatal mastit: Olgu sunumu... 09/11/2016 - 13/11/2016
  7  İzmir İli Büyükşehir Merkez İlçelerinde 3-6 yaş arası çocuklarda Obezite Prevalansı ve Ri... 09/11/2016 - 13/11/2016
  8  İzmir Merkezindeki İlkokullarda 6 ve 7 Yaşlarındaki Okul Çocuklarında Febril Konvulsiyon Preva... 09/11/2016 - 13/11/2016
  9  İzmir ili büyükşehir merkez ilçelerinde 3-6 yaş arası çocuklarda obezite prevalansı ve risk... 09/11/2016 - 13/11/2016
  10  Parental attitudes about unintentional childhood injuries... 07/09/2015 - 09/09/2015
  11  Eozinofilik enteropati ile birlikte görülen Crohn olgusu... 17/05/2015 - 21/05/2015
  12  Tekrarlayan nöbeti olan çocuklarda hastane dışı nöbet yönetiminde ebeveyn bilgi tutum ve davr... 17/05/2015 - 21/05/2015
  13  İnfantil kolestazın nadir bir nedeni: ARC Sendromu... 17/05/2015 - 21/05/2015
  14  Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuk Hastalarda Tedavi Kesimi Ardından Hepatit A Serolojisinin Değer... 17/12/2014 - 20/12/2014
  15  Çocukluk çağı yaralanma kontrolü hakkında ebeveynlerin bilgi düzeyleri... 17/12/2014 - 20/12/2014
  16  Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen alkaptonüri vakası... 30/11/2013 - 03/11/2013
  17  Sitomegalovirus enfeksiyonuna bağlı gelişen ağır trombositopeni: Olgu sunumu... 30/11/2013 - 03/11/2013
  18  Ağır bronşiolit kliniği ile hastaneye yatırılan süt çocuklarında nazofarengeal örneklerde ... 30/11/2013 - 03/11/2013
  19  Konjenital kistik adenomatoid malformasyon: Bir vaka sunumu... 30/11/2013 - 03/11/2013
  20  Kafa travması ve istismar: İki olgu sunumu... 10/06/2013 - 13/06/2012
  21  Çocukluk çağında kaza sıklığı ve etkileyen faktörler... 15/05/2012 - 19/05/2012
  22  Clinical characteristics and antibiotic resistance of Shigella gastroenteritis in central Turkey: Co... 07/06/2011 - 11/06/2011
  23  Shigella gastroenteritinin klinik özellikleri ve antibiyotik duyarlılığı: 22 yıllık deneyim... 27/04/2011 - 01/05/2011
  24  Prevalence and serotype distribution of Salmonella gastroenteritis during 14 year period in ORT cent... 13/10/2010 - 16/10/2010
  25  Sosyodemografik özellikler ve beslenme örüntüsünün ishalli hastalıklara etkisi: vaka kontrol ... 13/10/2010 - 16/10/2010
  26  Hepatitis A seroprevalence among infants aged 12 months in Ankara... 26/03/2010 - 28/03/2010
  27  Annelerin emzirme danışmanlığı alma durumları... 07/10/2009 - 09/10/2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Dil Gelişimi ve İletişim Bozuklukları Yurdakök Pediatri...  2017
  2  Çocuklar İçin Oyuncak Seçimi İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  3  Dil Gelişiminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  4  Fizik çevrenin düzenlenmesi ve kazalardan korunma(Bölüm 15) İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  5  Boşanma ve Çocuk Yurdakök Pediatri...  2017
  6  Munchausen by Proxy Sendromu Yurdakök Pediatri...  2017
  7  Konuşma ve Dil Gelişimi Yurdakök Pediatri...  2017
  8  Nörolojik Sorunu Olanların İzlemi İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  9  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk İzlemi. Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2016- 2017...  2016
  10  Çocuklarda demir eksikliği anemisini önleme yaklaşımları Demir: emilimi, metabolizması ve eksikliği...  2009
  11  Approaches to Prevent Iron Deficiency Anemia in Children Demir: emilimi, metabolizması ve eksikliği...  2009