En

UZM.DR. SEZER ACARTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, 2015  
 • NO AD YIL
  1  The Relationship of Serum Zonulin Level with Clinical and Laboratory Parameters in Childhood Obesity...  2016
  2  Prader-Willi Sendromlu Olguda Farklı Bir Santral Adrenal Yetmezlik Kliniği: Kalp Yetmezliği ve Ö...  2016
  3  Circulating betatrophin concentration is negatively correlated with insulin resistance in obese chil...  2016
  4  Alternating facial paralysis in a girl with hypertension: case report...  2013
 • NO AD TARİH
  1  T3 ve T4 Yüksekliğinin Nadir Bir Nedeni: Biyotin Tedavisi... 05/10/2016 - 09/10/2016
  2  Olgu Raporu: Stres İlişkili Geçici İdiyopatik Prematüre Ovariyan Yetmezlik... 05/10/2016 - 09/10/2016
  3  Çocukluk Çağı Obezitesinde Serum Zonulin Düzeyinin Klinik veMetabolic Parametreler ile Olan İl... 05/10/2016 - 09/10/2016
  4  L-DOPA testinin hipotalamus-hipofiz-adrenal aksını değerlendirmedeki yeri... 05/10/2016 - 09/10/2016
  5  Kısmi Androjen Duyarsızlık Sendromu ve Klinefelter Sendromu Birlikteliği: Olgu Sunumu... 05/10/2016 - 09/10/2016
  6  Prader-Willi Sendromlu Bir Olguda Kalp Yetmezliği ve Ödem Etiyolojisi: Santral Adrenal Yetmezlik... 05/10/2016 - 09/10/2016
  7  Hipofosfatemik Riketsli Hastalarımızın Genotipik Özellikleri... 05/10/2016 - 09/10/2016
  8  Kronik malnütrisyonda serum nesfatin-1 düzeyinin, metabolik ve antropometrik parametreler ile olan... 05/10/2016 - 09/10/2016
  9  Hiperprolaktinemik Çocuk ve Adölesanlarda Klinik ve Laboratuvar Özellikler: FAVOR Veritabanı - ... 05/10/2016 - 09/10/2016
  10  Spectrum of the Genetic Defects in Hypophosphatemic Rickets in A Group of Turkish Children... 10/09/2016 - 12/09/2016
  11  Identification of an AR Mutation in Klinefelter's Syndrome during Evaluation for Penoscrotal Hypospa... 10/09/2016 - 12/09/2016
  12  Yeni Bir INSR Mutasyonuna Bağlı Gelişen Rabson Mendenhall Sendromu Olgusu... 05/09/2016 - 09/10/2016
  13  Noonan Sendromu Tanısı ile İzlenen Olgularda Serebrovasküler Malformasyonlar... 20/10/2015 - 22/10/2015
  14  Penoskrotal Hipospadias Kliniği ile Klinefelter Sendromu Tanısı Alan Bir Olgu... 20/10/2015 - 22/10/2015
  15  Pankreas Hipoplazili Neonatal Diyabet Olgusu: PTF1A Mutasyonu... 20/10/2015 - 22/10/2015