En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı  2018
 • NO AD YIL
  1  Analysis of hematological parameters in patients treated with ketogenic diet due to drug-resistant e...  2017
  2  The Effect of Large Neutral Amino Acids on Blood Phenylalanine Levels in Patients with Classical Phe...  2017
  3  Identification of three novel mutations in fourteen patients with citrullinemia type 1...  2017
  4  The Effect of Ketogenic Diet on Serum Selenium Levels in Patients with Intractable Epilepsy...  2017
  5  Evaluation of Demographic and Clinical Characteristics of Patients with Mucopolysaccharidosis....  2017
  6  A novel mutation in the glycine decarboxylase gene in patient with non-ketotic hyperglycinemia...  2017
  7  Changes of thyroid hormonal status in patients receiving ketogenic diet due to intractable epilepsy....  2017
  8  Is ketogenic diet treatment hepatotoxic for children with intractable epilepsy?...  2016
  9  The Effect of Rapid Antigen Detection Test on Antibiotic Prescription Decision of Clinicians and Red...  2016
  10  Atypical Clinical Manifestations of Hepatitis A Among Children Aged 1-16 Years in South-Eastern Regi...  2015
  11  Clinic and economic results of the ventriculoperitoneal shunt infections in children...  2015
  12  Henoch-Schönlein Purpura in Two Pediatric Patients Presenting as Terminal Ileitis...  2015
  13  Çocuk Yoğun Bakım Servisinde İzlenen Bir Bebekte Gelişen Digoksin Zehirlenmesi: Olgu Sunumu...  2015
  14  Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Positive Glomerulonephritis Associated with Long-Term Propylthio...  2014
  15  Severe acute disseminated encephalomyelitis with clinical findings of transverse myelitis after herp...  2014
  16  Val2Ala mutation in the Atp6v0a4 gene causes early-onset sensorineural hearing loss in children with...  2014
  17  Travma Sonrası Akut Batın Tablosuyla Başvuran Çocuk Hastada Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısı...  2014
  18  Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi?ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi...  2014
  19  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Risk Faktörleri...  2014
  20  Acil Serviste İleri Yaşam Desteği Uygulanan Çocuklarda Erken Mortalite Belirteçleri...  2014
  21  The effect of circumcision on the frequency of urinary tract infection, growth and nutrition status ...  2013
  22  Yenidoğan döneminde perkütan nefrostomi uygulaması: Olgu sunumu...  2013
  23  Severe Renal Osteodystrophy in a Pediatric Patient With End-Stage Renal Disease: Sagliker Syndrome?...  2013
  24  Başlangıçta yalnız ateş ve servikal lenfadenopati ile başvuran Kawasaki Hastalığı...  2013
  25  An opportunistic pathogen in a peritoneal dialysis patient: Ochrobactrum anthropi...  2013
  26  Postnatal dönemde ürolojik anomali saptanamayan antenatal hidronefroz tanılı bebeklerde sünneti...  2013
  27  The Performance of Acute Peritoneal Dialysis Treatment in Neonatal Period...  2012
  28  Çocuklarda B12 vitamin düzeyi ve periferik tam kan sayımı değerleri ile ilişkisi...  2012
  29  Hastaneye Yatırılan Pandemik İnfluenza Tanılı Çocukların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri: ...  2012
  30  Serum sodium levels in children with lower respiratory tract infection...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Biyotin Tedavisiyle İlişkili sT3 ve sT4 Yüksekliğine Neden Olan Faktörler ve Bu İnterferansı ... 18/04/2018 - 22/04/2018
  2  Evaluation of Clinical and Genetic Findings of Patients with Galactosemia.... 05/09/2017 - 08/09/2017
  3  M aternal Depression and Anxiety of Patients Under Restricted Diet and Having Risk of Metabolic Deco... 05/09/2017 - 08/09/2017
  4  The Effect of Growth Hormone Therapy on Plasma Phenylalanine Level in Patient with Phenylketonuria: ... 05/09/2017 - 09/09/2017
  5  The Effect of Ketogenic Diet on Hematological Parameters of Patients with Intractable Epilepsy... 05/09/2017 - 09/09/2017
  6  Biochemical and Genetic Investigation of Phenylketonuria Patients Treated with Sapropterin... 05/09/2017 - 09/09/2017
  7  Development of a Scoring System in the Diagnosis of Mucopolysacchararidoses... 05/09/2017 - 09/09/2017
  8  Investigation of The Factors That Affecting Adherence to Dietary Treatment In Patients With Phenylke... 05/09/2017 - 08/09/2017
  9  Trends in overweight and obesity among adolescent classical phenylketonuria patients between 2007 an... 05/09/2017 - 08/09/2017
  10  Outcomes of Pediatric Patients with Mild Hyperphenylalaninemia Who Were Diagnosed with Neonatal Scre... 05/09/2017 - 08/09/2017
  11  Klasik Fenilketonüri Tanılı Hastalarda Nutrisyonel ve Mikronutrient Parametrelerin Değerlendiril... 26/04/2017 - 30/04/2017
  12  Yenidoğan Taramasında Biotinidaz Eksikliği Ön Tanısı ile Gelen Klasik Galaktozemi Olgusu... 26/04/2017 - 30/04/2017
  13  Biotinidaz eksikliği hastalarının genetik ve biyokimyasal profillerinin değerlendirilmesi... 26/04/2017 - 30/04/2017
  14  Büyüme Hormonu Tedavisinin Plazma Fenilalanini Üzerine Etkisi: Olgu Sunumu... 26/04/2017 - 30/04/2017
  15  Dirençli Epilepsi Hastalarında Ketojenik Diyet Tedavisinin Hematolojik Parametreler Üzerine Etkis... 26/04/2017 - 30/04/2017
  16  Novel mutation causing biotinidase deficiency in a patient identified by newborn screening... 28/10/2016 - 30/10/2016
  17  A citrullinemia type 1 patient with a novel mutation in ASS1 gene... 28/10/2016 - 30/10/2016
  18  Evaluation of demographic and clinical characteristics of mucopolysaccharidosis patients: Single cen... 28/10/2016 - 30/10/2016
  19  Development of a scoring system in the diagnosis of mucopolysaccharidoses... 19/10/2016 - 22/10/2016
  20  Biotinidaz eksikliği ile takip edilen olguda atopik dermatit ayırıcı tanısı... 08/10/2016 - 12/10/2016
  21  T3 ve T4 Yüksekliğinin Nadir Bir Nedeni: Biyotin Tedavisi... 05/10/2016 - 09/10/2016
  22  Is long-term ketogenic diet treatment hepatotoxic for children with intractable epilepsy?... 21/09/2016 - 23/09/2016
  23  Evaluation of genetic and biochemical profiles of patients with biotinidase deficiency... 06/09/2016 - 09/09/2016
  24  The effect of ketogenic diet on serum selenium levels in patients with intractable epilepsy... 06/09/2016 - 09/09/2016
  25  Identification of three novel mutations in patients with citrullinemia type 1... 06/09/2016 - 09/09/2016
  26  Awareness of the family physcians on lysosomal storage diseases... 06/09/2016 - 09/09/2016
  27  Assessment of nutritional parameters and micronutrient levels in classical phenylketonuria patients... 06/09/2016 - 09/09/2016
  28  Changes of thyroid hormonal status in patients receiving ketogenic diet due to intractable epilepsy... 06/09/2016 - 09/09/2016
  29  Fenilketonüri Hastalarında Fenilalanin Düzeyi ile A ve E Vitaminlerinin İlişkisi... 05/05/2016 - 08/05/2016
  30  Farber hastalığında tosilizumab kullanımı: olgu sunumu.... 14/04/2016 - 17/04/2016
  31  Aile hekimlerinin lizozomal depo hastalıkları hakkında farkındalık durumu... 14/04/2016 - 17/04/2016
  32  Non ketotik hiperglisinemili olguda glisin dekarboksilaz geninde saptanan homozigot delesyon... 22/10/2015 - 24/10/2015
  33  Çocukluk çağında takipsiz ve uzun sureli propiltiyourasil kullanımına bağlı kronik böbrek h... 10/06/2013 - 13/06/2012
  34  Severe renal osteodystrophy in a pediatric patient with end-stage renal disease:sagliker syndrome?... 01/05/2013 - 03/05/2013
  35  Akut bronşiolit tanılı olgularda Pro-BNP düzeyi.... 03/04/2013 - 07/04/2013
  36  Akut bronşiolit tanılı olgularda Vitamin D düzeyi.... 03/04/2013 - 07/04/2013
  37  Çocuk acil servisinde akut apandisit tanısı: klinik, radyoloji ve laboratuar bulguları hekime ne... 03/04/2013 - 07/04/2013
  38  Çocuk acil servisinde ileri yaşam desteği uygulamaları ile ilk 24 saat mortalite göstergeleri... 03/04/2013 - 07/04/2013
  39  Hava durumunun çocuk acil servis başvurusuna etkisi.... 03/04/2013 - 07/04/2013
  40  Hava durumunun çocuk acil servis başvurusuna etkisi... 28/11/2012 - 02/12/2012
  41  Çocuklarda ventriküloperitoneal şant enfeksiyonlarının tıbbi ve ekonomik sonuçları.... 28/11/2012 - 02/12/2012
  42  Antenatal hidronefroz tanılı çocuklarda sünnetin idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek parankim hasa... 03/10/2012 - 06/10/2012
  43  Antenatal hidronefroz tanılı çocuklarda sünnetin büyüme beslenme skoru üzerine etkisi.... 03/10/2012 - 06/10/2012
  44  The evaluation of the patients admitted to pediatric emergency department in a teaching and research... 19/09/2012 - 22/09/2012
  45  The performance of acute peritoneal dialysis in neonatal period... 06/09/2012 - 08/09/2012
  46  Graft survival in pediatric renal transplantation: A 15-year experience in a single center.... 06/09/2012 - 08/09/2012
  47  Erythropoietin resistant anemia in an infant with end stage renal disease: Oxalosis.... 06/09/2012 - 08/09/2012
  48  The effect of circumcision on the frequency of urinary tract infection and renal parenchymal damage ... 06/09/2012 - 08/09/2012
  49  The effect of circumcision on growth and nutrition status in infant with antenatal hydronephrosis.... 06/09/2012 - 08/09/2012
  50  The performance of acute peritoneal dialysis in neonatal period.... 21/06/2012 - 24/06/2012
  51  The effect of circumcision on growth and nutrition status in infants with antenatal hydronephrosis.... 21/06/2012 - 24/06/2012
  52  Yenidoğan hastalarda akut periton diyalizi... 15/05/2012 - 19/05/2012
  53  Antenatal hidronefroz tanılı çocuklarda sünnetin idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek parankim hasa... 15/05/2012 - 19/05/2012
  54  Tortikollis ile başvuran takipte poliartiküler juvenil idiopatik artrit tanısı alan olgu... 15/05/2012 - 19/05/2012
  55  İzmir'de bir eğitim ve araştırma hastanesi çocuk servisi'nin bir yılı.... 30/04/2012 - 04/05/2012
  56  Çocuk acil servisinde ileri yaşam desteği: bir eğitim hastanesi deneyimi.... 30/04/2012 - 04/05/2012
  57  Posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES): Çocuk yoğun bakım servisinde iki olgu.... 30/04/2012 - 04/05/2012
 • NO AD YIL
  1  X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü sunum birinciliği...  2013
  2  X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü sunum ikinciliği...  2013
  3  Travel Grant Award, 16th Congress of the International Pediatric Nephrology Association...  2013
  4  Travel Grant Award, 45th European Society for Pediatric Nephrology Annual Meeting...  2012
  5  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi "Yılın Baraşılı Öğrencisi" Ödülü...  2008