En

DR. GAMZE ÖZOĞUL EFES MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletrmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Programı  2008
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı  2011
  Doktora  Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı  2017
 • NO AD YIL
  1  Mesleki Bağlılık: Tanımı, Boyutları ve Turist Rehberliği Açısından Önemi...  2018
  2  Uzmanlaşan Acentalar ve Niş Pazar Sorunsalına Bir Çözüm Reçetesi: Fobik Turistler ve Özel İ...  2018
  3  Bir İhtisaslaşma Modeli: Engelliler İçin Ulaşılabilir Turizm Tur Programı ve Tur Fiyatlandır...  2017
  4  Deniz/Kıyı Turizminin Gelişimi ve Etkileri: Fethiye İçin Bir Değerlendirme...  2016
  5  Accessible tourism : the golden key in the future for the specialized travel agencies...  2016
 • NO AD TARİH
  1  Meslek yüksekokullarında disiplinlerarası eğitim üzerine yeni bir uygulama: Efes Meslek Yüksek... 19/10/2017 - 21/10/2017
  2  Turizm ve otel işlemeciliği programında inanç turizmi odaklı bir eğitim modeli örneği: Efes ... 18/10/2017 - 20/10/2017
  3  Selçuk Efes Deve Güreşlerinin Festival Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi... 17/11/2016 - 19/11/2016
  4  Seyahat Acentalarının Hizmetlerine Yönelik E-Şikâyetlerin Tekrar Satın Alma(ma) Niyeti Çerçe... 20/10/2016 - 23/10/2016
  5  Yeni Bir Sermaye Türü Olarak Psikolojik Sermaye Üzerine Literatür İncelemesi... 28/04/2016 - 30/04/2016
  6  Kurumsal Yönetişim ve Turizm: ALARKO Şirketler Topluluğu Örneği... 28/05/2015 - 30/05/2015
  7  Bir Uzmanlaşma (İhtisaslaşma) Modeli: Ulaşılabilir Turizm Tur Planlaması Örneği... 13/10/2014 - 16/10/2014