En

YRD.DOÇ.DR. OSMAN TOLGA İNCETIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  Sağlıklı Bebekte Sitomegalovirüse Bağlı Gelişen Ağır Trombositopeni Olgusu ve Gansiklovir T...  2016
  2  Masaj sonrası gelişen neonatal mastit: Olgu sunumu...  2016
  3  Bacterial Agents Causing Meningitis During 2013-2014 In Turkey: A Multi-Center Hospital-Based Prospe...  2016
  4  İnfantil kolik patogenezinde kortizolün rolü...  2016
  5  Hastanede Yatan Akut Bronşiolit Tanılı Süt Çocuklarında Viral Etiyoloji ve Klinik Seyre Etkisi...  2016
  6  The subclinical effect of celiac disease on the heart and the effect of gluten-free diet on cardiac ...  2016
  7  Parental perception and child's nutritional status...  2016
  8  Hepatitis A seroprevalence among infants aged 12 months in Ankara...  2011
  9  Noncardiac malformations in congenital heart disease: A retrospective analysis of 305 pediatric auto...  2005
  10  Fatal necrotizing pneumonia caused by group A Streptococcus...  2004
 • NO AD TARİH
  1  İzmir Merkezindeki İlkokullarda 6 ve 7 Yaşlarındaki Okul Çocuklarında Febril Konvulsiyon Preva... 09/11/2016 - 13/11/2016
  2  İnfluenza aşısı sonrası görülen Guillain-Barre Sendromu olgusu... 09/11/2016 - 13/11/2016
  3  Masaj sonrası gelişen neonatal mastit: Olgu sunumu... 09/11/2016 - 13/11/2016
  4  İzmir ili büyükşehir merkez ilçelerinde 3-6 yaş arası çocuklarda obezite prevalansı ve risk... 09/11/2016 - 13/11/2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Fizik çevrenin düzenlenmesi ve kazalardan korunma(Bölüm 15) İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  2  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk İzlemi. Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2016- 2017...  2016