En

HİLMİYE DENİZ ERTUĞRUL UYGUN REKTÖRLÜK

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya  2010
  Yüksek Lisans  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Kimya Anabilim Dalı  2014
 • NO AD YIL
  1  Effects of Zn-doping on the photocatalytic activity and microstructures of nanocrystalline SnO2 powd...  2017
  2  Development of Potentiometric Lactate Biosensor Based on Composite pH Sensor , , , ,...  2016
  3  A shortfootnote:Circuitdesignforfaradaicimpedimetricsensorsand biosensors...  2014
  4  ?-Amylase Monitoring by a Novel Amperometric Biosensor Based on Au Electrode: Its Optimization, Char...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Üreazin N-Izoprpilakrilamid Esasli Afinite Sorbentine Immobilizasyonu... 05/09/2018 - 07/09/2018
  2  Katalazın Tersinir İmmobilizasyonunda İmmobilize Metal Şelat Afinite Sorbentinin Kullanımı... 05/09/2018 - 07/09/2018
  3  Molecularly Imprinted Nanosensor For Dopamine Determination As A Neurodegenerative Biomarker... 07/07/2018 - 12/07/2018
  4  Effects of Zn-doping on the photocatalytic activity and microstructures of nanocrystalline SnO2 powd... 12/09/2017 - 15/09/2017
  5  Atık Sulardan Kurşun İyonunun Giderimine Yönelik Çevre Dostu Afinite Sorbentinin Hazırlanması... 15/06/2017 - 17/06/2017
  6  Immobilize Metal 'ıyon Afinite Mikropartikülleri ile ?-Amilaz 'ımmobilizasyonu... 31/08/2016 - 02/09/2016
  7  Bütünüyle Katı Hal pH Elektrotların Hazırlanması,Performans Testleri Ve Uygulama Alanları... 03/11/2015 - 06/11/2015
  8  Voltammetric Detection of Ischemia Modified Albumin... 10/06/2015 - 12/06/2015
  9  11-16 August 2013, Development of pH Sensitive Solid-State Electrodes for Potentiometric Lactate Det... 11/08/2013 - 16/08/2013
  10  Glukoz Oksidaz temelli ?-Amilaz Aktivitesi Tayini İçin Kronoamperometrik Temelli Biyosensör Geli... 29/06/2010 - 02/07/2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Molecularly Imprinted Sensors ? New Sensing Technologies Biosensors - Micro and Nanoscale Applications...  2015
  2  Impedimetric Biosensors for Label-Free and Enzymless Detection State of the Art in Biosensors - General Aspects...  2013
 • NO AD TARIH
  1  Kitosan Bazlı Yeni Afinite Sorbenti ile Dispersif Mikro Katı Faz Ekstraksiyonu Sonrası Mikro Hacimli UV-Görünür Spektrofotometresi ile Çinko Tayini...  10/2016 - 12/2018
  2  Nörodejeneratif Hastalıkların Tanısında Önemli Biyojen Aminlerin Tayinine Yönelik Sensör Sisteminin Geliştirilmesi...  11/2016 - /
  3  Kanda veya diğer sıvılarda şeker ölçümü için kişisel kullanıma uygun yapay polimerik test stripleri geliştirilmesi...  7/2016 - 12/2017
 • NO AD YIL
  1  Tübitak yayın teşvik ödülü...  2014
 • NO AD YIL
  1  FEBS  2018
  2  TÜBİTAK  2017