En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Bilim Dalı  2018
 • NO AD YIL
  1  Unexpected Complication of Blunt Trauma: Evisceration...  2018
  2  Does Providing Clinical Care for Trauma Patients have a Positive Effect on Physicians? Perspective o...  2018
  3  Unexpected Diagnosis in an Adolescent With Bruises and Ecchymosis: Celiac Disease...  2018
  4  Çocuk acil servisine başvuran kritik hasta çocukların izleminde beyin ve somatik bölgesel doku ...  2018
  5  Acute Traumatic Coagulopathy: The Value of Histone in Pediatric Trauma Patients...  2018
  6  Early predictors of unresponsiveness to high-flow nasal cannula therapy in a pediatric emergency dep...  2018
  7  Is lung ultrasonography a useful method to diagnose children with community-acquired pneumonia in em...  2018
  8  Yenidoğan döneminde perkütan nefrostomi uygulaması: Olgu sunumu...  2013
 • NO AD TARİH
  1  ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA ENFEKSİYON DIŞI MAKSİLLOFASİYAL ACİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 18/10/2018 - 20/10/2018
  2  ROTAVİRÜS VE ADENOVİRÜS AKUT GASTROENTERİTLERİNİN KLİNİK VE EPİDEMİYOLOJİK KARŞILAŞTIR... 18/10/2018 - 20/10/2018
  3  YABANCI CİSİM ASPİRASYONU SONRASI PNÖMOMEDİASTİNUM: OLGU SUNUMU... 18/10/2018 - 20/10/2018
  4  İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN'İN APANDİSİT TANISINDAKİ YERİ... 18/10/2018 - 20/10/2018
  5  CİDDİ GASTROİNTESTİNAL KANAMALI MECKEL DİVERTİKÜLÜ OLGUSU... 18/10/2018 - 20/10/2018
  6  KAFA TRAVMASI OLAN ÇOCUKLARDA OKULER ULTRASONOGRAFİ İLE OPTİK SİNİR KILIF ÇAPI ÖLÇÜMLERİN... 18/10/2018 - 20/10/2018
  7  Comparison of Direct Laryngoscope with McGrath MAC and Storz C-MAC Pocket Monitor Videolaryngoscopes... 08/09/2018 - 12/09/2018
  8  Is caring of Trauma Patients Provides a Positive effect on the Physcians About Car Safety Seats... 08/09/2018 - 12/09/2018
  9  Acute traumatic coagulopathy in childhood and high mobility group box 1.... 08/09/2018 - 12/09/2018
  10  Çocukluk yaş gubu major travmalarında eşlik eden ekstremite travmalarının klinik sonuçlar üz... 18/10/2017 - 21/10/2017
  11  Çocukluk çağında akut travma ilişkili koagülopati ve HMGB1... 18/10/2017 - 21/10/2017
  12  Çocukluk çağı alt solunum yolu enfeksiyonlarında serum supar düzeyinin hastalık şiddetini ö... 18/10/2017 - 21/10/2017
  13  Akut apandisit ayırıcı tanısında serum kalprotektin ölçümünün değeri... 18/10/2017 - 21/10/2017
  14  Pediatrik status epileptikus olgularında erken midazolam infüzyonunun süre üzerine etkisi... 18/10/2017 - 21/10/2017
  15  Respiratuvar sinsityal virüse bağlı lat solunum yolu enfeksiyonlarında hastaneye yatışı belir... 18/10/2017 - 21/10/2017
  16  Kayısı çekirdeği yenmesiyle oluşan siyanür zehirlenmesi: Olgu sunumu... 18/10/2017 - 21/10/2017
  17  Kafa travması geçiren çocuklarda serum IGF-1 düzeyi ile nörolojik hasar ilişkisi... 18/10/2017 - 21/10/2017
  18  Çocuk araç güvenliği konusunda çocuk ve acil hekimlerinin farkındalığı... 18/10/2017 - 21/10/2017
  19  Sığ suya dalma sonrası gelişen pnömomediastinum... 06/10/2016 - 08/10/2016
  20  Çocuk acil serviste solunum sıkıntısı olan çocuklarda yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi ... 06/10/2016 - 08/10/2016
  21  Çölyak hastalığının nadir bir komplikasyonu: Koagülopati... 06/10/2016 - 08/10/2016
  22  Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonu tanısında toraks ultrasonunun yeri... 06/10/2016 - 08/10/2016
  23  Künt travmanın nadir bir komplikasyonu: Eviserasyon... 06/10/2016 - 08/10/2016
  24  Pediatri asistanları tarafından yapılan entübasyonlarda direkt laringoskop, McGrath MAC ve Storz... 05/10/2016 - 08/05/2016
  25  Beyin oksijen satürasyonu pediatrik hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyonu sonlandırmada ya da ... 05/10/2016 - 08/10/2016
  26  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 05/10/2016 - 08/10/2016
  27  Is cerebral oxygen saturation an effective method to terminate or continue cardiopulmonary resuscita... 14/09/2016 - 16/09/2016
  28  Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopthy Early After Trauma in Pedatric Patients?... 09/06/2016 - 12/06/2016
  29  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 12/05/2016 - 14/05/2016
  30  Akut bronşiolit tanılı olgularda Pro-BNP düzeyi.... 03/04/2013 - 07/04/2013
  31  Akut bronşiolit tanılı olgularda Vitamin D düzeyi.... 03/04/2013 - 07/04/2013
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çoğul Travmalı Hastaya Yaklaşım Çocuk Yoğun Bakımı...  2018
 • NO AD TARIH
  1  ?ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN'iN APANDİSİT TANI VE CİDDİYETİNİ DEĞERLENDİRMEDEKİ YERİ?...  4/2018 - 4/2019
  2  Febril Konvulziyon Tanılı Olgularda Serum HMGB1 ve IGF-1 Düzeyinin Rolü...  10/2018 - 10/2019
 • NO AD YIL
  1  Çocuk Acil Serviste Solunum Sıkıntısı Olan Çocuklarda Yüksek Akımlı Nazal Oksijen Tedavisi ...  2016
  2  Beyin Oksijen Saturasyonu Pediatrik Hastalarda Kardiyopulmoner Resusitasyon Sonlandırmada ya da Dev...  2016
  3  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm...  2016