En

DOÇ.DR. HÜLAGÜ KAPTAN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

  • Eğitim / Akademik Bilgisi
    Lisans  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
    Tıpta Uzmanlık  Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı  2005
    Doçent  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji  2013