En

UZM.DR. SEDA ŞİRİN KÖSETIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK İMMUNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hast. Bilim Dalı, 2015  
 • NO AD YIL
  1  The Effect of Rapid Antigen Detection Test on Antibiotic Prescription Decision of Clinicians and Red...  2016
  2  Beta Laktam Alerji Şüphesi Olan Çocukların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma...  2016
  3  Clinic and economic results of the ventriculoperitoneal shunt infections in children...  2015
  4  Henoch-Schönlein Purpura in Two Pediatric Patients Presenting as Terminal Ileitis...  2015
  5  Severe acute disseminated encephalomyelitis with clinical findings of transverse myelitis after herp...  2014
  6  Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Positive Glomerulonephritis Associated with Long-Term Propylthio...  2014
  7  Val2Ala mutation in the Atp6v0a4 gene causes early-onset sensorineural hearing loss in children with...  2014
  8  Travma Sonrası Akut Batın Tablosuyla Başvuran Çocuk Hastada Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısı...  2014
  9  Acil Serviste İleri Yaşam Desteği Uygulanan Çocuklarda Erken Mortalite Belirteçleri...  2014
  10  The effect of circumcision on the frequency of urinary tract infection, growth and nutrition status ...  2013
  11  Severe Renal Osteodystrophy in a Pediatric Patient With End-Stage Renal Disease: Sagliker Syndrome?...  2013
  12  Postnatal dönemde ürolojik anomali saptanamayan antenatal hidronefroz tanılı bebeklerde sünneti...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Besin Alerjisinin Takibinde Semptom Bazlı Skorlamanın Etkinliği... 27/04/2017 - 27/04/2017
  2  Alerjik Rinit Tanılı Hastalarda Alerjen Bloke Edici Mekanik Bariyer Jelin Semptom ve Yaşam Kalite... 27/04/2017 - 27/04/2017
  3  Kistik Fibrozisli Bir Alerjik Bronkopulmoner Aspergilloz Olgusu... 23/04/2017 - 27/04/2017
  4  Respiratuar Sinsityal Virüse Bağlı Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hastanede Yatmış Çoc... 23/04/2017 - 27/04/2017
  5  Sarcoptes Scabiei (Uyuz Hastalığı)... 23/04/2017 - 27/04/2017
  6  Besin İlişkili Enterokolit Olgusu... 23/04/2017 - 27/04/2017
  7  Fırınlanmış süt ve yumurta ürünleri ile oral besin provokasyon testleri... 11/10/2016 -
  8  Dirençli seyreden kronik ürtiker : olgu sunumu... 08/10/2016 - 12/10/2016
  9  Biotinidaz eksikliği ile takip edilen olguda atopik dermatit ayırıcı tanısı... 08/10/2016 - 12/10/2016
  10  Primer Enürezis Nokturnalı Çocukların Atopi Açısından Değerlendirilmesi... 08/10/2016 - 12/10/2016
  11  Pulmoner Alveolar Proteinozis:İki Olgu Sunumu... 29/09/2016 - 01/10/2016
  12  Servikal Lenfadenit ile Başvuran Çocuklarda Mikobakteri Enfeksiyonları... 29/09/2016 - 02/10/2016
  13  Evaluation of children with suspected beta lactam allergy: a retrospective study... 11/06/2016 - 15/06/2016
  14  İlaç erüpsiyonu kliniği ile izlenen püstüler psöriyazis: olgu sunumu... 24/04/2016 - 27/04/2016
  15  Adölesan olguda intralober pulmoner sekestrasyona bağlı bronşiektazi... 24/04/2016 -
  16  Mastosiz olgu sunumu... 24/04/2016 - 27/04/2016
  17  ATAKSİ TELENJİEKTAZİ VE JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT BİRLİKTELİĞİ... 21/04/2016 - 24/04/2016
  18  idiopatik Konjenital Hemihiperlazi: Olgu sunumu... 10/04/2016 - 14/04/2016
  19  İlginç olgularla Pediatri... 10/04/2016 - 14/04/2016
  20  Yaygın Pulmoner Hemoraji ile Seyreden ANCA (-) Vaskülit: İki Olgu Sunumu... 10/04/2016 - 14/04/2016
  21  CMV enfeksiyonuna sekonder gelişen B hücre yetmezliği... 31/03/2016 - 03/04/2016
  22  Ataksi-Telenjiektazi tanılı iki kuzen olgu... 31/03/2016 - 03/04/2016
  23  Management of pulmonary hemorrhage in a pediatric patient: Case report... 04/12/2015 - 06/12/2015
  24  Severe renal osteodystrophy in a pediatric patient with end-stage renal disease:sagliker syndrome?... 01/05/2013 - 03/05/2013
  25  Hava durumunun çocuk acil servis başvurusuna etkisi.... 03/04/2013 - 07/04/2013
  26  Çocuklarda ventriküloperitoneal şant enfeksiyonlarının tıbbi ve ekonomik sonuçları.... 28/11/2012 - 02/12/2012
  27  Hava durumunun çocuk acil servis başvurusuna etkisi... 28/11/2012 - 02/12/2012
  28  Antenatal hidronefroz tanılı çocuklarda sünnetin büyüme beslenme skoru üzerine etkisi.... 03/10/2012 - 06/10/2012
  29  Antenatal hidronefroz tanılı çocuklarda sünnetin idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek parankim hasa... 03/10/2012 - 06/10/2012
  30  The evaluation of the patients admitted to pediatric emergency department in a teaching and research... 19/09/2012 - 22/09/2012
  31  Erythropoietin resistant anemia in an infant with end stage renal disease: Oxalosis.... 06/09/2012 - 08/09/2012
  32  Tortikollis ile başvuran takipte poliartiküler juvenil idiopatik artrit tanısı alan olgu... 15/05/2012 - 19/05/2012
  33  Antenatal hidronefroz tanılı çocuklarda sünnetin idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek parankim hasa... 15/05/2012 - 19/05/2012
  34  Çocuk acil servisinde ileri yaşam desteği: bir eğitim hastanesi deneyimi.... 30/04/2012 - 04/05/2012
  35  Duchenne/Becker musküler distrofili hastaların genotipleri ile elektroretinogram bulgularının il... 09/10/2002 - 12/10/2002