En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Has ve Cer E A H Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2010
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı  2018
 • NO AD YIL
  1  Targeted sequencing with expanded gene profile enables high diagnostic yield in non-5q-spinal muscul...  2018
  2  Biallelic Mutations in ADPRHL2, Encoding ADP-Ribosylhydrolase 3, Lead to a Degenerative Pediatric St...  2018
  3  Genetic Landscape of Congenital Myasthenic Syndromes From Turkey: Novel Mutations and Clinical Insig...  2017
 • NO AD TARİH
  1  Childhood Onset Limb Girdle Muscular Dystrophies in Aegean Part of Turkey... 15/11/2018 - 18/11/2018
  2  A rare cause of neuropathy: Andermann syndrome... 27/06/2018 - 29/06/2018
  3  Anti-NMDA Ensefaliti... 02/06/2018 - 06/06/2018
  4  Tip 1 Diyabetli Olguların Sinir İletim Çalışmalarının Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 02/06/2018 - 06/06/2018
  5  Rotavirüs İlişkili Ensefalopati ve Serebellit... 02/06/2018 - 02/06/2018
  6  Hiperoksik Beyin Hasarında Memantinin Nöroprotektif Etkisinin Araştırılması... 02/06/2018 - 06/06/2018
  7  NDUFS3 Gen Mutasyonu İlişkili Atipik Bir Leigh Sendromu... 02/06/2018 - 06/06/2018
  8  NDUFA12 Gen Mutasyonu Saptanan İki Kardeşte Farklı Fenotipik Prezentasyon... 02/06/2018 - 06/06/2018
  9  Çocuklarda Primer Başağrısı ile İlişkili Beyaz Cevher Lezyonlarının 2 Yıllık İzlem Sonu... 02/06/2018 - 06/06/2018
  10  Çocukluk Çağı Nöropatileri: Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Deneyimi... 02/06/2018 - 06/06/2018
  11  Genetic Landscape of congenital myasthenic syndroms from Turkey:novel mutations and clinical insight... 03/10/2017 - 07/10/2017
  12  Clinical characteristics and electroencephalographical evaluation of pediatric patients with autisti... 02/09/2017 - 06/09/2017
  13  Riboflavin responsive neuromuculary disorders; broad phenotypic spectrum and importance of genetic a... 20/06/2017 - 24/06/2017
  14  Anti-MOG positive pediatric casesa with diverse clinical spectrum in demyelinating disorders... 20/06/2017 - 24/06/2017
  15  Nerve conduction studies in type 1 diabetes mellitus... 20/06/2017 - 24/06/2017
  16  Alternative medications for epilepsy of infamcy with migrating focal seizures; Potassium bromide and... 20/06/2017 - 24/06/2017
  17  Nerve conduction study findings in children with cystic fibrosis... 20/06/2017 - 24/06/2017
  18  Ciddi Diffüzyon Kısıtlılığı Gözlenen Bir LTBL Olgusu... 19/04/2017 - 23/04/2017
  19  İnfantil Dönemde Epileptik Ensefalopati ile Prezente Olan Bileşik Heterozigot MTHFR Mutasyonu Sap... 19/04/2017 - 23/04/2017
  20  ESES tanılı olgularımızın değerlendirilmesi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  21  Herediter Aksonal Polinöropati Tanısında Yeni Jenerasyon Sekanslama Tekniklerinin Önemi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  22  İskemik İnme Olgularında Epilepsi Gelişimi Açısından Risk Faktörlerinin Tanımlanması... 19/04/2017 - 23/04/2017
  23  Antikoagülan ve/veya antiplatelet tercihlerinin iskemik inme seyrindeki etkileri... 19/04/2017 - 23/04/2017
  24  West Sendromu Tanılı Olguların Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi... 12/05/2016 - 15/05/2016
  25  Frontal Lob Epilepsi İçin Lokalize Edici Bir İktal Fenomen;'Chapeau De Gendarme' ve Tedavi Seçen... 12/05/2016 - 15/05/2016
  26  Evaluation of Autonomic Dysfunction in pediatric migraine patients... 01/05/2016 - 05/05/2016
  27  Serum pentraxin-3 levels in pediatric migraine patient... 01/05/2016 - 05/05/2016
  28  MYCOPLASMA PNEUMONIA 'nın İKİ FARKLI SANTRAL SİNİR SİSTEMİ MANİFESTASYONU... 22/04/2016 -
  29  Demyelinizan Hastalık Tanısı Alan Olgularımızın Klinik, Laboratuar ve Tedavi Yanıtları Yön... 20/04/2016 - 24/04/2016
  30  Ant-MOG Antikor Seropozitifliği Saptanan Farklı Kliniklerle Karakterli Demyelinizan Hastalıklar... 20/04/2016 - 24/04/2016
  31  Kistik Fibrozis ile İzlenen ve Tedavi Altındaki Olgularda ENMG Bulguları... 20/04/2016 - 24/04/2016
  32  Otizm Spektrum Bozukluğu Olgularında Epilepsi Gelişimi Açısından Risk Faktörleri Nelerdir?... 20/04/2016 - 24/04/2016
  33  Çocuk Acil Servisten Çocuk Nöroloji Konsultasyonu İstenen Olguların Değerlendirilmesi... 20/04/2016 - 24/04/2016
  34  Dravet Sendromlu Olgularda Fenotip ve Genotip Korelasyonu... 20/04/2016 - 24/04/2016
  35  Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastalarına Yapılan ENMG Sonuçlarının Retrospektif Olarak İncele... 20/04/2016 - 24/04/2016
  36  Menkes Hastalığı: Erken tanıda saç bulgularının önemi... 04/11/2015 -
 • NO AD TARIH
  1  Hiperoksi ilişkili apoptoz oluşturulan rat beyinlerinde Olesoxime (TRO19622) tedavisinin nöroprotektif etkisinin araştırılması...  1/2009 - /