En

DR.ÖĞR.ÜYESİ OSMAN TOLGA İNCE TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SOSYAL PEDİATRİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  Recent Developments in School - Based Health Services in Turkey...  2018
  2  Sosyodemografik özellikler ve beslenme örüntüsünün ishalli hastalıklara etkisi: olgu-kontrol ...  2018
  3  The role of melatonin and cortisol circadian rhythms in the pathogenesis of infantile colic...  2018
  4  Annelerin emzirme özyeterlilikleri ve emzirme başarılarını etkileyen özelliklerin değerlendir...  2017
  5  Parents? Attitudes and Adherence to Unintentional Injury Prevention Measures in Ankara, Turkey...  2017
  6  Masaj sonrası gelişen neonatal mastit: Olgu sunumu...  2016
  7  Sağlıklı Bebekte Sitomegalovirüse Bağlı Gelişen Ağır Trombositopeni Olgusu ve Gansiklovir T...  2016
  8  Bacterial Agents Causing Meningitis During 2013-2014 In Turkey: A Multi-Center Hospital-Based Prospe...  2016
  9  Hastanede Yatan Akut Bronşiolit Tanılı Süt Çocuklarında Viral Etiyoloji ve Klinik Seyre Etkisi...  2016
  10  İnfantil kolik patogenezinde kortizolün rolü...  2016
  11  The subclinical effect of celiac disease on the heart and the effect of gluten-free diet on cardiac ...  2016
  12  Parental perception and child's nutritional status...  2016
  13  Hepatitis A seroprevalence among infants aged 12 months in Ankara...  2011
  14  Noncardiac malformations in congenital heart disease: A retrospective analysis of 305 pediatric auto...  2005
  15  Fatal necrotizing pneumonia caused by group A Streptococcus...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Neonatal herpetik keratit izleminde herpes ensefaliti gelişen olgu... 23/10/2017 - 25/10/2017
  2  Streptococcus Constellatus: 2 Olgu ile Çocuklarda Nadir Dissemine Enfeksiyon Ajanı. 6. Puader Kong... 23/10/2017 - 25/10/2017
  3  İzmir İli Büyükşehir Merkez İlçelerinde 3-6 yaş arası çocuklarda Obezite Prevalansı ve Ri... 13/10/2017 - 14/10/2017
  4  Masaj sonrası gelişen neonatal mastit: Olgu sunumu... 09/11/2016 - 13/11/2016
  5  İzmir ili büyükşehir merkez ilçelerinde 3-6 yaş arası çocuklarda obezite prevalansı ve risk... 09/11/2016 - 13/11/2016
  6  İzmir Merkezindeki İlkokullarda 6 ve 7 Yaşlarındaki Okul Çocuklarında Febril Konvulsiyon Preva... 09/11/2016 - 13/11/2016
  7  İnfluenza aşısı sonrası görülen Guillain-Barre Sendromu olgusu... 09/11/2016 - 13/11/2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Konuşma ve Dil Gelişimi Yurdakök Pediatri...  2017
  2  Fizik çevrenin düzenlenmesi ve kazalardan korunma(Bölüm 15) İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  3  Boşanma ve Çocuk Yurdakök Pediatri...  2017
  4  Munchausen by Proxy Sendromu Yurdakök Pediatri...  2017
  5  Çocuklar İçin Oyuncak Seçimi İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  6  Dil Gelişimi ve İletişim Bozuklukları Yurdakök Pediatri...  2017
  7  Nörolojik Sorunu Olanların İzlemi İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  8  Dil Gelişiminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  9  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk İzlemi. Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2016- 2017...  2016