En

TAHA TALİP TÜRKİSTANLI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Böl.  2013
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ABD Denizcilikte Emniyet,Güvenlik ve Çevre Yönetimi Programı  2016
 • NO AD YIL
  1  Gemiadamlarının Özel Deniz Güvenlik Şirketi Algıları Üzerine Bir Çalışma: Türkiye Perspe...  2017
 • NO AD TARİH
  1  Denizyolu Enerji Taşımacılığında Yaşanan Silahlı Soygun ve Deniz Haydutluğu Saldırının A... 28/05/2015 - 30/05/2015
  2  Özel Deniz Güvenlik Şirketleri... 29/04/2015 - 29/04/2015