En

NURKAN AÇIKGÖZ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ YABANCI DİLLER ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
  • Eğitim / Akademik Bilgisi
    Lisans  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Programı  2007
    Yüksek Lisans  Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi ABD (Fransızca Öğretmenliği Bilim Dalı  2011
  • NO AD TARİH
    1  Drama ve Kültürlerarası Duyarlılık... 19/06/2019 - 21/06/2019
    2  Intercultural Interaction Utilization of Cultural Elements and Second Language Education the Examp... 16/06/2015 -