En

ORÇUN ÇOBANGİL İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER, KENT VE ÇEVRE POLİTİKALARI ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi  2014
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı  2017
 • NO AD YIL
  1  Sermayenin Güvenlik Supabı Olarak Soylulaştırma: Kültürel Bir Perspektiften İnceleme...  2020
  2  Pozitivizm, Chicago Kent Ekolojisi Okulu ve Kent Güvenliği...  2018
 • NO AD TARİH
  1  Urban Memory and Street Names: The Case of Street Naming in Izmir... 22/06/2019 - 23/06/2019
  2  Güncel Toplumsal Örgütsüzlük Teorileri ve Kent Güvenliğine İlişkin Kavramsallaştırmaları... 18/04/2019 - 20/04/2019
  3  Ghettoization Process and Its Impacts on the Social Memory About Historical City Spaces: The Case Of... 14/06/2018 - 14/06/2018
  4  Göç Yönetimi ve Afet Yönetimi Arasındaki Terminolojik Bağıntılar Üzerine bir Değerlendirme... 17/05/2017 - 18/05/2017
  5  Yerel Hizmetlerin Etkinliğinin Sağlanmasında Uzlaşmacı Politikalar: Yerel Yönetimler Ombudsman... 05/05/2016 - 07/05/2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Göç Yönetimi ve Afet Yönetimi Arasındaki Terminolojik Bağıntılar Üzerine Bir Değerlendirme Afet Yönetimi...  2017