En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğretim Prog.  2012
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi Anabilim Dalı  2017
 • NO AD YIL
  1  Afet Lojistiği: Bir Literatür Taraması...  2017
  2  Hastane Afet Ekibinin Afete Hazırlık Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi...  2017
 • NO AD TARİH
  1  Dijital Çağda Acil Yardım Hizmetleri... 03/11/2017 - 03/11/2017
  2  Afet Lojistiği: Bir Literatür Taraması... 19/10/2017 - 21/10/2017
  3  ARTAN ULUSLARARASI GÖÇÜN GÜVENLİK TEHDİDİ VE TERÖRİZM ALGISINA ETKİSİ... 08/10/2017 - 11/10/2017
  4  Ethical Decision-Making by Healthcare Professionals during Disasters: Izmir Province Case... 09/07/2017 - 10/07/2017
  5  Kitlesel Olaylarda Triyaj Uygulamasında Doğru Kodlamayı Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi... 02/11/2016 - 04/11/2016
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Afet Planı Çerçevesinde, Afet Ekibinin Afete... 13/05/2016 - 15/05/2016
  7  Yerel Yönetimlerde Afetlere Hazırlık Ve Zarar Azaltma Sorumlulukları: İzmir Büyükşehir Beled... 05/05/2016 - 07/05/2016
 • NO AD YIL
  1  Afet Triajında Etik Karar Verme: İzmir İli Örneği...  2017
 • NO AD TARIH
  1  Triaj Uygulamalarında Etik Sorumlulukların Değerlendirilmesi- İzmir İli Örneği...  6/2015 - /
 • NO AD YIL
  1  En İyi Poster Bildiri...  2016