En

DR. EVİN İŞCAN İZMİR ULUSLARARASI BİYOTIP VE GENOM ENSTİTÜSÜ BİYOTIP VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji  2006
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı  2009
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı  2014
 • NO AD YIL
  1  Thioredoxin interacting protein promotes invasion in hepatocellular carcinoma...  2018
  2  Molecular Pathogenesis of Liver Cancer....  2017
  3  The regulatory role of heparin on c-Met signaling in hepatocellular carcinoma cells...  2016
  4  Elevated hepatocyte growth factor expression as an autocrine c-Met activation mechanism in acquired ...  2016
  5  Role of Fanconi Anemia/BRCA Pathway Genes in Hepatocellular Carcinoma Chemoresistance...  2016
  6  Heparin treatment increases thioredoxin interacting protein expression in hepatocellular carcinoma c...  2015
  7  Heparin inhibits Hepatocyte Growth Factor induced motility and invasion of hepatocellular carcinoma ...  2012
 • NO AD TARİH
  1  Turkish Journal of Biochemistry... 14/11/2019 - 17/11/2019
  2  Hepatoselüler karsinomda AXL'ın rolü... 14/11/2019 - 17/11/2019
  3  TAp73'ün hepatoselüler karsinomada tümör teşvik edici rolü... 27/10/2019 - 30/10/2019
  4  HEPATOSELÜLER KARSİNOMADA YENİ YAKLAŞIM: POTANSİYEL İLAÇ HEDEFİ OLARAK AXL RESEPTÖRÜ... 14/10/2019 - 17/10/2019
  5  AXL as a Potential Target in Liver Cancer... 05/09/2018 - 08/09/2018
  6  Thioredoxin interacting protain overexpression promotes aggressive phenotype in hepatocellular carci... 18/06/2017 - 24/06/2017
  7  Autocrine Activation of HGF/c-Met signaling mediates acquired resistance to sorafenib in HCC cells... 20/06/2015 - 23/06/2015
  8  Autocrine Activation of HGF/c-Met signaling mediates acquired resistance to sorafenib in HCC cells.... 20/06/2015 - 23/06/2015
  9  Regulation of Cullin2 Ubiquit in Ligaseexpression by HGF/c-Met Signaling Pathway.... 14/11/2012 - 16/11/2012
  10  Oxidative Stress Induces Motilit y and Invasion of Hepatocellular Carcinoma Cells by Altering Downr... 14/10/2012 - 16/10/2012
  11  Hepatocyte Growth Factor Induces Heparanase ExpressionThrough Egr1 Activat ion in Hepatocellular Car... 22/09/2012 - 25/09/2012
  12  HGF/c-Met signaling pathway regulates TXNIP, major actor of oxidative stress, in SK-HEP-1, HCC cell ... 14/09/2012 - 16/09/2012
  13  Egr1 Upregulat ion Induces Invasion of HepatocellularCarcinoma Cell Lines in Response to Hepatocyte ... 22/06/2012 - 25/06/2012
  14  Heparin Inhibits Hepatocyte Growth Factor Induced Motilit y and Invasion of Hepatocellular Carcinom... 24/05/2012 - 29/05/2012
  15  Hepatoselüler Karsinoma Gelişimi ve İlerlemesinde EGR1'in rolü.... 27/09/2011 - 30/09/2011
  16  SK-HEP-1 hücre dizisinde Tiyoredoksin etkileşimli protein HGF/c-Met sinyal ilet i yolağı tarafı... 27/09/2011 - 30/09/2011
  17  HGF/c-Met signaling pathway regulates TXNIP, majoractor of oxidat ive stress, in SK-HEP-1, HCC cell ... 26/01/2011 - 28/01/2011
  18  Regulat ion of HGF-induced cell invasion through EGR1in Hepatocellular Carcinoma.... 26/01/2011 - 28/01/2011
  19  Heparin inhibits HGF-induced mot ilit y, invasion and cell proliferat ion of Hepatocellular Carcinom... 05/05/2009 - 08/05/2009
  20  Hypoxia and radiation st imulates HGF/c-Met signalling and iduces mot ilit y and invasion of he... 20/02/2008 - 22/02/2008
 • NO AD TARIH
  1  AXL'in KARACİĞER KANSERİN'DEKİ ROLÜ...  11/2017 - /
  2  Role of p73 and its miRNA targets in chemosensitivity of liver cancer...  2/2014 - /
  3  Egr1 Aracılıklı Sinyal İletiminin Hepatoselüler Karsinoma Gelişimindeki Rolü...  6/2012 - 6/2013
  4  Hepatoselüler Karsinom Hücrelerinde Oksidatif Stres Yanıtının Düzenlenmesinde Tiyoredoksin Etkileşimli Protein (txnıp)'in rolü...  9/2012 - 9/2013
  5  Hepatoselüler karsinom hücre dizilerinde Hepatosit Büyüme Faktörü Tarafından Uyarılan Hücre İnvazyonu ve Motilitesinin Heparin Tarafından İnhibisyonunun Moleküler Mekanizması...  4/2011 - 4/2013
  6  Hepatoselüler Karsinoma Gelişimminde Hepatosit Büyüme Faktörü ile Heparan Sülfat Proteoglikanlar Arasındaki İlişkinin Rolü...  6/2008 - 6/2010
  7  Hepatoselüler Karsinom Gelişiminde Kaveolin-c-MetArasındaki İlişkinin Belirlenmesi...  7/2007 - 7/2009
 • NO AD YIL
  1  Genç Araştırmacı Ödülü...  2015
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Poster, Birincilik...  2014
  3  Prof Dr Altan Günalp Araştırma Ödülü Birincilik...  2013
  4  13. Bayındır Hastaneleri Tıp Ödülleri, Araştırma Desteği Ödülü...  2012
  5  Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği, Proje Ödülü...  2012
  6  EMBO YSF 2012 İstanbul, Poster Birincilik,...  2012
  7  Sözlü Sunum...  2019