En

UZM.DR. TUNCAY DERYA OKURTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK NÖROLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Has ve Cer E A H Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2010
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, 2015  
 • NO AD TARİH
  1  West Sendromu Tanılı Olguların Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi... 12/05/2016 - 15/05/2016
  2  Frontal Lob Epilepsi İçin Lokalize Edici Bir İktal Fenomen;'Chapeau De Gendarme' ve Tedavi Seçen... 12/05/2016 - 15/05/2016
  3  Serum pentraxin-3 levels in pediatric migraine patient... 01/05/2016 - 05/05/2016
  4  Evaluation of Autonomic Dysfunction in pediatric migraine patients... 01/05/2016 - 05/05/2016
  5  MYCOPLASMA PNEUMONIA 'nın İKİ FARKLI SANTRAL SİNİR SİSTEMİ MANİFESTASYONU... 22/04/2016 -
  6  Dravet Sendromlu Olgularda Fenotip ve Genotip Korelasyonu... 20/04/2016 - 24/04/2016
  7  Çocuk Acil Servisten Çocuk Nöroloji Konsultasyonu İstenen Olguların Değerlendirilmesi... 20/04/2016 - 24/04/2016
  8  Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastalarına Yapılan ENMG Sonuçlarının Retrospektif Olarak İncele... 20/04/2016 - 24/04/2016
  9  Kistik Fibrozis ile İzlenen ve Tedavi Altındaki Olgularda ENMG Bulguları... 20/04/2016 - 24/04/2016
  10  Ant-MOG Antikor Seropozitifliği Saptanan Farklı Kliniklerle Karakterli Demyelinizan Hastalıklar... 20/04/2016 - 24/04/2016
  11  Demyelinizan Hastalık Tanısı Alan Olgularımızın Klinik, Laboratuar ve Tedavi Yanıtları Yön... 20/04/2016 - 24/04/2016
  12  Otizm Spektrum Bozukluğu Olgularında Epilepsi Gelişimi Açısından Risk Faktörleri Nelerdir?... 20/04/2016 - 24/04/2016
  13  Menkes Hastalığı: Erken tanıda saç bulgularının önemi... 04/11/2015 -