En

DOÇ.DR. EZGİ KARADAĞ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2000
  Yüksek Lisans  Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı  2002
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı  2011
  Yardımcı Doçent  Munzur Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Dahili Hastalıklar Hemşireliği) Bilim Alanı  2016
 • NO AD YIL
  1  Kemoradyoterapi Alan Baş-Boyun Kanserli Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi...  2019
  2  The effect of music listening intervention applied during radiation therapy on the anxiety and comfo...  2019
  3  Attitudes of Nurses in Turkey Toward Care of Dying Individual and the Associated Religious and Cultu...  2019
  4  The Relationship Between Psychological Resilience and Social Support Levels in Hemodialysis Patients...  2019
  5  Yaşlı Kanser Hastalarında Yorgunluk...  2018
  6  Hemşirelik İntörn Öğrencilerinin Ölmekte Olan Bireye Bakım Vermeye İlişkin Tutumları...  2018
  7  Diyabetli Bireyler ve Onlara Bakım Veren Hemşirelerin Hastalık Özyönetim Stratejilerine Bakış...  2017
  8  Tip 2 Diyabet Tanısı Almış Hastaların Yaşam Kalitesi Düzeyine Etki Eden Faktörlerinin Belirl...  2017
  9  Yoğun Bakımda Yatan Hastada Akut Böbrek Yetersizliği Neden Önemli? Hemşireler Neler Yapabilir?...  2017
  10  Cultural Perceptions and Clinical Experiences of Nursing Students in The Eastern Turkey...  2016
  11  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Hastalarda Yeti Yitimi İle Depresyon Düzeyi A...  2016
  12  Difficulties encountered by hospitalized Syrian refugees and their expectations from nurses...  2016
  13  The Relationship Between Illness Perception and Disability in Hemodialysis Patients...  2016
  14  The Effect of Music on The Sleep Quality and Vital Signs of The Chronic Renal Failure Patients who a...  2015
  15  Effects of aromatherapy on sleep quality and anxiety of patients...  2015
  16  Relationship Between Social Support and Fatigue in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus in The Eas...  2015
  17  Kanserli Hastalarda Çok Konuşulmayan Bir Uygulama: Sanat Terapisi...  2015
  18  Effect of Baby Oil on Pruritus, Sleep Quality and Quality of Life in Hemodialysis Patients: Pretest...  2014
  19  Tunceli'de Yaşayan Yaşlılarda Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi...  2014
  20  Tunceli'de Yaşayan Yaşlı Bireylerin Ağrılı Durumlarda Başvurdukları Geleneksel Uygulamalar,...  2014
  21  Türkiye'nin Doğusunda Tip 2 Diyabetlilerde Sosyal Destek ve Öz Yeterliğin Özbakım Aktiviteleri...  2014
  22  60 Yaş ve Üzeri Kadınlardaki Jinekolojik Sorunlar...  2014
  23  Relationship between fatigue and social support in hemodialysis patients...  2013
  24  Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Kronik Böbrek Yetersizliği Olan Hastalarda Uyku Sorunları ve Müzi...  2013
  25  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları...  2012
  26  Yaşlı Bireylerde Beden Kitle İndeksinin Günlük Yaşam Aktivitelerine ve Öz Bakım Gücüne Etk...  2012
  27  Gestasyonel Diyabetli Kadınlarda Sağlık Durumu Yönetiminin Değerlendirilmesi...  2012
  28  Bir aile sağlığı merkezine başvuran hipertansiyon hastalarının ilaç tedavisine bağlılık/u...  2012
  29  Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Öz Etkililik-Yeterlik Düzeyleri...  2011
  30  Tip 2 Diyabetli Bireylerin Hastalıkları ve Tedavilerine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörle...  2011
  31  Trajik Bir Staj Öyküsü...  2010
  32  Prospective Study: Reducing Pressure Ulcers in Intensive Care Units at a Turkish Medical Center...  2009
  33  The Efficacy of the First Aid Training Program for Apprenticeship Students...  2009
  34  Huzurevinde Yaşayan Bireylerde Öz Bakım Gücünün Yaşam Doyumlarına Etkilerinin İncelenmesi...  2007
  35  Engelli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler, Cumhuriyet Üniversitesi...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Kemoterapi Tedavisi Alan Akciğer Kanserli Hastalarda Semptom Kümelerinin Belirlenmesi... 25/11/2018 - 27/11/2018
  2  Akciğer Kanseri Hastalarında Görülen Semptomlar ve Hastalık Algısı Arasındaki İlişkinin İ... 28/09/2018 - 29/09/2018
  3  Kanser Hastalarında Umut ve Yorgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi... 21/03/2018 - 25/03/2018
  4  Hemşirelik İntern Öğrencilerinin Ölmekte Olan Bireye Bakım Vermeye İlişkin Tutumları ve Etk... 05/11/2017 - 08/11/2017
  5  Hemodiyaliz Hastalarında Psikolojik Dayanıklılık ile Sosyal Destek Düzeyi Arasındaki İlişki... 11/10/2017 - 13/10/2017
  6  Türkiye'de Hemşirelerin Ölmekte Olan Bireye Bakım Vermeye İlişkin Tutumları ve Etkileyen Dini... 11/10/2017 - 15/10/2017
  7  Tunceli'de Yaşayan Yaşlı Bireylerin Ağrılı Durumlarda Başvurdukları Geleneksel Uygulamalar... 17/04/2014 - 19/04/2014
  8  Diyabet hastalarında sosyal destek ile yorgunluk arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi... 27/10/2013 - 31/10/2013
  9  Türkiye'nin Doğusunda Tip 2 Diyabetlilerde Sosyal Destek ve Öz Yeterliğin Özbakım Aktiviteleri... 02/10/2013 - 06/10/2013
  10  Hemodiyaliz Hastalarında Hastalık Algısı ile Yeti Yitimi Arasındaki İlişki... 02/10/2013 - 06/10/2013
  11  The Assessment of Nutritional Status of Elderly Living In EasternTurkey... 20/02/2013 - 22/02/2013
  12  An Evaluation of Nutritional Behaviour of Students Attendıing A University in Eastern Turkey... 20/02/2013 -
  13  Short Term Effects of The Transtheoretical model of Weight Control on University Students In Eastern... 20/02/2013 -
  14  Bir aile sağlığı merkezine başvuran hipertansiyon hastalarının ilaç tedavisine bağlılık/u... 03/10/2012 - 07/10/2012
  15  Attitudes of Nursing Students Towards Ageism... 29/05/2012 - 01/06/2012
  16  Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetersizliği Olan Hastalarda Müzik Tedavinin Uyku ve Yaş... 19/10/2011 - 21/10/2011
  17  Evde Bakım Hemşireliğinde Hemşirelik Kuramlarının Uygulanması... 05/10/2011 - 09/10/2011
  18  Diyabette Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Hemşirelik... 05/10/2011 -
  19  Gestasyonel Diyabetli Kadınlarda Sağlık Yönetiminin Değerlendirilmesi... 22/04/2011 - 25/04/2011
  20  Ne yiyebilirim Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Diyabetes Mellituslu Hastalarda Beslenme Bakımı... 06/10/2010 - 10/10/2010
  21  Diyabetli Bireylerin Hastalıkları ve Tedavilerine Yönelik Tutumları ve Tutumlarını Etkileyen F... 06/10/2010 - 10/10/2010
  22  Yaşlılar Yoksullaşıyor mu?... 06/10/2010 - 10/10/2010
  23  Kronik Hastalıklarda Ölüm ve Yas Sürecine Sosyolojik Bir Bakış... 06/10/2010 - 10/10/2010
  24  Yaşlı Bireylerde Beden Kitle İndeksinin Günlük Yaşam Aktivitelerine ve Öz Bakım Gücüne Et... 01/04/2010 - 04/04/2010
  25  Kültür, Sağlık/Hastalık ve Hemşirelik Etkileşimi... 09/04/2009 - 11/04/2009
  26  Küresel Isınmanın Sağlık Üzerine Etkileri... 10/09/2007 - 13/09/2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Yaşlılıkta Genel Sağlık Sorunları ve Hemşirelik Bakımı Yaşlı Sağlığı ve Hemşirelik Bakımı...  2019
  2  Akciğer Kanseri ve Bakım Yönetimi \nOlgu Senaryolarıyla\n İç Hastalıkları Hemşireliği...  2019
  3  Solunum Sistemine Yönelik Bakım Uygulamaları Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları-1...  2018
  4  Gastrointestinal Sisteme Yönelik Bakım Uygulamaları Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları-1...  2018
  5  Güneşten Akılcı Yararlanım Koruyucu Sağlık Rehberi...  2012
 • NO AD TARIH
  1  KEMORADYOTERAPİ ALAN BAŞ - BOYUN KANSERLİ HASTALARDA ORAL MUKOZİT YÖNETİMİNDE BAL TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ...  6/2018 - /
  2  Periton Diyalizinin Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri...  4/2014 - 5/2017
  3  Tunceli'de Yaşayan Yaşlılarda Mini Nutrisyonel Değerlendirme ve Eğitim Gereksinimlerinin Saptanması...  9/2011 - 4/2013
 • NO AD YIL
  1  Sözel bildiri ikincilik ödülü...  2018
  2  Poster 2.lik ödülü...  2019