En

MÜGE BÜBER DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(İNG) GEMİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği  2013
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Denizcilikte,Emniyet,Güvenlik ve Çevre Yönetimi)  2017
 • NO AD YIL
  1  Selection of the best suitable place as a marine pollution response center: suggestions for Iskender...  2018
  2  Türk Gemiadamlarının Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Balıkçı Sınıfı Gemiadamları...  2017
 • NO AD TARİH
  1  Determination of Risk Levels in the Southern Aegean Region in Terms of Ship Accidents Using Geograph... 04/06/2018 - 06/06/2018
  2  LİMAN SAHASINDA MEYDANA GELEN GEMİ KAZALARININ KONUMSAL ANALİZİ: EGE BÖLGESİ İÇİN BİR UYGU... 02/11/2017 - 03/11/2017
  3  Stresin İş Doyumu Üzerine Etkisi: Türk Kılavuz Kaptanlar Üzerine Bir Araştırma... 27/10/2017 - 28/10/2017
  4  SELECTION OF THE BEST SUITABLE PLACE AS A MARINE POLLUTION RESPONSE CENTER:SUGGESTIONS FOR ISKENDERU... 11/10/2017 - 13/10/2017
  5  The effects of burnout level on job satisfaction: an application on fishermen... 21/06/2017 - 23/06/2017