En

UZM.DR. SİBEL BÜYÜKÇOBAN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  2008
 • NO AD YIL
  1  Extra-corporeal Membrane Oxygenation Procedures on YouTube: What Practices Have Being Show...  2019
  2  Toksikoloji alaninda SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerde Turkiye kaynakli yayinlar: Bibliografik bir...  2018
  3  comparison of two different enteral nutrition protocol in critically ill patients...  2016
  4  adaptation of thecritical care family need inventoryto the turkish population and its psychometric p...  2015
  5  A Case Report of Toxic Brain Syndrome Caused by Methyl Bromide...  2015
 • NO AD TARİH
  1  Taze donmuş Plazma Transfüzyonu sonrası Akciğer hasarı: Olgu Sunumu... 07/11/2018 -
  2  Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi sonrası Pulmoner Ödem... 07/11/2018 -
  3  Ultrasound-guided Supraclavicular brachial plexus block versus general anaesthesia for proximal hume... 12/09/2018 - 15/09/2018
  4  İNTRAVENÖZ KONTRAST AJAN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN ANAFLAKSİ: OLGU SUNUMU... 13/05/2018 - 15/05/2015
  5  Ketojenik Diyet Alan 11 Yaşında Miller-Dieker Sendromlu Olguda Başarılı Anestezi Yönetimi... 25/10/2017 - 29/10/2017
  6  Toksikoloji alanında SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınlar: Bibliografik... 21/04/2017 - 23/04/2017
  7  Türkiye'deki Anesteziyoloji Hekimlerinin Anestezik Gazların Sera Etkisi Konusundaki Tutum ve Davra... 21/04/2017 - 23/04/2017
  8  LW6090 Kullanımına Bağlı Ciddi Metabolik Asidoz ve Hipopotasemi: Zayıflama İlaçları Ölüm S... 13/05/2016 - 15/05/2016
  9  Preoperatif Aort Rüptürü Sonrası Kardiyak Arrest: Uzamış KPR'nin Başarılı Yönetimi... 18/03/2016 - 20/03/2016
  10  Yoğun Bakım alanında SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınlar: Bibliograf... 02/12/2015 - 06/12/2015
  11  ameliyathanede iş akışı analizi. ilk bulgular... 02/12/2015 - 06/12/2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ürolojik Cerrahide Postoperatif Ağrı Postoperatif Ağrı Tedavisi...  2019
  2  Rabdomiyoliz Acil Kritik Bkımda Karar Verme...  2018
  3  endokrin hastalıklarda anestezi Güncel Anestezi Ders Notları...  2016