En

YRD.DOÇ.DR. GAZANFER KAYA EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji  2000
  Yüksek Lisans  Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji  2002
  Doktora  Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Adıyaman'daki Eski Tekel Isçilerinin Özellestirme Öncesi ve Sonrası Çalısma Iliskilerinin Kar...  2015
  2  Internal Migration and its Effects in one of the Underdeveloped Regions of Turkey (The Sample of Adi...  2015
  3  Kamudaki Taseron Isçiler Üzerine Bir Alan Arastırması: Adıyman Örnegi...  2015
  4  Adıyaman Üniversitesi'nin Kentsel Mekan ve Sosyal Çevre Üzerindeki Etkisi (Altınşehir Mahalles...  2014
  5  Adam Smith'in Siyaset Felsefesine Dair Bir Kuramsal Çerçeve...  2013
  6  Türk Siyasal Katılımında Bir Parametre: 12 Eylül 1980...  2004
  7  1980 Sonrası Türkiye'de Siyasal Katılımda Sivil Toplum Kuruluşları...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Azgelişmiş Bölge Tekstilinde Kadın Emeği: 'Üretiyoruz Palamut Gibi, Alıyoruz Hamsi Kadar(Ad... 01/12/2017 -
  2  Kentsel Rantla Dönüşmekte Olan Metropol Çeperindeki Eski Bir Gecekondu Mahallesi (İzmir-Buca Ku... 29/11/2017 -
  3  Tekel İşçiliğinden 4/C'li Personele Geçiş: İşçiydin Sen İşçi Kalma (Adıyaman Eski Tekel... 23/11/2015 -
  4  Adıyaman Kentleşmesinin Toplumsal Dinamikleri ve Sonuçları... 03/04/2014 -
  5  Taşrada Kentsel Mekanın Üretimi ve Çelişkileri (Adıyaman Altınşehir Mahallesi Örneği)... 04/12/2013 -
  6  The Nature AndHıstorıcalParadoxes Of Freedom/ A comparativestudy on Marx/Engels and liberal/neolib... 18/10/2011 -
  7  Okul Öncesi Öğretmenliği Programında Okuyan Öğrencilerin Liseden Mezun Oldukları Farklı Ala... 27/04/2011 -
  8  Bordersandtheir Economic Consequences, Migration and Borderlands: Dynamics of Exclusionand Inclusion... 14/04/2010 -
  9  Köy Enstitüleri'nin Sonlanmasında CHP'nin Konumu... 14/04/2010 -
  10  Aile İçinde Çocuğuna Şiddet Uygulayan Annelerin Sosyolojik ve İletişimsel Özellikleri... 17/10/2009 -
  11  Kamusal Hizmet Gerçekleştiren Sivil Toplum Kuruluşları'nın Neo-Liberal Politikalar Karşısınd... 20/05/2004 -
  12  Kadının Kentsel Yaşama Katılmasında Toplum Merkezleri: Antalya Sütçüler Toplum Merkezi Örne... 16/10/2003 -
 • NO AD YIL
  1  Kentlesmenin Toplumsal Boyutları (Adıyaman Örnegi)...  2014
  2  Toplumsal Değişme Sürecinde Siyaset ve Özgürlükler (CHP ve AP Üzerine Bir İnceleme)...  2013
  3  Türkiye'de Anayasalar ve Sivil Toplum (1961-1982 Anayasalarının Sosyolojisi)...  2011
 • KİTABIN ADI: İnsan Hakları ve Demokrasi]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Türkiye'de Çalışma Hayatı'ndan Kesitler: İşsizlik, Sendikal Örgütlenme, Kadın Emeği, İşportacılık]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  'Türkiye'de Siyasal Kültür ve Demokrasi' İnsan Hakları ve Demokrasi...  2014
  2  'Günümüz Çalışma Yaşamında Sendikal Örgütlenme' Türkiye'de Çalışma Hayatı'ndan Kesitler: İşsizlik, Sendikal Örgütlenme, Kadın Emeği, İş...  2004
 • NO Görev
  1 Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2015- Eylül 2016