En

UZM.DR. HALE ÇİTLENBİK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ACİL BAKIM BİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Acil Bilim Dalı, 2015  
 • NO AD YIL
  1  Acute Traumatic Coagulopathy: The Value of Histone in Pediatric Trauma Patients...  2018
  2  Yenidoğan döneminde perkütan nefrostomi uygulaması: Olgu sunumu...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Çocuk araç güvenliği konusunda çocuk ve acil hekimlerinin farkındalığı... 18/10/2017 - 21/10/2017
  2  Respiratuvar sinsityal virüse bağlı lat solunum yolu enfeksiyonlarında hastaneye yatışı belir... 18/10/2017 - 21/10/2017
  3  Çocukluk çağında akut travma ilişkili koagülopati ve HMGB1... 18/10/2017 - 21/10/2017
  4  Pediatrik status epileptikus olgularında erken midazolam infüzyonunun süre üzerine etkisi... 18/10/2017 - 21/10/2017
  5  Kafa travması geçiren çocuklarda serum IGF-1 düzeyi ile nörolojik hasar ilişkisi... 18/10/2017 - 21/10/2017
  6  Çocukluk çağı alt solunum yolu enfeksiyonlarında serum supar düzeyinin hastalık şiddetini ö... 18/10/2017 - 21/10/2017
  7  Akut apandisit ayırıcı tanısında serum kalprotektin ölçümünün değeri... 18/10/2017 - 21/10/2017
  8  Çocukluk yaş gubu major travmalarında eşlik eden ekstremite travmalarının klinik sonuçlar üz... 18/10/2017 - 21/10/2017
  9  Kayısı çekirdeği yenmesiyle oluşan siyanür zehirlenmesi: Olgu sunumu... 18/10/2017 - 21/10/2017
  10  Künt travmanın nadir bir komplikasyonu: Eviserasyon... 06/10/2016 - 08/10/2016
  11  Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonu tanısında toraks ultrasonunun yeri... 06/10/2016 - 08/10/2016
  12  Çölyak hastalığının nadir bir komplikasyonu: Koagülopati... 06/10/2016 - 08/10/2016
  13  Çocuk acil serviste solunum sıkıntısı olan çocuklarda yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi ... 06/10/2016 - 08/10/2016
  14  Sığ suya dalma sonrası gelişen pnömomediastinum... 06/10/2016 - 08/10/2016
  15  Beyin oksijen satürasyonu pediatrik hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyonu sonlandırmada ya da ... 05/10/2016 - 08/10/2016
  16  Pediatri asistanları tarafından yapılan entübasyonlarda direkt laringoskop, McGrath MAC ve Storz... 05/10/2016 - 08/05/2016
  17  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 05/10/2016 - 08/10/2016
  18  Is cerebral oxygen saturation an effective method to terminate or continue cardiopulmonary resuscita... 14/09/2016 - 16/09/2016
  19  Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopthy Early After Trauma in Pedatric Patients?... 09/06/2016 - 12/06/2016
  20  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 12/05/2016 - 14/05/2016
  21  Akut bronşiolit tanılı olgularda Vitamin D düzeyi.... 03/04/2013 - 07/04/2013
  22  Akut bronşiolit tanılı olgularda Pro-BNP düzeyi.... 03/04/2013 - 07/04/2013
 • NO AD YIL
  1  Çocuk Acil Serviste Solunum Sıkıntısı Olan Çocuklarda Yüksek Akımlı Nazal Oksijen Tedavisi ...  2016
  2  Beyin Oksijen Saturasyonu Pediatrik Hastalarda Kardiyopulmoner Resusitasyon Sonlandırmada ya da Dev...  2016
  3  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm...  2016