En

UZM.DR. ENGİN KÖSETIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
  Yandal ihtisas  Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, 2015  
 • NO AD YIL
  1  Changes of thyroid hormonal status in patients receiving ketogenic diet due to intractable epilepsy....  2017
  2  Is ketogenic diet treatment hepatotoxic for children with intractable epilepsy?...  2016
  3  The Effect of Rapid Antigen Detection Test on Antibiotic Prescription Decision of Clinicians and Red...  2016
  4  Atypical Clinical Manifestations of Hepatitis A Among Children Aged 1-16 Years in South-Eastern Regi...  2015
  5  Clinic and economic results of the ventriculoperitoneal shunt infections in children...  2015
  6  Henoch-Schönlein Purpura in Two Pediatric Patients Presenting as Terminal Ileitis...  2015
  7  Çocuk Yoğun Bakım Servisinde İzlenen Bir Bebekte Gelişen Digoksin Zehirlenmesi: Olgu Sunumu...  2015
  8  Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Positive Glomerulonephritis Associated with Long-Term Propylthio...  2014
  9  Severe acute disseminated encephalomyelitis with clinical findings of transverse myelitis after herp...  2014
  10  Val2Ala mutation in the Atp6v0a4 gene causes early-onset sensorineural hearing loss in children with...  2014
  11  Travma Sonrası Akut Batın Tablosuyla Başvuran Çocuk Hastada Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısı...  2014
  12  Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi?ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi...  2014
  13  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Risk Faktörleri...  2014
  14  Acil Serviste İleri Yaşam Desteği Uygulanan Çocuklarda Erken Mortalite Belirteçleri...  2014
  15  The effect of circumcision on the frequency of urinary tract infection, growth and nutrition status ...  2013
  16  Yenidoğan döneminde perkütan nefrostomi uygulaması: Olgu sunumu...  2013
  17  Severe Renal Osteodystrophy in a Pediatric Patient With End-Stage Renal Disease: Sagliker Syndrome?...  2013
  18  Postnatal dönemde ürolojik anomali saptanamayan antenatal hidronefroz tanılı bebeklerde sünneti...  2013
  19  Başlangıçta yalnız ateş ve servikal lenfadenopati ile başvuran Kawasaki Hastalığı...  2013
  20  An opportunistic pathogen in a peritoneal dialysis patient: Ochrobactrum anthropi...  2013
  21  The Performance of Acute Peritoneal Dialysis Treatment in Neonatal Period...  2012
  22  Çocuklarda B12 vitamin düzeyi ve periferik tam kan sayımı değerleri ile ilişkisi...  2012
  23  Hastaneye Yatırılan Pandemik İnfluenza Tanılı Çocukların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri: ...  2012
  24  Serum sodium levels in children with lower respiratory tract infection...  2011
 • NO AD TARİH
  1  A citrullinemia type 1 patient with a novel mutation in ASS1 gene... 28/10/2016 - 30/10/2016
  2  Novel mutation causing biotinidase deficiency in a patient identified by newborn screening... 28/10/2016 - 30/10/2016
  3  Evaluation of demographic and clinical characteristics of mucopolysaccharidosis patients: Single cen... 28/10/2016 - 30/10/2016
  4  Development of a scoring system in the diagnosis of mucopolysaccharidoses... 19/10/2016 - 22/10/2016
  5  Biotinidaz eksikliği ile takip edilen olguda atopik dermatit ayırıcı tanısı... 08/10/2016 - 12/10/2016
  6  T3 ve T4 Yüksekliğinin Nadir Bir Nedeni: Biyotin Tedavisi... 05/10/2016 - 09/10/2016
  7  Is long-term ketogenic diet treatment hepatotoxic for children with intractable epilepsy?... 21/09/2016 - 23/09/2016
  8  Changes of thyroid hormonal status in patients receiving ketogenic diet due to intractable epilepsy... 06/09/2016 - 09/09/2016
  9  The effect of ketogenic diet on serum selenium levels in patients with intractable epilepsy... 06/09/2016 - 09/09/2016
  10  Identification of three novel mutations in patients with citrullinemia type 1... 06/09/2016 - 09/09/2016
  11  Assessment of nutritional parameters and micronutrient levels in classical phenylketonuria patients... 06/09/2016 - 09/09/2016
  12  Awareness of the family physcians on lysosomal storage diseases... 06/09/2016 - 09/09/2016
  13  Evaluation of genetic and biochemical profiles of patients with biotinidase deficiency... 06/09/2016 - 09/09/2016
  14  Fenilketonüri Hastalarında Fenilalanin Düzeyi ile A ve E Vitaminlerinin İlişkisi... 05/05/2016 - 08/05/2016
  15  Farber hastalığında tosilizumab kullanımı: olgu sunumu.... 14/04/2016 - 17/04/2016
  16  Aile hekimlerinin lizozomal depo hastalıkları hakkında farkındalık durumu... 14/04/2016 - 17/04/2016
  17  Non ketotik hiperglisinemili olguda glisin dekarboksilaz geninde saptanan homozigot delesyon... 22/10/2015 - 24/10/2015
  18  Çocukluk çağında takipsiz ve uzun sureli propiltiyourasil kullanımına bağlı kronik böbrek h... 10/06/2013 - 13/06/2012
  19  Severe renal osteodystrophy in a pediatric patient with end-stage renal disease:sagliker syndrome?... 01/05/2013 - 03/05/2013
  20  Akut bronşiolit tanılı olgularda Pro-BNP düzeyi.... 03/04/2013 - 07/04/2013
  21  Çocuk acil servisinde ileri yaşam desteği uygulamaları ile ilk 24 saat mortalite göstergeleri... 03/04/2013 - 07/04/2013
  22  Çocuk acil servisinde akut apandisit tanısı: klinik, radyoloji ve laboratuar bulguları hekime ne... 03/04/2013 - 07/04/2013
  23  Akut bronşiolit tanılı olgularda Vitamin D düzeyi.... 03/04/2013 - 07/04/2013
  24  Hava durumunun çocuk acil servis başvurusuna etkisi.... 03/04/2013 - 07/04/2013
  25  Çocuklarda ventriküloperitoneal şant enfeksiyonlarının tıbbi ve ekonomik sonuçları.... 28/11/2012 - 02/12/2012
  26  Hava durumunun çocuk acil servis başvurusuna etkisi... 28/11/2012 - 02/12/2012
  27  Antenatal hidronefroz tanılı çocuklarda sünnetin büyüme beslenme skoru üzerine etkisi.... 03/10/2012 - 06/10/2012
  28  Antenatal hidronefroz tanılı çocuklarda sünnetin idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek parankim hasa... 03/10/2012 - 06/10/2012
  29  The evaluation of the patients admitted to pediatric emergency department in a teaching and research... 19/09/2012 - 22/09/2012
  30  The performance of acute peritoneal dialysis in neonatal period... 06/09/2012 - 08/09/2012
  31  Erythropoietin resistant anemia in an infant with end stage renal disease: Oxalosis.... 06/09/2012 - 08/09/2012
  32  The effect of circumcision on the frequency of urinary tract infection and renal parenchymal damage ... 06/09/2012 - 08/09/2012
  33  Graft survival in pediatric renal transplantation: A 15-year experience in a single center.... 06/09/2012 - 08/09/2012
  34  The effect of circumcision on growth and nutrition status in infant with antenatal hydronephrosis.... 06/09/2012 - 08/09/2012
  35  The effect of circumcision on growth and nutrition status in infants with antenatal hydronephrosis.... 21/06/2012 - 24/06/2012
  36  The performance of acute peritoneal dialysis in neonatal period.... 21/06/2012 - 24/06/2012
  37  Tortikollis ile başvuran takipte poliartiküler juvenil idiopatik artrit tanısı alan olgu... 15/05/2012 - 19/05/2012
  38  Antenatal hidronefroz tanılı çocuklarda sünnetin idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek parankim hasa... 15/05/2012 - 19/05/2012
  39  Yenidoğan hastalarda akut periton diyalizi... 15/05/2012 - 19/05/2012
  40  Posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES): Çocuk yoğun bakım servisinde iki olgu.... 30/04/2012 - 04/05/2012
  41  Çocuk acil servisinde ileri yaşam desteği: bir eğitim hastanesi deneyimi.... 30/04/2012 - 04/05/2012
  42  İzmir'de bir eğitim ve araştırma hastanesi çocuk servisi'nin bir yılı.... 30/04/2012 - 04/05/2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  ketojenik diyet tedavisi pediatride beslenme...  2016
 • NO AD YIL
  1  X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü sunum birinciliği...  2013
  2  X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü sunum ikinciliği...  2013
  3  Travel Grant Award, 16th Congress of the International Pediatric Nephrology Association...  2013
  4  Travel Grant Award, 45th European Society for Pediatric Nephrology Annual Meeting...  2012
  5  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi "Yılın Baraşılı Öğrencisi" Ödülü...  2008