En

UZM.DR. HALE ÇİTLENBİKTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ACİL BAKIM BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Acil Bilim Dalı, 2015  
 • NO AD YIL
  1  Yenidoğan döneminde perkütan nefrostomi uygulaması: Olgu sunumu...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Çölyak hastalığının nadir bir komplikasyonu: Koagülopati... 06/10/2016 - 08/10/2016
  2  Künt travmanın nadir bir komplikasyonu: Eviserasyon... 06/10/2016 - 08/10/2016
  3  Sığ suya dalma sonrası gelişen pnömomediastinum... 06/10/2016 - 08/10/2016
  4  Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonu tanısında toraks ultrasonunun yeri... 06/10/2016 - 08/10/2016
  5  Çocuk acil serviste solunum sıkıntısı olan çocuklarda yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi ... 06/10/2016 - 08/10/2016
  6  Beyin oksijen satürasyonu pediatrik hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyonu sonlandırmada ya da ... 05/10/2016 - 08/10/2016
  7  Pediatri asistanları tarafından yapılan entübasyonlarda direkt laringoskop, McGrath MAC ve Storz... 05/10/2016 - 08/05/2016
  8  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 05/10/2016 - 08/10/2016
  9  Is cerebral oxygen saturation an effective method to terminate or continue cardiopulmonary resuscita... 14/09/2016 - 16/09/2016
  10  Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopthy Early After Trauma in Pedatric Patients?... 09/06/2016 - 12/06/2016
  11  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 12/05/2016 - 14/05/2016
  12  Akut bronşiolit tanılı olgularda Vitamin D düzeyi.... 03/04/2013 - 07/04/2013
  13  Akut bronşiolit tanılı olgularda Pro-BNP düzeyi.... 03/04/2013 - 07/04/2013
 • NO AD YIL
  1  Çocuk Acil Serviste Solunum Sıkıntısı Olan Çocuklarda Yüksek Akımlı Nazal Oksijen Tedavisi ...  2016
  2  Beyin Oksijen Saturasyonu Pediatrik Hastalarda Kardiyopulmoner Resusitasyon Sonlandırmada ya da Dev...  2016
  3  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm...  2016