En

DOÇ.DR. HÜLAGÜ KAPTAN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
  Tıpta Uzmanlık  Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı  2005
  Doçent  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji  2013
 • NO AD YIL
  1  COVID-19 VE CERRAHİ YAKLAŞIM...  2020
  2  Ochranosis, Toracal and Lumbar Disc Herniation...  2018
  3  Technical Case Report of Deep Brain Stimulation: Is it Possible Single Electrode Reach to Both of Su...  2018
 • NO AD TARİH
  1  Üst Seviye Lomber Disk Hernilerinin Retrospektif İncelenmesi... 08/11/2018 - 11/11/2018